Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - 1984
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi -1986-1991
Mesleki Deneyim
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994 -2010
Doçent 1996
Profesör 2003
Medical Park Bursa Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı 2006-2010
Serbest Muayehane (Acıbadem Hastanesi)– 2010-2015
Doruk Yıldırım Hastanesi –Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı -2015-2017
Tıbbi İlgi Alanları

Koroner arter cerrahisi, kalp kapak onarımı, karotis endarterektomi, aort cerrahisi

Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar