Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1984


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi, 1986-1991


Mesleki Deneyim
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1994 -2010
Doçent, 1996
Profesör, 2003
Medical Park Bursa Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı, 2006-2010
Serbest Muayehane (Acıbadem Hastanesi), 2010-2015
Doruk Yıldırım Hastanesi – Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı, 2015-2017


Tıbbi İlgi Alanları

Koroner Arter Cerrahisi

Kalp Kapak Onarımı

Karotis Endarterektomi

Aort Cerrahisi