Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi -1998
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi -2004
Mesleki Deneyim
Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Hastanesi 2005-2018
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar