KURUMSAL HABERLER


+A A-

Baş Ağrısı ve Migreni Hayatınızdan Çıkaran Tedavi: Nöralterapi

Nöralterapi, otonom sinir sisteminde bozulmaların düzenlenmesini hedefleyen bir enjeksiyon tedavi yöntemidir. Böylece vücudun eski sahip düzene kavuşmasına yardımcı olarak hastalıkların tedavi edilmesini sağlar.


İnsan vücudu hücreler arasında muazzam bir iletişime sahip elektriksel bir bedendir. Bu elektriksel ağda iletişimin bir bölümü, işlevi vücudumuzu iç ve dış ortamın zararlı etkilerine karşı korumak ve düzenli çalışmasını sağlamak olan otonom sinir sistemi(OSS,  vejetatif sinir sistemi) oluşturmaktadır. OSS bir network gibi çalışan ve tüm dünyanın etrafını 12 defa dolaşabilecek uzunluktadır. Ağır metal ve manyetik alan maruziyeti, geçirilmiş fiziksel ve psikolojik travmalar, iç organ hastalıkları, doku bütünlüğünde bozulmaya neden olan aşı, yanık ve ameliyat izleri, diş ile ilgili problemler (kanal tedavisi, implant, civa içeren dolgular,  eksik diş vs…) OSS’de bozulmalara dolayısı ile vücuttaki sinirsel iletinin aksamasına ve hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur.  Vücut bir fıçıya benzetilecek olursa, içine atılan her tür problem yüklenmesine neden olur, en nihayetinde bu fıçı  son bir darbe ile taşar  ve  hastalıklar  ortaya  çıkar.

Nöralterapi, otonom sinir sisteminde bozulmaların düzenlenmesini hedefleyen bir enjeksiyon tedavi yöntemidir. Böylece vücudun eski sahip düzene kavuşmasına yardımcı olarak hastalıkların tedavi edilmesini sağlar. Nöralterapide kullanılan enjeksiyonlarda acı badem ve ısırgan otundan elde edilen prokain ve lidokain adı verilen maddeler kullanılmaktadır. Özellikli noktalara yapılan enjeksiyon sayesinde hastalıklarda fonksiyonu bozulan 3 dolaşım sistemi düzenlenmiş olur; kan dolaşımı, lenf dolaşımı ve sinirsel ileti. Bir dokunun kan dolaşımı artınca o doku kanlanır yani beslenir; lenf dolaşım artınca doku zararlı maddelerden arındırılır yani temizlenir ve sinir iletisi düzenlenen doku ise daha sağlıklı çalışır. Dolasıyla, beslenen, temizlenen ve düzenli komut alan dokunun kendini iyileştirme kapasitesi artar.

Nöralterapi Nasıl Uygulanır?

Yüzeyel ve derin enjeksiyon prensibine dayanan cilt-cit altı- kas içi ve gangliyon, eklem enjeksiyonları şeklinde uygulanır. Yüzeyel enjeksiyon: segment tedavisi adı verilen ilgili hastalıkla ilişkili omurilik segmentine ve hasta olan bölgeye cilt altı ve ameliyat- yanık- aşı izleri ve iç organ hastalıklarına bağlı ilgili vücut bölgelerine (bozucu alan) cilt altı ve cilt içi uygulamayı içerir. Derin enjeksiyon: Derin yerleşmiş otonom sinir sisteminin kilit noktaları olan gangliyon uygulamalarıdır.

Nöralterapinin En Önemli Uygulama Alanı Migren ve Baş Ağrılarıdır

Nöralterapi her yaş grubundan hastaya kolaylıkla uygulanır.  Ciddi bir yan etkisi olmayan Nöralterapinin en önemli olan uygulama alanı migren ve diğer baş ağrılarıdır.  Nöralterapi baş ağrıları arasında en çok migren, gerilim tipi baş ağrısı, küme baş ağrısı ve servikojenik baş ağrılarında uygulanmaktadır. Sonuçlar oldukça başarılıdır.


Nöralterapi seanslar halinde uygulanır ve seans sayısı ve aralıkları hastaya göre değişir. Seanslardan fayda görme tamamen iyileşme şeklinde olabildiği gibi yakınmaların şiddetinin, süresinin ya da sıklığının azalması şeklinde de olabilir.


Nöralterapinin en önemli kullanım alanı olan migren, nöralterapinin tarihçesinde de çok önemli rol oynamaktadır.  1920’li yıllarda iki Alman hekim kardeş olan Ferdinand ve Volter Huneke kardeşlerin başka bir hastalık için yanlışlıkla kas içi yapmaları gereken bir ilacı damardan yaptıklarında migren ağrısının düzeldiğini fark etmişler. Yaptıkları hatayı fark eden Huneke kardeşler bu etkinin ilacın içinde Prokain adı verilen bir maddeye bağlı olduğunu anlarlar, böylece nöralterapinin ilk adımları migren tedavisi ile atılmıştır.

Migren, Baş Ağrıları ve Nöralterapi

Tüm dünyada hekime başvurularda en sık dile getirilen yakınmayı oluşturan baş ağrısının yüzlerce tipi bulunmaktadır ve çoğunun sebebi halen bilinmemektedir.

Baş ağrıları uluslararası kriterlere göre başlangıçta primer (birincil- nedeni belli olmayan) ve sekonder (ikincil- bir nedene bağlı olan) şeklinde 2 alt gruba ayrılmaktadır. Primer baş ağrıları arasında migren en sık görülenidir.

Migren ve baş ağrısı kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen süreçlerdir ve çoğu zaman sürekli veya aralıklı ilaç kullanmayı gerektirir. Nöralterapi ile bu durumlar kalıcı olarak çözümlenebilir. İlk bakışta enjeksiyonlar çok ve ağrılı gibi görünsede bu enjeksiyonların ağrısı hiçbir zaman migren ağrısı ile kıyaslanamaz.

Klasik olarak migrende enjeksiyon:  Baş ve yüz bölgesinde çeşitli noktalara, boyun omuriliğinin bulunduğu segmente ve hastada mevcut olan aşı, ameliyat, yanık izlerine cilt ve cilt altına uygulanır.

Enjeksiyon süresi ortalama 5-10 dk sürer. En erken 2 gün ara ile seanslar halinde yapılan enjeksiyonla, en fazla 10 seansta, ortalama 3-4 seansta ağrı %95 hastada tamamen ortadan kalkar.

Nöralterapinin Diğer Kullanım Alanları

Nöralterapi adet düzensizlikleri, adet ağrıları, diz-omuz gibi eklem ağrılarına neden olabilecek ağrılı süreçlerde, sık tekrarlayan sinüzit, tonsillit gibi enfeksiyöz durumlarda, nörolojik hastalıklardan baş ağrıları ve migren dışında baş dönmesi, vertigo, kulak çınlaması, yüz felci, el bileği sinir sıkışması, dirsekte sinir sıkışması, bel-  boyun ağrıları, fibromiyalji, trigeminal nevralji, diğer nevraljiform ağrılar, nöropatik ağrı gibi ağrılı süreçlerin tedavisinde de kullanılmaktadır.

Oluşturma: 04.05.2015 12:00
Son Güncelleme: 07.08.2023 04:55
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu