+A A-

Medicana Sağlık Grubu bünyesinde çalışanların deneyim, öğrenim ve ilgili pozisyona göre oluşturulmuş, hastane özeline göre hazırlanmış ücret sistemi uygulanmaktadır.

Ücretler 12 net maaş üzerinden ödenir.

Ücret artışları yılda bir kez ve Ocak ayında kurumun ticari performansı, enflasyon, piyasa ücret verileri ve hedeflediğimiz konumlanma ile çalışanın ücret sistemi içerisindeki düzeyi ve performansı dikkate alınarak yapılır.

 

Ücret Dışı Uygulamalar

Yemek ve ulaşım olanakları

Pozisyona bağlı diğer ek menfaatler