KURUMSAL HABERLER


+A A-

Okul Çantalarının Ağırlığına Dikkat

Bilinçsiz kullanılan sırt çantalarının çocukların gelişimini olumsuz etkilediğini belirterek ağır okul çantalarının birtakım fiziksel bozukluklara neden olduğu söylenebilir.


Vücut ağırlığının yüzde 10’unu geçmemeli
Çantanın ağırlığının çocuğun ağırlığının %10'unu geçmemesine özen gösterin. Örneğin 40 kg'lık bir çocuk için maksimum ağırlık 4 kg olmalıdır.

Okul çantası sırtta ve omuzlarda ağrıya neden olmayacak ağırlıkta olmalı. 12 yaşından küçük olan çocukların 4; 12-15 yaş arası çocukların da 5 kilograma kadar olan çantaları taşıyabileceğini söyleyebiliriz. Ancak, çantanın uzun süre taşınmamasına dikkat edilmelidir. Bu açıdan bakıldığında okul servisleri koruyucu bir rol üstlenmiş durumdadır.

Ağır sırt çantaları çocuklarda ne gibi rahatsızlık/hastalıklara yol açar?
Okul çantaları giderek artan sıklıkta çocuklarımızda bel ve sırt sorunlarına yol açmaktadır. Özellikle omurga gelişiminin oluştuğu 8-18 yaş arasında giderek daha sık  sırt çantası kullanımı çocuklarda artan sıklıkta bel-sırt ve omuz ağrıları, bel ve sırtta eğrilikler ve hatta akciğer üzerine kısıtlayıcı etki ile solunum kapasitesi üzerine de kısıtlayıcı etkiler yapabilmektedir.
Ülkemizde özellikle dolap bulundurmayan okullarımızın yaygın olması çocuklarımızı ağır sırt çantaları taşımaya mahkum etmektedir.

Neler Yapılmalıdır?

  - Olabildiğince hafif sırt çantaları seçilmelidir. O nedenle boş ağırlığını mutlaka alırken gözönünde bulundurun. Her türlü aksesuarın çanta ağırlığını arttıracak etki yarattacağını unutmayın.

  - Bel hizasının 5 santim yukarısına kadar gelen çantaları tercih edin. Daha aşağı inmesi bele fazla ağırlık yaratabilir.

  - Pedler ile desteklenen bel ve omuz kısmı, bu bölgelere binen yükü azaltacaktır.

  - Yaşı nispeten daha büyük çocuklarda ekstra bel kemeri bele binen ağırlığı azaltmada faydalı olabilir.

  - Tekerlekli tipler düz zeminlerde çekerek taşımaya da yardımcı olacağı için çocuğun yükünü azaltmada faydalı olabilir.

Kullanım sırasında ise şu hususlara özellikle dikkat etmek gerekir.

  - Çantanın düzgün takıldığına emin olun. Asla tek taraflı kullanmasına izin vermeyin. Çok gevşek yada sıkı bağlara dikkat edin.

  - Ağırlıkların çanta içinde dengeli dağıtılmasını sağlayın. Arka ve orta gözler daha ağır objeler için seçilmelidir.

  - Çantayı yerden kaldırırken dizleri eğerek ve mutlaka 2 el ile kavrayarak kaldırmalıdır.

  - Aile bireyi olarak en azından haftada bir gün çantanın tamamen boşaltılıp içinde gereksiz taşınan şeylerin çıkarılmasını sağlayın ve yine haftada en az bir kez çocuğunuzun çantayı nasıl taşıması gerektiğini yeniden gösterin.

  - Kullanım sırasında çocuk,sırt, omuz yada bel ağrılarından yakınırsa ağırlıkları kontrol edip ilgili bölgeyi gözle kontrol etmeli ve eğer kızarıklık gibi baskı olduğuna dair ipuçları gözlerseniz ilgili bölgeye günde 2 kez buz uygulamalısınız. Ancak yakınmalar devam ederse mutlaka bir hekime görünülmelidir.

Oluşturma: 11.10.2016 12:00
Son Güncelleme: 20.07.2017 05:04
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu