Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2005
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012
Mesleki Deneyim

Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar