Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1981
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1986
Mesleki Deneyim
Aksaray Vatan Hastanesi
Çamlıca Hospitalium
Tıbbi İlgi Alanları


Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar