Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Marmara Üniversitesi / 2009
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / 2016
Mesleki Deneyim
Aile Hastanesi / 2016-2017
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar