Epilepsi ve Epilepsi Cerrahisi Nedir?

Epilepsi ve Epilepsi Cerrahisi Nedir?Neredeyse her yaşta görülebilen, kişilerin günlük hayatını olumsuz yönde etkileyen ve genellikle tedavi sürecinin oldukça uzun sürdüğü hastalıklardan biri olan epilepside cerrahi yöntemlerden yararlanılmaktadır. Tarih boyunca uygulanan ve köklü bir geçmişe sahip olan cerrahi yöntemler özellikle teknoloji ve tıbbın gelişmesi ile günümüzde yaygın hale gelmiştir. Epilepsi cerrahisi hem sara hastalığı risklerini oldukça düşürmekte hem de kişilerin sosyal hayatlarına normal bir şekilde devam edebilmelerini mümkün kılmaktadır.

Epilepsi Nedir?

Epilepsi; beyin nöronlarında görülen anormal aktivitelerin normal seyri etkilemesi sonucunda kişilerde ani ve istemsiz kasılmalara, bilincin kapanmasına ve duygusal değişmelere neden olan bir hastalıktır. Genel olarak titremeler ve nöbetler şeklinde kendini gösteren epilepsi halk arasında sara olarak da bilinmektedir.

Ani ve istemsiz bir şekilde gelen epilepsi nöbetlerinde titremeler, bilinç kayıpları ve çeşitli vücut hareketleri görülmektedir. Teşhis içinse bu nöbetlerin birden fazla kez tekrar etmesi gerekmektedir.

Oldukça yaygın bir şekilde görülen epilepsi her yaş grubunda kendini gösterse de 18 yaş altı ve 65 yaş üstü bireylerde daha çok görülmektedir. Özellikle 18 yaş altındaki bireylerde en sık görülen nöroloji hastalıklarının başında epilepsi gelmektedir.

Epilepsi Neden Olur?

Epilepsi, kişiden kişiye bağlı olarak çok farklı nedenle görülmektedir. Tespit edilen nedenlerin yanı sıra bazı hastalara epilepsi teşhisi koyulsa da hastalığın nedeni bilinmemektedir. Epilepsiye neden olan bazı faktörler şunlardır:

 • Genetik faktörler,
 • Kalıtımla geçen hastalıklar,
 • Beyin tümörleri ve menenjit gibi iltihaplar,
 • Kaza ve yaralanmalara bağlı gelişen kafa travmaları,
 • Zor doğumlarda gelişen travmalar,
 • Sinir sistemi, beyin dokusu ve damarları etkileyen hasarlar.


Epilepsi Nöbetleri Sırasında Ne Yapmalıyız?

Epilepsi nöbetleri genellikle birkaç dakika sürer. Bu süre zarfında nöbet geçiren kişiyi güvende tutmak öncelikli hedef olmalıdır. İlkyardım için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

 • Nöbet bitene ve kişi tamamen uyanana kadar kişiyle birlikte kalınması gerekir. Nöbetten sonra kişinin güvenli bir yerde oturmasına yardım edilir. Uyanan ve iletişim kurabilen kişiye basitçe ne olduğu anlatılır.
 • Nöbeti geçiren kişinin rahatlatılması için sakince konuşulması gerekir.
 • Kişinin tıbbi bileklik takıp takmadığı ya da başka bir acil durum bilgisi olup olmadığı kontrol edilir.
 • İlkyardımı yapan kişinin çevredeki diğer insanları da sakinleştirmesi gerekebilir.
 • Kişinin eve veya güvenli bir ortama dönmesi sağlanılır.

Nöbetler genellikle acil tıbbi müdahale gerektirmez. Ancak aşağıdaki durumlarda acil yardım istenebilir:

 • Hasta daha önce hiç nöbet geçirmemişse
 • Hasta, nöbetten sonra uyanmakta veya nefes almakta güçlük çekiyorsa
 • Nöbet 5 dakikadan uzun sürerse
 • Hasta, ilkinden kısa bir süre sonra ikinci bir nöbet geçirirse
 • Nöbet sırasında yaralanırsa
 • Nöbet suda olursa
 • Hastanın diyabet, kalp hastalığı gibi bir sağlık problemi varsa ya da hamileyse


Epilepsi Kronik midir?

Epilepsi, her yaştan insanı etkileyebilen kronik ve bulaşıcı olmayan bir beyin hastalığıdır. Bazen bilinç kaybı ve bağırsak veya mesane işlevi kontrolünün kaybedilmesine neden olur. İstemsiz hareketler ve tekrarlayan nöbetlerle karakterizedir.

Epilepsi Türleri Nelerdir?

Epilepsi, sinir hücrelerinin etkilendiği alana ve beyinde görülen anormal aktivitelerin etkilediği bölgelere göre fokal ve jeneralize olmak üzere ikiye ayrılmaktadır:

Fokal Epilepsi

Parsiyel epilepsi olarak da bilinen fokal epilepside beynin çeşitli bölgelerinde görülen anormal elektriksel aktiviteler eş zamanlı olarak görülmemektedir. Belli bir bölgede başlayan anormallikler bazı durumlarda bu bölge ile sınırlı kalırken bazı durumlarda ise beynin tümüne yayılabilmektedir. Bu farklılık, fokal epilepsinin de kendi arasında basit ve kompleks nöbetler olarak ayrılma nedenidir.Bilincin açık olduğu basit fokal nöbetler frontal lob, temporal lob ya da parietal lobda meydana gelen anormalliklerden kaynaklanabilmektedir. Bu farklı bölgeler, kişilerin nöbet sırasında farklı belirtiler göstermesine neden olmaktadır. Frontal lob hareket bozuklukları ile, temporal lob ani panik ve deja-vu hissi ile, parietal lob ise uyuşukluk ve görmede yaşanan sıkıntılarla ilişkilendirilmektedir.

Kompleks fokal epilepside ise hastalar nöbet sırasında bilinçlerini kaybetmektedir. Belirtileri arasında sürekli yutkunma ve çiğneme isteği, bakışların bir noktaya sabitlenmesi ve şaşkınlık hali bulunmaktadır. Kişiler, nöbetin ardından genellikle nöbet sırasında yaptıklarını hatırlamamaktadır.

Jeneralize Epilepsi

Fokal epilepsinin aksine jeneralize epilepside beynin tüm bölgelerinde eş zamanlı olarak ya da bir bölgede başlayıp diğer bölgelere yayılan anormal elektriksel faaliyetler gözlemlenmektedir. Sara nöbeti olarak da bilinen ve oldukça şiddetli geçen epilepsi nöbeti jeneralize kategorisinde değerlendirilmektedir. Belirtileri arasında istemsiz kol, bacak ve vücut hareketleri, vücudun bazı bölgelerinin ya da her yerinin tamamen kasılması ve sonra gevşemesi bulunmaktadır. Çoğu jeneralize epilepsi nöbetinde kişilerin bilinci kapalıdır.

Epilepsi Belirtileri Nelerdir?

Epilepsi belirtileri genel olarak basit ve karmaşık nöbetlerde farklılık göstermektedir. Basit nöbetler gerçek bir nöbet olmakla birlikte daha şiddetli bir nöbetin habercisi de olabilmektedir. Karmaşık nöbetlerde ise hastalar genellikle ne yaptıklarından habersizdir. İki nöbet türü arasındaki en önemli fark bilincin açık ya da kapalı olmasıdır. Basit nöbetlerde hastaların bilinci açıkken karmaşık nöbetlerde gerçekleştirilen hareketler ve çıkarılan sesler bilinçsiz bir şekilde yapılmaktadır.

Epilepsi nöbetinden önce aura adı verilen ve tanı sırasında da değerlendirilen bazı belirtiler görülmektedir. Bu belirtiler, genel olarak beynin belli ve küçük bir bölümünde gerçekleşen normalin dışında biyoelektrik aktiviteleri ile ilişkilendirilmektedir. Bu belirtiler arasında;

 • Aniden ortaya çıkan anksiyete ve korku hali,
 • Görme ya da işitmede bozukluklar,
 • Mide bulantısı,
 • Vücudun bazı bölgelerinde görülen uyuşmalar,
 • Bayılma hissi,
 • Koku duyumunda gerçekleşen değişimler bulunmaktadır.

Epilepsi belirtileri, beyinde etkilenen bölüme göre kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Genel olarak nöbetler sırasında görülen belirtiler ise şu şekildedir:

 • Vücutta aniden ortaya çıkan kasılma ve titremeler,
 • Bilinç kaybı,
 • Kol ve bacaklarda istemsiz meydana gelen hareketler,
 • Tekrar eden kafa sallama hareketleri,
 • Dişlerin kenetlenmesi,
 • Ağızdan köpük gelmesi,
 • Hızlı ve ani bir şekilde gerçekleşen göz hareketleri,
 • Bakışların bir noktaya sabitlenmesi,
 • Konuşamama ve sorulara yanıt verememe.

Psikolojik Epilepsi Belirtileri

Psikolojik epilepsi, duygudurum bozukluklar ya da travmalar nedeniyle meydana gelen nöbetlerle karakterizedir. Bu nöbetler duygusal bir tepki olarak başlasa da fiziksel bir etki yaratır. Nöbetin özellikleri çarpıntı (kalp atışını hissetme), terleme, ağız kuruluğu ve hiperventilasyonu (aşırı nefes alma) içerebilir.

Dissosiyatif nöbetlerin bazı özellikleri epileptik nöbetlere çok benzer. Bu fiziksel özellikler arasında farkındalık kaybı, duyu kaybı ve bedensel hareket kontrolünün kaybı bulunur.

Yalancı Epilepsi Belirtileri

Epileptik olmayan nöbetler ya da dissosiyatif nöbetler, epileptik nöbetlere benzer görünebilir ancak beyindeki anormal elektriksel aktiviteden kaynaklanmaz. Aradaki fark, epileptik nöbetlerin beynin elektrik aktivitesindeki değişikliklerden kaynaklanması, epileptik olmayan nöbetlerin ise fiziksel bir nedenden çok psikolojik bir nedene dayanmasıdır.

 • Önceki Olaylar: Nöbet benzeri aktivite, bir işten kovulma veya tutuklanma gibi duygusal olarak yüklü bir olaydan sonra ortaya çıkabilir. Stres, epileptik nöbeti de tetiklediği için ayrım yapmak zor olabilir. Bununla birlikte, utanç verici olan ya da cezayla sonuçlanacak olayların verdiği stres, bir epileptik nöbetten çok yalancı nöbeti tetikleme olasılığı daha yüksektir.
 • Süre: Nöbetler genellikle birkaç saniye sürer ve ardından 24 saate varan fiziksel ve zihinsel bir bitkinlik dönemi gelir. Yalancı nöbetlerse uzun sürebilir ve ardından tam bir iyileşme olabilir.
 • Bağırsak veya Mesane Kontrolünün Kaybı: Bir epileptik nöbet sıklıkla bağırsak veya mesane kontrolünün kaybına, salya akmasına veya dil ısırmasına neden olur. Bu, yalancı nöbetler sırasında gerçekleşebilse de meydana gelme olasılığı çok daha düşüktür.

Çocuklarda ve Bebeklerde Epilepsi

Çocukluk nöbetlerinin ya da epilepsinin yaygın nedenleri arasında aşağıdakiler bulunur:

 • Ateş
 • Genetik nedenler
 • Kafa travması
 • Beyin enfeksiyonları
 • Beyne yeterince oksijen gitmemesi
 • Beyin boşluklarında aşırı su (hidrosefali)
 • Beyin gelişimi bozuklukları

Bununla birlikte, çocukluk çağındaki nöbetlerin çoğu kesin bir nedenle ilişkili değildir.

Çocukluk epilepsisinin daha az yaygın nedenleri arasında beyin tümörleri veya kistleri ve dejeneratif bozukluklar (genellikle beyin hücrelerinin kaybıyla ilişkili ilerleyici ve kötüleşen durumlar) yer alır. Küçük bir çocukta yüksek ateş gibi nöbetlere neden olan bir faktör ile şiddetli kafa travması gibi epilepsiye neden olan bir faktör arasında önemli bir fark vardır.

Pek çok çocukluk nöbeti yetişkinlikte devam etmez. Çocukların gelişimi ve zekası genellikle normaldir. Bazı durumlarda ise nöbetler daha ciddi semptomlarla karakterizedir. Genellikle gelişimsel gecikme, zihinsel yetersizlik ve devam eden nöbetler gibi etkileri olur.

Epilepsi Teşhisi Nasıl Yapılır?

Görüntüleme yöntemleri epilepsinin teşhisinde öncelikle başvurulan yöntemlerden biridir. (EEG), (MR) ve bilgisayarlı tomografi en sık kullanılan görüntüleme yöntemlerinin başında gelmektedir. Beynin elektriksel aktivitesini belirten EEG, epilepsi tanısında özellikle önem taşımaktadır. EEG sayesinde beynin kontrolsüz biyoelektrik aktivitesinin bulunduğu bölgeler tespit edilmektedir. Nöbetlere neden olan herhangi bir yapısal problemin olup olmadığı ise MR ve tomografi sayesinde anlaşılmaktadır. Uzman hekimlerin ihtiyaç duyması durumunda kan ve idrar testi de yapılmaktadır.

Epilepsi tanısı için hastanın tıbbi öyküsü, nöbetlerin sıklığı, şiddeti ve belirtiler de hekimlerin dikkat ettiği noktalar arasında bulunur. Bazı zamanlarda aşırı stres, yorgunluk, duygu ve hormon değişimleri de nöbetlere neden olabilmektedir. Bu anlamda, her nöbet epilepsiye işaret etmemektedir. Hekimler hastaların öyküsünü dinledikten sonra tanı koyabilmektedir.

Epilepsi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Epilepsi tedavisinde medikal ve cerrahi yöntemler kullanılmaktadır. İlaçlı tedavide epilepsinin kaynağı değil yalnızca nöbet ve belirtilerin yok edilmesi amaçlamaktadır. Hastaların ortalama %60-%65’i yalnızca tek tip bir ilaç kullanarak günlük hayatına devam edebilmektedir.

Belirtilerin baskılanabildiği hasta grubunun yanı sıra ortalama %20 oranındaki bir hasta grubunda ise belirtiler ve nöbetler çok daha şiddetli seyretmektedir. Medikal tedavinin yeterli olmadığı bu hastalar cerrahi yöntemlerden faydalanmaktadır. Epilepsi cerrahisi, nöbetlerin tamamen ya da kısmen ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır.

Epilepsi Cerrahisi Nedir?

Epilepsinin tedavi yöntemleri arasında bulunan epilepsi cerrahisi, beyinde epilepsi nöbetlerine neden olan bölgelerin tespit edilmesi ve cerrahi işlemlerle bu bölgedeki hasarların giderilmesini amaçlamaktadır. Epilepsi cerrahisinin amacı nöbetlerin en aza indirilmesi olsa da temelde nöbetleri tamamen ortadan kaldırmak bu cerrahi yöntemlere başvurma sebebidir. Aynı zamanda, epilepsi için kullanılan ilaçların yan etkilerini yok etmek de amaçlanmaktadır. Epilepsi cerrahisinin uygulanma nedenlerinden biri de kişilerin sosyal hayatına devam edebilmesini sağlamaktır.

Epilepsi Tedavisinde Kullanılan Cerrahi Teknikler Nelerdir?

Epilepsi için cerrahi tedavi hastalığın türüne ve amaca göre fonksiyonel ve rezektif olmak üzere ikiye ayrılmaktadır:

Fonksiyonel Cerrahi

Palyatif cerrahi olarak da bilinen fonksiyonel cerrahi genel olarak nöbetlerin şiddetinin ve sıklığının en aza indirilmesi amacıyla uygulanmaktadır. Beynin nöbete neden olan belli bölgesinin diğer bölgelere etki etmesinin önlenmesi amaçlanmaktadır. İlaç tedavisine direnç gösteren her yaş grubu hasta bu operasyona alınabilmektedir. Fonksiyonel cerrahinin başarı ortalaması %80 civarındadır.

Rezektif Cerrahi

Rezektif cerrahi ise tüm epilepsi tipleri için uygun olması nedeniyle sıklıkla tercih edilen yöntemlerden biridir. Bu işlemde amaç beynin nöbete neden olan bölgesinin tamamen çıkarılmasıdır. Ameliyattan önce ilaç tedavisine yanıt vermeyen hastaların operasyon sonrasında 1-2 yıl daha ilaç kullanması gerekmektedir. Medikal tedavi bu süreçte nöbetlerin görülüp görülmemesine göre devam etmektedir.

Sık Sorulan Sorular

Epilepsi cerrahisi kimlere uygulanabilir?

Epilepsi cerrahisinin uygulanabilmesi için hastaların ilaçlı tedaviye (özellikle 3 antiepileptik ilaca rağmen epileptik nöbet geçiriyor olması) yanıt vermiyor olması gerekmektedir. Aynı zamanda, epilepsi sendromlarının da cerrahi işlemlere uygun ve tedavi edilebilir olması aranan şartlardan biridir.

Epilepsi hastalığı tamamen geçer mi?

Epilepsi, uzun bir sürecin ardından tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bununla birlikte uygulanan tedavi yöntemi epilepsi tipine, nöbetlerin şiddetine ve sıklığına, hastaların gösterdiği sendromlara göre belirlenmektedir. Medikal tedavi yalnızca nöbetleri engellerken cerrahi operasyonlar epilepsinin tamamen ortadan kalkmasını da sağlayabilmektedir. Epilepsinin tamamen geçmesi hastaların durumuna göre değişiklik göstermektedir.

Ameliyattan sonra nelere dikkat etmek gerekir?

Epilepsi cerrahisi hastalığı bir anda ortadan kaldırmadığı için hastaların medikal tedaviye 1-2 yıl daha devam etmesi gerekmektedir. Nöbetlerin bu süre içinde görülmemesi hiç görülmeyeceği anlamına gelmemektedir. Bu nedenle, ameliyat sonrasında uzman hekimlerin uygun gördüğü süreç içinde ilaçların alınmaya devam etmesi şarttır. Nöbetin görülmemesi durumunda ilaçlar yavaş yavaş bırakılmaktadır.

Epilepsi nöbetleri sırasında hastalara nasıl yardım edilmelidir?

Epilepsi nöbetleri ortalama 1-2 dakika sürmektedir. Bu süre boyunca hastalara kesinlikle müdahalede bulunmamak gerekmektedir. Özellikle yaygın olarak yapılan hastaların ağzını açmaya çalışmak ya da kasılmasına müdahale etmek ciddi zararlar doğurabilmektedir. Aynı zamanda uyanması için kolonya gibi uyarıcı kokular koklatmak da işe yaramamaktadır.

Nöbet geçiren hastaları öncelikle kravat ya da şal gibi boğucu giysilerden kurtarmak gerekmektedir. Hastanın nöbet geçirdiği ortamda ona zarar verebilecek kesici cisimler varsa uzaklaştırılmalıdır. Hastanın bilinci yerine geldiğinde ise dinlenmesine izin verilmelidir.

Epilepsi ve Epilepsi Cerrahisi Nedir? Hakkında Sık Sorulan Sorular

Epilepsi nöbetleri genellikle birkaç dakika sürer. Bu süre zarfında nöbet geçiren kişiyi güvende tutmak öncelikli hedef olmalıdır. İlkyardım adımlarına dikkat edilmelidir.

Prof. Dr.
Enis Kuruoğlu
Beyin ve Sinir Cerrahisi
MEDICANA INTERNATIONAL SAMSUN
Profili Gör
Oluşturma: 03.06.2020 04:31
Son Güncelleme: 09.02.2023 11:50
Oluşturan: Enis Kuruoğlu
+A A-

İlgili Bölüm Hekimleri