Doç. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu

Doç. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu

Ana Sayfa > Doktorlar > Doç. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (1996-2002)
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
AİBÜ, Düzce Tıp Fakültesi İç Hastalıkları (2004 - 2009)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları (2012 - 2015)
Mesleki Deneyim
AİBÜ, Düzce Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniği (2004 - 2009)
Çaldıran Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği (2009 - 2011)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Kliniği (2012 - 2015)
Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Kliniği (2015 - 2016)
Medical Park Hastaneleri, Endokrinoloji Kliniği (2016 - 2019)

Tıbbi İlgi Alanları

Metabolik Hastalıklar
Şeker hastalığı
Şeker düşmeleri (hipoglisemi)
İnsülin direnci sendromu (obezite, insülin direnci, hipertansiyon, şeker yükselmesi…)
Kilo sorunları, özellikle fazla kilo, obezite ve beslenme, kilo kontrolü
Gebelerde gebelik diyabeti ve gebelerde tiroid hastalıkları
Kemik erimesi
Bazı vitamin ve minerallerle ilgili hastalıklar (özellikle Vitamin D-B ve kalsiyum metabolizması bozuklukları)
Kolesterol veya kan yağlarının yüksekliği
Ürik asit yüksekliği
Endokrin barsak kanserleri
Çölyak Hastalığı, zayıflık, kilo alamama

Tiroid bezi hastalıkları
Guatr
Tiroid bezinin fazla çalışması (hipertiroidi veya zehirli guatr)
Tiroid bezinin az çalışması (hipotiroidi veya zehirsiz guatr)
Tiroid bezinin iltihabi hastalıkları
Nodüllü tiroid hastalıkları
Hashimoto hastalığı
Tiroid kanserleri

Hipofiz bezi hastalıkları
Hipofiz bezi yetersizliği
Prolaktin hormonu yüksekliği (süt hormonu)
Cushing hastalığı (kortizol hormon fazlalığı)
Akromegali (büyüme hormonu fazlalığı)
Büyüme hormonu eksikliği ve kısa boy
Diyabet insipitus (şekersiz şeker hastalığı)

Paratiroid bezi hastalıkları
Paratiroid hormon fazlalığı (hiperparatiroidi, kalsiyum fazlalığı)
Paratiroid hormon eksikliği (hipoparatiroidi, kalsiyum düşüklüğü)

Böbrek üstü bezi (Adrenal & Sürrenal) hastalıkları
Cushing Sendromu (kortizol hormon fazlalığı)
Addison Hastalığı (kortizol hormon eksikliği, böbrek üstü bezi yetersizliği)
Conn Sendromu (Aldosterone hormon fazlalığı , hipertansiyon, potasyum düşüklüğü)
Feokromasitom (adrenal horman fazlalığı, ciddi hipertansiyon)

Over (yumurtalık) hastalıkları
Kadınlarda cinsel hormon eksiklikleri, erken over yetmezliği
Polikistik over sendromu (adet görmeme, kilo alma ve kıllanma)
Tüylenme, sivilcelenme, seste kalınlaşma
Erken menopoz ve menopozal durum

Testis bezi hastalıkları
Testosterone hormon eksikliği (cinsel isteksizlik, sertleşme sorunu, infertilite, sakal çıkmaması)
Jinekomasti (erkekte meme büyümesi)
Ereksiyon sorunları ve impotans (hormonal nedenli /testosteron eksikliği)

Özellikli İşlem

İnce iğne aspirasyon biyopsi (tiroid nodül, boyunda kitle, lenf nodlarından tanısal işlem)
Kistik tiroid nodüllerine alkol enjeksiyonu
Washout tiroglobin, kalsitonin (kanser yayılmalarının kesin tanısında yapılan işlem)
Metilen mavisi ile boyama

Bilimsel Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler ve sunumlar

  Thyroid Homeostasis After Bariatric Surgery İn Obese Cases. Obes Surg. 2020 Jan;30(1):274-278. Doi: 10.1007/S11695-019-04151-5, Gökosmanoğlu F.

  Frequency Of Cardiovascular Diseases İn The Patients With Restless Legs Syndrome. International Journal Of Advances İn Medicine. Int J Adv Med. 2019 Feb;6(1):131-134, Gökosmanoğlu  F.

  Polycystic Ovary Syndrome And Hashimoto's Thyroiditis: An Autoimmune Relationship.  Surg Med. 2019;3(11):00-00, Gökosmanoğlu F.

  Doppler Ultrasonographic Findings İn Cases With Hashimoto Thyroiditis. Kuwait Medical Journal 2019;  Apr 11, Gökosmanoğlu F.

  The Effects Of Vildagliptin İn Liver Functions İn Type 2 Diabetic Patients. J Clin Anal Med 2019; DOI: 10.4328/JCAM.5983, Gökosmanoğlu F.

  Determination Of Cut-Off Values And Sensi-Tivities Of Tests For The Diagnosis Of Subclinical Cushing’s Syndrome İn Functional İnvestigation Of Adrenal İncidentalomas. J Clin Anal Med 2019; DOI: 10.4328/JCAM.5988, Gökosmanoğlu F.

  The Prevalence Of Obesity And The Factors Affecting Obesity İn The Students Of Secondary Education. Int J Res Med Sci 2019;7:2989-94, Gökosmanoğlu F.

  Use Of The TI-RADS Scoring System İn The Evaluation Of Thyroid Nodules. Ann Clin Anal Med 2019;10(4): 466-9, Gökosmanoğlu F.

  Clinical Assessment Of Patients With Acromegaly. J Res Med Sci. 2018 Jul 26;23:61. Doi: 10.4103. Ecollection 2018, Gökosmanoğlu F.

  Influence Of Flexible Insulin Dosing With Carbohydrate Counting Method On Metabolic And Clinical Parameters İn Type 1 Diabetes Patients. Open Access Maced J Med Sci. 2018 Aug 19;6(8):1431-1434. Doi: 10.3889/Oamjms.2018.256. Ecollection 2018 Aug 20, Gökosmanoğlu F.

  Effect Of Bisphosphonate As An Adjunct Treatment For Chronic Periodontitis On Gingival Crevicuar Fluid Levels Of Nuclear Factor-Κb Ligand (RANKL) And Osteoprotegerin İn Postmenopausal Osteoporosis. J Oral Sci. 2017;59(1):147-155. Doi: 10.2334/Josnusd.16-0241, Gökosmanoğlu F.

  Increased Prevalence Of Obstructive Sleep Apnea İn Patients With Cushing's Syndrome Compared With Weight- And Age-Matched Controls. Eur J Endocrinol. 2017 Mar;176(3):267-272. Doi: 10.1530/EJE-16-0815, Gökosmanoğlu F.

  Insulin Resistance İn The Patients With Euthyroid Hashimoto Thyroiditis. Biomedical Research 2017; 28 (4): 1543-1547, Gökosmanoğlu F.

  The Relation Between Serum Vitamin D Levels And Hashimoto Thyroiditis İn Women. Kuwait Medical Journal 2017; 49 (3): 223 - 226, Gökosmanoğlu F.

  Case Series Of Gestation And Lactation Associated Osteoporosis And A Review Of The Literature. Int J Adv Med 3, 424-427, Gökosmanoğlu F.

  Case Presentation Of A Patient With Left Renal Vein (Nutcracker) Syndrome. ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 2017, 34( ):1-3, Gökosmanoğlu F.

  The Togetherness Of Neurofibromatosis Type-1 And Pheochromocytoma, Case Report And Review Of The Literature. International Journal Of Medical And Health Research, Volume 2; Issue 12; December 2016; Page No. 62-63, Gökosmanoğlu F.

  The Effects Of Zoledronic Acid Treatment On Depression And Quality Of Life İn Women With Postmenopausal Osteoporosis: A Clinical Trial Study. J Res Med Sci. 2016 Nov 7;21:112. Doi: 10.4103/1735-1995.193503. Ecollection 2016, Gökosmanoğlu F.

  Charcot Neuropathic Osteoarthropathy Imitating Osteomyelitis; Case Report And Brief Review Of The Literature. Nternational Journal Of Medical And Pharmaceutical Case Reports 7(1): 1-4, 2016; Article No.IJMPCR.24657 ISSN: 2394-109X, NLM ID: 101648033, Gökosmanoğlu F.

  The Togetherness Of Guıllaıne-Barre Syndrome And Dıabetıcautonomıc Neuropathy; Case Report; And Revıew Of The Lıterature. European Journal Of Pharmaceutical And Medical Research, 2016,3(6), 56-57, Gökosmanoğlu F.

  The Relationship Between Spirometric Parameters And Hemodialysis Adequacy İn Hemodialysis Patients. ALBANIAN MEDICAL JOURNAL 3 – 2016, Gökosmanoğlu F.

  Adrenal Metastasıs Stemmıng From Ovarıan Cancer Presented Wıth Adrenal Insuffıcıency: A Case Report And Revıew Of The Lıterature, Ejpmr, 2016,3(7), 29-30. Gökosmanoğlu F.

  Case Series Of Gestation And Lactation Associated Osteoporosis And A Review Of The Literature. Int J Adv Med. 2016 May;3(2):424-427, Gökosmanoğlu F.

  Calcium And Bone Metabolism İn Patients With Epilepsy Taking Phenytoin Or Oxcarbazepine. ALBANIAN MEDICAL JOURNAL 2 – 2016, Gökosmanoğlu F.

  Familial Hypo-Beta Lipoproteinemia İn An Adult With Low Cholesterol Level And Malabsorption. ALBANIAN MEDICAL JOURNAL 1 – 2016, Gökosmanoğlu F.

  Obstructive Sleep Apnea Syndrome İn Patients With Cushing’s Syndrome. Endocrine Abstracts (2016) 41 EP611 . DOI:10.1530/Endoabs.41.EP611, Gökosmanoğlu F.

  A Young Woman With A Giant Cystic Parathyroid Adenoma Presenting With Myelofibrosis. 18th European Congress Of Endocrinology 41, Gökosmanoğlu F.

  Acth Resıstance Syndrome: A Case Report And Revıew Of The Lıterature. European Journal Of Biomedical 3 (12), 25-27, Gökosmanoğlu F.

  A Rare Variant Of Papillary Carcinoma Of Thyroid: Warthin-Like Variant. Endocrine Abstracts (2015) 37 EP19 | DOI:10.1530/Endoabs.37.EP19, Gökosmanoğlu F.

  Multiple Endocrine Organ Failure Due To Amyloidosis. 17th European Congress Of Endocrinology 37, Gökosmanoğlu F.

  Pancytopenia, Secondary Myelofibrosis And Giant Cystic Parathyroid Adenoma. Eur J Biomed Pharm Sci 3, 65-7. Gökosmanoğlu F.

  Evaluation Of Olfactory Function İn Adults With Primary Hypothyroidism. Int Forum Allergy Rhinol. 2015 Jun 10. Doi: 10.1002/Alr.21565, Gökosmanoğlu F.

  Multiple Endocrine Organ Failure Due To Amyloidosis. Endocrine Abstracts (2015) 37 EP1281 | DOI:10.1530/Endoabs.37.EP1281, Gökosmanoğlu F.

  Necessity Of Thrombophylaxis İn Cushing's Syndrome Endocrine Abstracts (2015) 37 EP21 | DOI:10.1530/Endoabs.37.EP21, Gökosmanoğlu F.

  Should Cushing Syndrome Be Only Evaluated By Endocrinologists And Neurosurgeons? Endocrine Abstracts (2015) 37 EP20 | DOI:10.1530/Endoabs.37.EP20, Gökosmanoğlu F.

  Association Of Psoriasis With Cushing's Syndrome Endocrine Abstracts (2015) 37 EP19 | DOI:10.1530/Endoabs.37.EP19, Gökosmanoğlu F.

  Metastatic Thyroid Papillary Microcarcinomas. 16th European Congress Of Endocrinology, Wroclaw, P1110, 2014, Gökosmanoğlu F.

  Mixed Medullary And Papillary Carcinoma Of Thyroid. 16th European Congress Of Endocrinology 35. Gökosmanoğlu F.

  Case Report: An Acromegalic Patient Presented With Dysphagia. 17th European Congress Of Endocrinology 37, Gökosmanoğlu F.

  Should Cushing Syndrome Be Only Evaluated By Endocrinologists And Neurosurgeons?. 17th European Congress Of Endocrinology 37, Gökosmanoğlu F.

  Personality Traits İn Acromegalic Patients: Comparison With Patients With Non-Functioning Adenomas And Healthy Controls. Endocrıne Revıews 35 (3). Gökosmanoğlu F.

  An Unusual Coexistence Of Addison's Disease And Phaeochromocytoma. Journal Of Endocrinology, Metabolism And Diabetes Of South Africa, 2013, Gökosmanoğlu F.

  Predictors Of Time To Remission And Treatment Failure İn Patients With Graves' Disease Treated With Propylthiouracil. Clin Invest Med. 2009 Jun 1;32(3):E199-205, Gökosmanoğlu F.

  Carotid İntima Media Thickness İn 10-Yr Framingham Risk Score 10% Clinical Hypothyroid And Clinical Hyperthyroid Patients Compared To Risk Factor Matched Healthy Controls. European Heart Journal, 2009, Gökosmanoğlu F.

  Hypothyroıdısm Due To Hashımoto's Dısease, Radıoıodıne Therapy And Post Thyroıdectomy: Are There Any Dıfferences In Cardıovasculary Rısk?. European Journal Of Internal Medicine 19, S47, Gökosmanoğlu F.

  Hematologic Effects Levothyroxine İn İron-Deficient, Subclinical Hypothyroid Patients: A Randomized, Double-Blind, Controlled Study. Journal Of Clinical Endocrinology & Metabolism, Oct 2008, Gökosmanoğlu F.

  Hypothyroidism Due To Hashimoto’s Disease, Radioiodine Therapy And Post Thyroidectomy: Are There Any Differences In Cardiovasculary Risk ? Gokosmanoglu F. 8th European Federation Of Internal Medicine Congress, May 7-10,2008 Italy-Rome

  Outcome Of Graves' Disease After Long Term Antithyroid Drug Treatment İn Duzce,An Endemic Goitre Region Of Turkey. 8th European Federation Of Internal Medicine Congress, May 7-10,2008 Italy-Rome, Gökosmanoğlu F.

  Anti-Saccharomyces Cerevisiae Antibodies İn Acute Myocardial Infarction. J Investig Med. 2007 Dec;55(8):444-9, Gökosmanoğlu F. 


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler ve sunumlar               


Cerrahi Ve Doğal Menopozlu Kadinlarda Kemik Dansitometri Ve Kemik Yapim, Yikim Belirteçlerinin Menopoz Tipi Ve Süresi İle İlişkisi. Romatizma Dergisi 2008, Gökosmanoğlu, F.

Yeni Tanı Tip 2 Diabetes Mellitus’ Lu Hastalarda DPP-4 İnhibitörlerinin Hba1c, Hematolojik Ve İnflamasyon Parametreleri Üzerine Etkileri. ORTADOGU MEDICAL JOURNAL 7 (4): 172-177, 2015, Gökosmanoğlu F.

“An Unusual Coexistence Of Addison’s Disease And Pheocromocytoma”, 12th ESE Postgraduate Course İn Clinical Endocrinology, S17, Antalya, Gökosmanoğlu F.

Alendronat Kullanımına Bağlı Oral Ülserler. Romatizma Dergisi 2008;23:35-7, Gökosmanoğlu F.

Habituel Abortus Nedeniyle Takip Edilen İki Olguda MTHFR Defekti:Olgu Sunumu. Perinatoloji Dergisi 2008 Nisan 16(1), Gökosmanoğlu F.

Hoffmann Sendromu: Bir Olgu. Yeni Tıp Derigisi 2007; 24: 173-174, Gökosmanoğlu F.

Multiple Myeloma Bağlı Maksiler Tutulum Sonrası Gelişen Akut Lösemi. Tıp Araştırmaları Dergisi, 2007: 5(3);149-152, Gökosmanoğlu F.,

Non-Ptotic Oculer Myasthenia Gravis Presenting With Vertical Diplopia: Case Report. Bakırköy Tıp Dergisi 2007;3:118-120, Gökosmanoğlu F.

Kimura Hastalığı: Olgu Sunumu. Türkderm 2009; 43: 171-3, Gökosmanoğlu F.

Plevra Sıvısıyla Seyreden Multipl Miyelom (Vaka Sunumu). Solunum Dergisi 2009; 11(1): 39-42, Gökosmanoğlu F.

Akut Myokard İnfarktüsünde ST Segment Rezolüsyon Derecesinin Prognostik Önemi.Konuralp Tıp Dergisi 2011;3(1):14-17.

Bir Olgu Sunumu: Lynch Sendromu. A.İ.B.Ü. İzzet Baysal Tıp Fakültesi Dergisi 2005 ; 2: 89-92, Gökosmanoğlu F.

Demir Eksikliği Anemisi Olan Subklinik Hipotiroid Hastalarinda Levotiroksinin Anemiye Etkisi; Randomize Çift Kör Çalişma. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 15-19 Ekim 2008, Gökosmanoğlu F.

Hashimoto, Radyoaktif İyot Ve Tiroidektomi Sonrasi Hipotiroidi; Kardiyovasküler Risk Açısından Fark Var Mi?  9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 5-9 Eylül 2007, Gökosmanoğlu F.

Mevsimsel Değişimin Tiroid Disfonksiyonlarına Etkisi. 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 5-9 Eylül 2007, Gökosmanoğluf.

Metoprolol Ve Saç Dökülmesi. 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 6-10 Ekim 2010, Gökosmanoğlu F.

Hemodiyaliz Hastalarında Beslenme Durumu Ve Diyaliz Yeterliliği. 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 6-10 Ekim 2010, Gökosmanoğlu F.

Kronik İdrar Yolu Enfeksiyonu; Pelvik Ektobik Böbrek, Erişkinlerde De Sebep Olabilir Mi? 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 6-10 Ekim 2010, Gökosmanoğlu F.

Bölgemizde KBY’nin Etyolojik Nedenleri. 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 6-10 Ekim 2010, Gökosmanoğlu F.

Hemodiyaliz Yeterliliğinin Solunum Fonksiyon Testleri Üzerine Olan Etkisi. 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 6-10 Ekim 2010, Gökosmanoğlu F.

Bölgemiz Diyaliz Merkezlerinde Hemodiyaliz Yeterliliği. 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 6-10 Ekim 2010, Gökosmanoğlu F.

Acil Kliniğe Gelen Hastaların  İç Hastalıkları Kliniği İle Konsültasyon Nedenleri. 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 6-10 Ekim 2010, Gökosmanoğlu F.

Nadir Bir Akut Batın Nedeni; Brucella Kolesistiti.  12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 6-10 Ekim 2010, Gökosmanoğlu F.

Akut Batın Tablosunu Taklit Eden Brucella Enfeksiyonu. 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 6-10 Ekim 2010, Gökosmanoğlu F.

Acil Kliniğimize Gelen Hastaların Hastaneye Geliş Şikayeti. 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 6-10 Ekim 2010, Gökosmanoğlu F.

Brucellozda Plevral Tutulum. 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 6-10 Ekim 2010, Gökosmanoğlu F.

Brucella Enfeksiyonunda Klinik Değerlendirme. 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 6-10 Ekim 2010, Gökosmanoğlu F.

Brucella Enfeksiyonunda Organ Ve Doku Tutulumu. 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 6-10 Ekim 2010, Gökosmanoğlu F.

Tek Taraflı Epididimoorşit; Nedir Bir Etken, Brucella. 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 6-10 Ekim 2010, Gökosmanolu F.

Akut Brucella Sacroileitis. 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 6-10 Ekim 2010, Gökosmanoğlu F.

Brucella Enfeksiyonuna Sekonder Gelişen Pansitopeni. 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 6-10 Ekim 2010, Gökosmanoğlu F.

Peripartum Kardiyomyopati. 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 30 Eylül-4 Ekim 2009, Gökosmanoğlu F.

Akut Myokard İnfarktüsünün Nadir Bir Semptom; Odinofaji.  11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 30 Eylül-4 Ekim 2009, Gökosmanoğlu F.

Diyaliz Hastalarında Yüksek Serum Ferritin Düzeyi İle Kalp Yetmezliği Arasındaki İlişki. 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 30 Eylül-4 Ekim 2009, Gökosmanoğlu F.

Diyaliz Hastalarında Hipertansiyon Prevelansı. 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 30 Eylül-4 Ekim 2009, Gökosmanoğlu F.

Kronik Böbrek Yetmezliğinde Etyolojik Değerlendirme. 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 30 Eylül-4 Ekim 2009, Gökosmanoğlu F.

Kronik Böbrek Yetmezliğinin Psikiyatrik Etkileri. 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 30 Eylül-4 Ekim 2009, Gökosmanoğlu F.

İdiyopatik Renal Ven Trombozu. 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 30 Eylül-4 Ekim 2009, Gökosmanoğlu F.

Postpartum Hellp Sendromu Ve Akut Böbrek Hasarı. 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 30 Eylül-4 Ekim 2009, Gökosmanoğlu F.

Diyaliz Hastalarında Malnutrisyon Sıklığı. 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 30 Eylül-4 Ekim 2009, Gökosmanoğlu F.

Gebelikte Görülen İzole Plevral Efüzyon. 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 30 Eylül-4 Ekim 2009, Gökosmanoğlu F.

Kronik Böbrek Yetersizliğinin Akciğer Fonksiyon Testleri Üzerindeki Etkileri. 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 30 Eylül-4 Ekim 2009, Gökosmanoğlu F.

Hemodiyaliz Tedavisi Alan Olgularda Hepatit B Prevelansı 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 30 Eylül-4 Ekim 2009, Gökosmanoğlu F.

Hemodiyaliz Tedavisi Alan Olgularda Hepatit C Prevalansı. 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 30 Eylül-4 Ekim 2009, Gökosmanoğlu F.

Kronik Otit Media Sonrası Görülen Menenjit. 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 30 Eylül-4 Ekim 2009, Gökosmanoğlu F.

Troidektomi Sonrası Hipoparotroidi Ve Dirençli Hipokalsemi.  11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 30 Eylül-4 Ekim 2009, Gökosmanoğlu F.

İnfertilite İle Kendini Gösteren Hemakromatozis. 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 30 Eylül-4 Ekim 2009, Gökosmanoğlu F.

Düşük Doz Metotrexata Bağlı Pansitopeni. 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 30 Eylül-4 Ekim 2009, Gökosmanoğlu F.

Akut Artrit; Etyoloji Romatoid Artrit Olabilir 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 30 Eylül-4 Ekim 2009, Gökosmanoğlu F.

Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Kronik Hepatit Tedavi Prevelansı 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 30 Eylül-4 Ekim 2009, Gökosmanoğlu F.

Hemokromatoz 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 30 Eylül-4 Ekim 2009, Gökosmanoğlu F.

Özofagusta Yabancı Cisim; Tavuk Budu 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 30 Eylül-4 Ekim 2009, Gökosmanoğlu F.

Bening Prostat Hiperplazisi Nedeni İle Akut Üriner Retansiyon…Mesanede 18 Litre İdrar Birikebilir Mi? 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 30 Eylül-4 Ekim 2009, Gökosmanoğlu F.

Deli Bal Zehirlenmesine Bağlı Akut Koroner Sendrom. 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 30 Eylül-4 Ekim 2009, Gökosmanoğlu F.

Diyalizin İndüklediği Atrial Fibrilasyon 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 30 Eylül-4 Ekim 2009, Gökosmanoğlu F.

Asemptomatik Servikal İnflamasyonu Olan Kadınlarda Hscrp Düzeyleri 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 15-19 Ekim 2008, Gökosmanoğlu F.

Klinik Hipertiroidi Ve Hipotiroidide Ateroskleroz Riski; Karotis İntima Media Kalınlığı 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 15-19 Ekim 2008, Gökosmanğlu F.

Hipertirpidizimde Tedaviyle Kardiyovasküler Riskte Azalma? Karotis İntima Media Kalınlığı Ve Tedaviyle Değişimi 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 15-19 Ekim 2008, Gökosmanoğlu F.

Hemodiyaliz Hastalarında Hipertansiyon Kontrolünde B-Tipi Natriüretik Peptit Düzeyi  10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 15-19 Ekim 2008, Gökosmanoğlu F.

Nadir Bir Akut Batın Nedeni: Splenik Lenfanjiomatozis. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 15-19 Ekim 2008, Gökosmanoğlu F.

İleri Yaş, Karın Ağrısı...Kabızlık Ve Gluten Enteropatisi 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 15-19 Ekim 2008, Gökosmanoğlu F.

Cerrahi Ve Doğal Menopozlu Kadınlarda Kemik Dansitometri Ve Kemik Yıkım Marker Düzeylerinin Menopoz Tipi Ve Süresi İle İlişkisi 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 15-19 Ekim 2008, Gökosmanoğlu F.

İnfliximab’ın Bronşial Atsımda Remisyon Üzerine Etkisi Olabilir Mi? Olgu Bildirimi 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 15-19 Ekim 2008, Gökosmanoğlu F.

Bölgemizde Graves Hastalığı Remisyon Süreleri Ve Relaps Oranları; Retropektif Sonuçlarımız 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 15-19 Ekim 2008, Gökosmanoğlu F.

Tiroid Palpasyonu, Tiroid Ultrasonu Ve Tiroid İğne Aspirasyon Biyopsisi; Endemik Guatr Bölge Sonuçlarımız 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 15-19 Ekim 2008, Gökosmanoğlu F.

Dirençli Hipertiroidileri Erken Dönemde Tespit Edebilirmiyiz? Tiroid USG Ve Doplerinin Yeri  10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 15-19 Ekim 2008, Gökosmanoğlu F.

Anti-TPO (+) Hastalarda B12 Yetersizliği  10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 15-19 Ekim 2008, Gökosmnoğlu F.

Diyabetik Hastalarda Tiroid Fonksiyon Bozukluğu Sıklığı. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 15-19 Ekim 2008, Gökosmanoğlu F.

Gebeliğin İndüklediği Hipertiroidi Sonrası Görülen Deliryum Atağı 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 15-19 Ekim 2008, Gökosmanoğlu F.

Akut Tonsillofarenjite Bağlı Safen Ven Yerinde Görülen Rekürren Selülit Gelişimi 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 15-19 Ekim 2008, Gökosmanoğlu F.

Her Selülit Atağı Sonrası Gelişen Akut Tonsillofarenjit. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 15-19 Ekim 2008, Gökosmanoğlu F.

B12 Yetersizliğinde Replasman Oral Mi? Parenteral Mı? Olmalı 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 15-19 Ekim 2008, Gökosmanoğlu F.

Lösemik Plevral, Perikardiyal Ve Periton İnfiltrasyonu 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 15-19 Ekim 2008, Gökosmanoğlu F.

Reaktif Trombositoz Nedeniyle Verilen Enoxaparine Bağlı Kanama. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 15-19 Ekim 2008, Gökosmanoğlu F.

Dirençli Hipokalsemi Ve Hipokalemi.. Hipomagnezemiye Mi Bağlı? 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 15-19 Ekim 2008, Gökosmanoğlu F.

Castelman Hastalığı; Dev Lenf Nodu Hiperplazisi 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 15-19 Ekim 2008, Gökosmanoğlu F.

Osteoporz İçin Risk Faktörü; Gastrektomi, 4 Olgu Sunumu 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 5-9 Eylül 2007, Gökosmanoğlu F.

Geçici İskemik Atak İle Trombosit Hacminin İlişkisi 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 5-9 Eylül 2007, Gökosmanoğlu F.

Multiple Myeloma Bağlı Maksiller Tutulum Sonrası Gelişen Akut Lösemi; Olgu Sunumu 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 5-9 Eylül 2007, Gökosmanoğlu F.

Habituel Abortus Nedeniyle Takip Edilen İki Olguda MTHFR Defekti: Olgu Sunumu 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 5-9 Eylül 2007, Gökosmanoğlu F.

Endemik Guatr Bölgesinde Tiroid Disfonksiyon Prevalans Ve İnsidansı; Retrospektif Çalışma. 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 5-9 Eylül 2007, Gökosmanoğlu F.

Düşük Molekük Ağrılıklı Heparine Bağlı Trombositopeni: Olgu Sunumu  9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 5-9 Eylül 2007, Gökosmanoğlu F.

Hashimoto, Radyoaktif İyot Ve Tiroidektomi Sonrasi Hipotiroidi; Kardiyovasküler Risk Açisindan Fark Var Mı?  9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 5-9 Eylül 2007, Gökosmanoğlu F.

Endemik Guatr Bölgesinde Hipertiroidi Sıklığı Ve Remisyon Süreleri  9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 5-9 Eylül 2007, Gökosmanoğlu F.

 Hofmann Sendromu: Olgu Sunumu 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 5-9 Eylül 2007, Gökosmanoğlu F.

Mevsimsel Değişimin Tiroid Disfonksiyonlarına Etkisi  9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 5-9 Eylül 2007, Gökosmanoğlu F.

Hasta Profilimizin Tiroid Nodül Sıklığı 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 5-9 Eylül 2007, Gökosmanoğlu F.

Verapamil Kullanımına Bağlı Geliştiği Düşnülen Akut Akciğer Ödemi; Olgu Sunumu  9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 5-9 Eylül 2007, Gökosmanoğlu F.

Plevral Efüzyonla Prezente Olan Akut Myelositer Lösemi; Olgu Sunumu 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 5-9 Eylül 2007, Gökosmanoğlu F.

Plevral Efüzyonla Seyreden Multiple Myeloma; Olgu Sunumu 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 5-9 Eylül 2007, Gökosmanoğlu F.

Tüberküloz Plörezi Tansında Hücre Sayımını Önemi. 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 5-9 Eylül 2007, Gökosmanoğlu F.

Plevral Sıvının Toraks Ultrasonografi İle Değerlendirilmesi  9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 5-9 Eylül 2007, Gökosmanoğlu F.

Pulmoner Hipertansiyon Gelişiminde Trombositlerin Katkısı Olabilir Mi?  9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 5-9 Eylül 2007, Gökosmanoğlu F.

Plevral Efüzyonda Otomatik Hücre Sayaçları Ve Manuel Yöntemle Yapılan Hücre Sayımlarının Karşılaştırılması  9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 5-9 Eylül 2007, Gökosmanoğlu F.

Probiyotiklerin Clostridium Difficile Koliti Üzerine Etkisi 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 5-9 Eylül 2007, Gökosmanoğlu F.

İyatrojenik Hemakromatozis; Olgu Sunumu 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 5-9 Eylül 2007, Gökosmanoğlu F.

İç Hastalıkları Kliniğimize Gelen Anemili Hastaların Retrospektif Analizi 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 5-9 Eylül 2007, Gökosmanoğlu F.

Çevre Sağlığına Hekim Olarak Ne Kadar Katkıda Bulunabiliriz? 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 5-9 Eylül 2007, Gökosmanoğlu F.

Oküler Myastenia: Olgu Sunumu  8. İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 13-17 Eylül 2006, Gökosmanoğlu F.

Propiltiourasil’e Bağlı Kolestatik Hepatit: 2 Olgu Sunumu 8.İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 13-17 Eylül 2006, Gökosmanoğlu F.

Kimura Hastalığı:Olgu Sunumu 8. İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 13-17 Eylül 2006, Gökosmanoğlu F.

Serebellar Displastik Gangliositoma; Nadir Bir Lynch Sendromu Kompenenti  2. Hepatogastroenteroloji Kongresi, Antalya 25-29 Eylül 2005, Gökosmanoğlu F.

 Castleman Sendromu Ve Akromegali Birlikteliği. 36. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 21 - 25 Mayıs 2014, Antalya, Gökosmanoğlu F.

Nadir Bir Malabsorbsiyon Nedeni Hipo-Betalipoproteinemi Olgu Sunumu 36. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 21 - 25 Mayıs 2014, Antalya, Gökosmanoğlu F.

Acth Direnci Sendromu Olgu Sunumu  36. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 21 - 25 Mayıs 2014, Antalya, Gökosmanoğlu F.

Nörofibromatozis Tip 1 Olgu Sunumu 36. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 21 - 25 Mayıs 2014, Antalya, Gökosmanoğlu F.

İnsülinoma, Akut Semptomatik Nöbet, Epilepsi Hastalığı Olgu Sunumu 36. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 21 - 25 Mayıs 2014, Antalya, Gökosmanoğlu F.

Dev Kistik Paratiroid Adenom Olgu Sunumu 36. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 21 - 25 Mayıs 2014, Antalya, Gökosmanoğlu F.

Nadir Görülen Bir Durum: Semptomatik İzole Santral Adrenal Yetmezlik  36. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 21 - 25 Mayıs 2014, Antalya, Gökosmanoğlu F.

İki Taraflı Sürrenal Metastazlı İndiferansiye Karsinom Olgusu 35. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 15-19 Nisan 2013, Antalya, Gökosmanoğlu F

Akromegali Hastalarında Mizaç Ve Karakter Özelliklerinin Nonfonksiyone Adenomlu Hastalar Ve Sağlıklı Kişilerle Karşılaştırılması: Preliminer Çalışma  35. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 15-19 Nisan 2013, Antalya, Gökosmanoğlu F.

İntrasellar Araknoid Kist Olgu Sunumu  35. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 15-19 Nisan 2013, Antalya, Gökosmanoğlu F.

Pulmoner Embolizm İle Presente Olan Tiroid Hormonu Sekrete Eden Hipofizer Adenom  35. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 15-19 Nisan 2013, Antalya, Gökosmanoğlu F.

Malignite Tespit Edilen Akromegali Hastalarımız 35. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 15-19 Nisan 2013, Antalya, Gökosmanoğlu F.

Hipofizer Metastazlı Akciğer Adenokarsinom Olgusu 35. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 15-19 Nisan 2013, Antalya, Gökosmanoğlu F.

Hastalık Olarak Psödopsödohipoparatiroidi  35. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 15-19 Nisan 2013, Antalya, Gökosmanoğlu F.

Gebelik Ve Laktasyona Bağlı Osteoporoz Olgu Sunumu 35. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 15-19 Nisan 2013, Antalya, Gökosmanoğlu F.

Bölümümüzde Takip Edilen Tiroid Kanser Vakalarının Ultrasonografik Olarak Nodül Özelliklerinin Değerlendirilmesi 35. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 15-19 Nisan 2013, Antalya, Gökosmanoğlu F.

Graves Hastalarında Oftalmopati Bilinç Düzeyi . 35. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 15-19 Nisan 2013, Antalya, Gökosmanoğlu F.

Bilateral Ağrılı Jinekomasti İle Prezente Olan Ağrısız Tiroidit Vakası  35. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 15-19 Nisan 2013, Antalya, Gökosmanoğlu F.

Tirotoksik Periyodik Paralizi 35. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 15-19 Nisan 2013, Antalya, Gökosmanoğlu F.

Yüksek Doz Oral Levotiroksine Yanıt Alınamayan Hipotiroidizm Vakaları 35. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 15-19 Nisan 2013, Antalya, Gökosmanoğlu F.

Doç. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu Medicana Sağlık Grubu'na ait MEDICANA INTERNATIONAL SAMSUN hastanesinde çalışmaktadır.

Doç. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu hekimimizin Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında uzmanlığı bulunmaktadır.

UZMANLARIMIZA
SORUN

MEDICANA Sağlık Grubu hekimleriyle sağlığınızla ilgili sorularınızı, rapor ve sonuçlarınızı (laboratuar, görüntüleme, vb.) paylaşabilir, tüm bölümlerle ilgili ikinci görüş alabilirsiniz.. Alanında uzman hekim kadromuz paylaşacağınız bilgileri değerlendirip en kısa sürede sorularınızı yanıtlayacaktır.
Acil durumlar için 0850 460 6334 nolu çağrı merkezimizden destek alabilirsiniz

Dosya boyutunuz 20 mb'dan büyükse linkten gönderebilirsiniz.

EN FAZLA GÖRÜNTÜLENENLER

TR
EN RU AR
E-RANDEVU