KURUMSAL HABERLER


+A A-

Bırakın Kötü Hatıralarınızı EMDR Temizlesin

Çocukluğunuzdan beri yaşadığınız olumsuz herhangi bir olay beyninizde donup kalmış ve bugün ki hayatınızı içinden çıkılmaz hale getiriyor olabilir. Bu anıyı hatırlamak, ona karşı duyarsız hale gelmek ve anıyı pozitif yönde yeniden işleyebilmek; EMDR yöntemiyle gerçekleştirilebiliyor.


Çocukluğunuzdan beri yaşadığınız olumsuz herhangi bir olay beyninizde donup kalmış ve bugün ki hayatınızı içinden çıkılmaz hale getiriyor olabilir. Bu anıyı hatırlamak, ona karşı duyarsız hale gelmek ve anıyı pozitif yönde yeniden işleyebilmek; EMDR yöntemiyle gerçekleştirilebiliyor. 


EMDR Yöntemi Nedir?


İngilizce adının baş harflerinden oluşan EMDR terapisi, Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme anlamına gelen bir terapi yöntemidir. Bugün bu yöntem, depresyon, panik bozukluk, fobiler,  OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk),  kekemelik, sınav kaygısı, vajinismus, migren, kaygı bozukluğu ve TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu), taciz, tecavüz, yas gibi birçok travmatik durumun tedavisinde kullanılmaktadır.


EMDR İlk Olarak Nasıl Ortaya Çıktı?


EMDR ilk olarak 1987 yılında Dr. Francine Shapiro'nun göz hareketlerinin rahatsız edici düşünceleri azaltabildiğini tesadüfen keşfetmesiyle ortaya çıktı. Daha sonra Dr. Shapiro, bu yöntemi travmaya maruz kalmış kişiler üzerinde bilimsel açıdan uyguladı ve tedavideki başarıyı gösteren çalışmasını yayınladı. O tarihten sonra EMDR yöntemi tüm dünyadaki terapistlerin katkılarıyla hızla büyüdü ve günümüzde farklı terapi ekollerini içeren, farklı problem alanlarına yönelik kendine özgü standartlaştırılmış protokolleri olan bütüncül bir terapi yöntemi olarak kullanılmaya devam etmektedir. 


EMDR’ın İşleyişi Nasıldır?


İnsan beyni günde yaklaşık 20 bin olumlu, olumsuz ya da nötr anıyı kaydeder. Bu anıların olumlu veya nötr olanları beyinde işlenir ve hafızaya kaydedilir.  Ancak kişiye kendini kötü hissettiren olumsuz anılar yaşandığında sistem bozulur ve o olumsuz travmatik anı beyinde donakalır. Bununla birlikte duygular, düşünceler, resimler, sesler ve beden duyumları da yaşandığı haliyle işlenmeden beyinde depolanır. Bu durum kişinin yıllar sonra bile bazı tetikleyici durumlarda aynı duyguları (öfke, mutsuzluk vb), düşünceleri(değersizlik, çaresizlik vb)  hissetmesine sebep olur. EMDR bu tür olumsuz anıların beyinde sağlıklı olarak yeniden işlenmesini, çözümlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapi yöntemidir.


EMDR Terapisinin Amacı Nedir?


EMDR terapisinde amaç; kişinin yaşadığı olumsuz olayı beynin sağ ve sol kısmına aktarılarak işlenmesini ve o olay nedeniyle ortaya çıkan duyguların duyarsızlaştırılmasını sağlamaktır.  Beyinde bir anının işlenmesi çift taraflı uyaran (BLS)  verilerek daha mümkün hale getirilir. Çift taraflı uyaran (BLS), danışanın gözleriyle terapistin parmaklarını sağdan sola takip etmesiyle ya da kişinin ellerine, kulağına ya da dizlerine sağdan sola uyarım verilerek gerçekleştirilir.   


EMDR Nasıl Uygulanır?


EMDR da 8 aşamalı ve üç yönlü (geçmiş, şimdi ve gelecek) protokolü uygulanır.  

İlk aşamada danışan ile konuşarak travmaya/rahatsız eden duruma yönelik bir tedavi planı oluşturulur. Çalışma esnasında kişi o travmatik ana odaklanır, duygularını fark eder ve BLS (Çift Taraflı Uyaran) yöntemi ile kişinin düşünceleri, duyguları beynin sağ ve sol kısmına iletilerek işlenmeye başlar.  Bu sayede, kişi yeniden işleme ile geçmişte yaşadığı travmanın etkilerine karşı duyarsızlaşır, bugünkü yaşadığı belirtilerin tedavisi yapılır ve yeniden işleme yöntemiyle; kişinin gelecekte yaşayacağı sorunlar karşısında kazandığı olumlu duygu ve düşünceleri hayatına aktarabilmesi sağlanır. 


EMDR Olumsuz Anıları Beynimizden Siler mi?


Beyine kaydedilen hiçbir anı silinmez ancak duygular duyarsızlaştırılabilir.  EMDR terapisi sonrasında kişi yaşadığı olumsuz anının verdiği üzüntüye, öfkeye, hayal kırıklığına, pişmanlığına karşı duyarsız hale gelir ve aklına geldiğinde rahatsızlık hissetmez. 


EMDR Kalıcı Bir Yöntem midir?


Travmatik anıların olumsuz etkilerinin duyarsızlaştırılması ve olumlu duyguların yeniden işlenmesiyle kişi geçmişe baktığında artık beyinde travma çözülmüş olur ve kişinin günlük hayatını etkilemez hale gelir. Bu nedenle EMDR kalıcı bir yöntemdir. 


EMDR Terapisi ile Bir Sorun Ne Kadar Sürede Çözümlenir?


Problemin niteliğine göre değişmekle birlikte, yaklaşık 4-6 seans arasında terapi sonlandırılır. Ancak, bazen tek seans yeterli olabildiği gibi, 6 seansın üzerinde sonuçlandırılan çalışmalar da vardır. 


EMDR Kimlere Uygulanabilir?


Yaş farkı olmaksızın çocuklar, ergenler ve yetişkinlere EMDR terapisi uygulanabilir. Özellikle çocuklar ve ergenlerde tedavi daha hızlı cevap vermektedir. 


EMDR Yönteminin Zararı Var mıdır?


EMDR dikkatli ve doğru uygulandığında mucizevi sonuçlar veren bir yöntemdir. Ancak uz

man kişiler tarafından uygulanmaz ise, olumsuz sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle EMDR yalnızca yasal olarak uygulama ehliyeti olan kişiler tarafından (Psikiyatristler, Psikologlar, PDR uzmanları) uygulanmalıdır. 


EMDR Yönteminde İlaç Kullanılır mı?


Tedavi ilaç kullanılmadan gerçekleştirilmektedir. Ancak bir Psikiyatri uzmanı tarafından kişinin ilaç kullanılması uygun görülmüş ise, ilaç ile birlikte tedavi desteklenir. Bunun dışında EMDR protokolünde herhangi bir ilaç kullanılmaz.


5 Madde


Aklınızdan çıkmayan olaylar mı var?

Hayattan artık tat alamıyor musunuz?                                    

› Parmaklarımı takip edin yeter..

İlişkilerinizde sorunlar mı yaşıyorsunuz?

Değersizlik, çaresizlik, pişmanlık duyguları mı yaşıyorsunuz?

Çocuğunuz davranım ya da uyum problemleri mi yaşıyor?

Oluşturma: 10.02.2015 12:00
Son Güncelleme: 15.03.2022 02:05
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu