Mezun Olduğu Fakülte ve Yılı

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 2004


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Eczacılık ABD, 2014


Mesleki Deneyim

Medicana International Samsun Hastanesi, Eczane Mesul Müdür, 2011-Halen

Gümüş Eczanesi (Sahibi), Mesul Müdür, 2006-2011

GATA, Poliklinik Eczanesi (Yedek Subay), 2005-2006


Tıbbi İlgi Alanları

Farmakoloji, 

Farmaekonomi,

Fitoterapi,

Böbrek Fonksiyon Bozukluklarında İlaç Dozlamları,

Vitamin C Eksikliği (Yetmezliği) Farmakokinetiği