Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2010
Mesleki Deneyim
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2010
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2011
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2013
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar