Ana Sayfa > Doktorlar > Prof. Dr. Geysu Karlıkaya
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1992
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Numune Hastanesi, Tıpta Uzmanlık Eğitimi, Nöroloji Kliniği, Ankara 1994
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıpta Uzmanlık Eğitimi, 2. Nöroloji Kliniği, Istanbul 1998
Columbia University, College of Physicians and Surgeons, New York State Psychiatric Institue, NY; USA 1999
Marmara Üniversitesi Elektrodiagnostik Nöroloji Yüksek Lisans 2006
Doçent Ünvanı 2010
Klinik Nörofizyoloji Yandal Uzmanlığı 2011
Profesörlük Ünvanı 2015
Mesleki Deneyim
Nöroloji Uzmanı, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Nöroloji Kliniği, Istanbul (2001-2005)
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Istanbul (2005-2010)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Istanbul (2010-2015)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acıbadem Fulya Hastanesi, Istanbul (2010-2019)
Tıbbi İlgi Alanları

Migren ve Diğer Baş Ağrıları,
Alzheimer Hastalığı,
Elektrofizyoloji,
EMG,
Nöromuskuler Hastalıklar (Polinöropati, ALS)

Özellikli İşlem
Elektromiyografi (EMG)
Uyarılmış Potansiyeller (VEP, SEP)
İntraoperatif Nöromonitörleme
Bilimsel Yayınlar
A. BİLİMSEL DERGİLERDE YAYINLAR

1) Uluslar arası Yayınlar

1.Sarsılmaz A, Fırat Z, Uluğ AM, et al. Diffusion tensor imaging in early amyotrophic lateral sclerosis using 3T magnetic resonance imaging. Neurol Sci Neurophysiol 2018
2.Ozgun Yagmur, Geysu Karlikaya Simay Kara. A case report: reversible genu lesion of the corpus callosum mimicking MERS. Neurol Sci, october 2017
3.Geysu Karlikaya, Dilaver Kaya.A new differential diagnosis for acquired demyelinating neuropathy: Copper deficiency. Neurology India. 62 (4):434-435, 2014
4.Füsun Mayda DOMAÇ, Geysu KARLIKAYA, Yılmaz ÇETİNKAYA, Mehmet GENCER, Tülin TANRIDAĞ, Önder US. Electrodiagnostic Studies in Neurologically Asymptomatic Patients with Vitamin B12 Deficiency. Journal of Neurological Sciences. 2014, Volume 31, Number 1, Page(s) 001-010
5.Pınar YALINAY DİKMEN, Elif ILGAZ AYDINLAR, Geysu KARLIKAYA. Expected and Experienced Pain Levels in Electromyography. Elektromiyografide Beklenen ve Yaşanan Ağrı Düzeyleri Archives of Neuropsychiatry, 2013; 50: 364-367
6.Pınar Yalınay Dikmen, Elif Onur Aysevener, Elif Ilgaz Aydınlar, Geysu Karlıkaya. Elektromiyografide Ağrı ve Emosyonel Durum İlişkisi. Relationship Between Pain and Emotional State in Patients Undergoing Electromyography. Archives of Neuropsychiatry 2012; 49: 48-52
7.Neslihan Tasdelen, Bengi Gürses, Özgür Kılıçkesmez, Zeynep Fırat, Geysu Karlıkaya, Mustafa Tezcan, Aziz Mufit Uluğ, Ahmet Nevzat Gürmen. Diffusion Tensor imaging in Carpal Tunnel Syndrome. Diagn. Interv Radiol. Diagn Interv Radiol. 2012 Jan-Feb;18(1):60-6.
8.Gulcin Benbir, Simay Kara, Beyza Citci Yalcinkaya, Geysu Karlıkaya, Beyhan Tuysuz, Naci Kocer, Cengiz Yalcinkaya.Unilateral Cerebellar Hypoplasia with Different Clinical Features. Cerebellum. 2011 Mar;10(1):49-60
9.Cihangiroglu M, Citci B, Kilickesmez O, Firat Z, Karlıkaya G, Uluğ AM, Bingol CA, Kovanlikaya The utility of high b-value DWI in evaluation of ischemic stroke at 3T. Eur J Radiol. 2011 Apr;78(1):75-81
10.Hatice Türe, Murat Sayın, Geysu Karlıkaya, Canan Aykut Bingöl, Bora Aykaç, Uğur Türe. The analgesic effect of gabapentin as a prophylactic anticonvulsant agent on postcraniotomy pain: A prostpective randomized study. Anesth Analg. 2009 Nov;109(5):1625-31.
11.Geysu Karlıkaya; Beyza Çitçi; Uğur Türe; Canan Aykut Bingöl. PRSEP dönüşümlü SEP ile Santral Sulkus Lokalizasyonu. Journal of Neurological Sciences. 26 (2) 1965-170, 2009.
12.Beyza Çitçi, Geysu Karlıkaya, Ayça Kahrıman, Hasan Hüseyin Karadeli, Canan Aykut Bingöl. The Role of Cerebrospinal Fluid Thyroid Autoantibodies In The Diagnosis Of Hashimoto’s Encephalopathy. A Case Report and Review of The Literature. Türkiye Klinikleri.Tıp Bilimleri Dergisi, 2009
13.Gülbün Yüksel, Geysu Karlıkaya, Kemal Tutkavul, Ayşe Akpınar, Cihat Örken, Hülya Tireli. Electrodiagnosis of Ulnar Nerve Entrapement At The Elbow. Neurosciences 14 (3):7-11; 2009.
14.Geysu Karlikaya, Beyza Citci, Bulent Guclu, Hatice Ture, Ugur Ture, Canan Aykut Bingol. Spinal Accesory Nerve Monitoring in Posterior Fossa Surgery. J Clin Neurophysiol. Dec;25(6): 346-50, 2008.
15.Beyza Çitçi, Geysu Karlıkaya, Canan Aykut Bingöl, Sedat Dalbayrak, Sait Naderi. Kilo Kaybı Sonrası Gelişen Bilateral Peroneal Nöropati Olgu Sunumu.Türk Nöroşirurji Dergisi,2008; 18 (1):22-25.
16.Müge Güler Özden, Geysu Karlıkaya, Yüksel Bek, Nilgün Mutlu. Akne Vulgaris Hastalarında İzoretinoin Tedavisinin Serum Kreatin Fosfokinaz Düzeyi Üzerine Etkisi. Türkderm, 2008; 42 (2):56-59.
17.Geysu Karlikaya, Beyza Citci, Canan Aykut Bingol, Sait Naderi. Electrodiagnostic Evaluation in Cervical Spondylothic Myelopathy. World Spine Journal. 3 (2): 70-75.2008.
18.Gülbün YÜKSEL, Geysu KARLIKAYA, Kemal TUTKAVUL, Figen VARLIBAŞ, Banu YILDIRIM, Cihat ÖRKEN, Hülya TİRELİ. Clinical and Electrodiagnostic findings of n-Hexane Neuropathy. Journal of Neurological Sciences 24 (3): 219-225, 2007.
19.Baumann F, Karlikaya G, Yuksel G, Citci B, Kose G, Tireli H. The subclinical incidence of CTS in pregnancy: Assessment of median nerve impairment in asymptomatic pregnant women. Neurology, Neurophysiology and Neuroscience 2:3; 2007.
20.Geysu KARLIKAYA, Gülbün YÜKSEL, Banu YILDIRIM, Cihat ÖRKEN, Hülya TİRELİ. Intravenous Immunglobulin Treatment; The Effect On Different Hematological and Biochemical Parameters. Journal of Neurological Sciences , 24 (2): 104-108, 2007.
21.Gülbün YÜKSEL, Geysu KARLIKAYA, Tülin TANRIDAĞ, Önder US, Gülseren AKYÜZ Nerve Conduction Studies, SEP and Blink Reflex Studies in Recently Diagnosed, Untreated Thyroid Disease Patients. Journal of Neurological Sciences (Turkish). 24 (1): 07-015, 2007.
22.Geysu Karlıkaya, Figen Varlıbaş, Mithat Demirkaya, Cihat Örken, Hülya Tireli. Does prior aspirin use reduce stroke severity? Neurologist. Sep;12(5):263-7, 2006.
23.Gülbün Yüksel,Geysu Karlıkaya, Hülya Tireli. Parkinson Hastalığı’nda Bellek Fonksiyon Bozukluğu. Journal of Neurological Sciences 23:(1)7;36-42.2006
24.Gulbun YUKSEL, Figen VARLIBAS, Geysu KARLIKAYA, Hulya TIRELI Primary Progressive Aphasia (A Case Report) Journal of Neurological Sciences, Jul-Sep, 23 (3), 2006.
25.Geysu Karlikaya, Tülin Tanridag, Önder Us. Comparison of two different methods for superficial peroneal nerve conduction studies. The Internet Journal of Neurology. Vol 4, No 2, 2005
26.Geysu Karlikaya, Gülbün Yüksel, Figen Varlibas, Hülya Tireli. Caregiver Burden ; A study in the Turkish Population. The Internet Journal of Neurology.Vol 4, No 2, 2005
27.Geysu Karlıkaya, Beyza Çitçi , Hicran Bulut , Cihat Orken , Hülya Tireli. Neurotrichinosis. A case report from Turkey. Journal of Neurological Sciences. 22 (1) 75-78, 2005.
28.Erkan Karagöz, Tülin Tanridag, Geysu Karlikaya, Ipek Midi, Neşe Tuncer Elmacı. Electrophysiology of Diabetic Neuropathy. İnternet Journal of Neurology, Vol 5/1, 2005.
29.Hülya Tireli, Geysu Karlıkaya, Kemal Tutkavul, Tamer Okay. Myasthenia gravis: How to Treat? Acta Myologica. 13(3) .140, December 2004
30.Rosoklija G, Dwork A, Younger DS, Karlıkaya G, Latov N, Hays AP. Local activation of the complement system in endoneurial microvessels of diabetic neuropathy. Acta Neuropathologica, 99:55-62, 2000.

2)Ulusal Yayınlar

1.Pinar Yalınay Dikmen, Elif Ilgaz Aydınlar, Geysu Karlıkaya. Elektromiyografi sırasında incelenen kasların ağrı düzeyleri ve ağrıda cinsiyet farkları. Ağrı 27 (2); 79-82. 2015
2.Beyza Citci Yalcinkaya, Geysu Karlikaya. Wernicke Ensefalopatisi ve Miller Fisher Sendromunun Olgu Bağlamında Ayırıcı Tanı İncelikleri. Acibadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt 4, Sayı 4, Ekim 2013.
3.Geysu Karlıkaya, Andaç Hamamcı, Nürinnisa Neyzi, Nazire Afşar, Mutlu Cihangiroğlu, Oğuz Tanrıdağ, Canan Aykut Bingöl, İlhami Kovanlıkaya. Dil lateralizasyonunu belirlemede fonksiyonel MRG: Türk Nöroloji Dergisi 2007; 13 (1):27-32.
4.Geysu Karlıkaya, Tülin Tanrıdağ, Gülbün Yüksel, Nazire Afşar, Hülya Tireli, Canan Aykut Bingöl, Önder Us. Amiotrofik Lateral Skleroz tanısında transkranyal magnetik stimülasyon- Ön çalışma. Türk Nöroloji Dergisi 2007;13(1):12-20
5.Gülbün YÜKSEL, Figen VARLIBAŞ, Geysu KARLIKAYA, Yasemin ŞIPKA, Hülya TİRELİ. Parkinson Hastalığında Bakıcı Yükü. Caregiver Burden in Parkinson’s Disease. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi, Cilt 10, No 1-2 2007
6.Gülbün YÜKSEL, Figen VARLIBAŞ, Geysu KARLIKAYA, Hülya TİRELİ. Huzursuz Bacak Sendromu: Klinik ve Demografik Değerlendirme. Parkinson Hast Hareket Boz Der, 2006;9(2):93-103
7.Gülbün Yüksel, Geysu Karlıkaya, Hülya Tireli. İdiopathic Parkinson hastalığında MEP. Türk Nöroloji Dergisi 12/2, 106-111,2006.
8.Mehmet Gencer, Banu Yıldırım, Geysu Karlıkaya, Hülya Tireli. Sırt Ağrısı ve Guilliane Barre Sendromu. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2006;46(2), 133-135.
9.Banu Yıldırım, Geysu Karlıkaya, Yılmaz Çetinkaya, Recai Türkoğlu, Hülya Tireli. Migren ve tiroid fonksiyon testleri.Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2005; 45(2):71-72
10.Geysu Karlıkaya, Arthur P Hays. Amyotrofik Lateral Skleroz- Nöropatolojik bir çalışma Turk Nöroloji Dergisi 11/1:54-62,2005
11.Geysu Karlıkaya, Gülbün Yüksel, Hülya Tireli. İdiyopatik Fasial Paralizi Prognozunu Belirlemede Elektronörografinin Rolü. Türk Nöroloji Dergisi 11/2 146-11, 2005
12.Geysu Karlikaya, Recai Türkoğlu.Trigeminal Nevralji. Hipokrat dergisi (14) 03/2005;114-118.
13.Karlıkaya G. Türkoğlu R. Nöropatik Ağrı. Hipokrat dergisi, (13)01 014-018/ 2004
14.Özgür Bilgin, İpek Midi, Geysu Karlıkaya, Neşe Tuncer Elmacı, Tülin Tanrıdağ. Case Report: Herediter sensorimotor nöropati ve sensorinöronal sağırlık Turk Nöroloji Dergisi 10/5: 446-450, 2004
15.Geysu Karlıkaya, Gülbün Yuksel, Hülya Tireli. Karpal Tünel Sendromu’nda palmar stimulasyonun rolu Türk Nöroloji Dergisi,9/2:43-50, 2003
16.Handan Ersan, Aygün Akbay, Refhan Solukçu, Geysu Karlıkaya, Nuri Yaşar Erenoğlu, Hülya Tireli. 6012 stroke hastasının demografik özellikleri. Haydarpaşa Numune Hastane Dergisi 1996; 36 (1): 62-68

B. KONGRE-SEMPOZYUM VE BENZERİ TOPLANTI SUNUMLARI

Uluslararası kongrelerde sunulan bildiriler

1.Hatice Ture, Murat Sayin, Geysu Karlikaya, Canan Aykut Bingol, Bora Aykac, Ugur Ture. Analgesic Effect of Gabapentin as a Prophylactic Anticonvulsant Agent on Postrcraniotomy Pain. XIV. World Congress of Neurological Surgery, 2009.
2.Ugur Türe, Ahmet Hilmi Kaya, Geysu Karlıkaya, Zeynep Fırat, Hatice Türe, Canan Aykut Bingöl, İlhami Kovanlıkaya. The Value of Fiber Tractography with the 3 Tesla MRI System for Brainstem Surgery. American Academy of Neurological Surgeons (AANS), Chicago, 2008.
3.İ. Midi, K. Agan, B. Citci, G. Karlikaya, H.H. Karadeli, A. Kahriman, C.Aykut Bingol. Prognosis of Herpes Simplex Encephalitis Presented With Status Epilepticus. American Epilepsy Society Annual Meeting, Seattle, WA, 2008.
4.C. Aykut Bingol, B. Guclu, B. Aktekin, K. Agan, B. Gunel Akbas, H. H. Karadeli, G. Karlikaya, B. Citci, U. Ture, H. Bingol, O. Yalcin, S. Salar and H. Caglayan. Febrile Seizure Plus Epilepsy: A Large Multigenerational Consanguineous Family, A Preliminary Study. American Epilepsy Society Meeting, 2008.
5.B. Citci, K. Agan, İ. Midi, H.H. Karadeli, A. Kahriman, G. Karlikaya, C.Aykut Bingol. Postoperative Increase In The Serum Carbamazepine Levels: A Clue For Good Prognosis. American Epilepsy Society Annual Meeting, Seattle, WA, 2008.
6.Geysu Karlikaya, Beyza Çitçi, Ayca Kahriman, Hatice Ture, Ugur Ture, Canan Aykut Bingol. Intraoperative Somatosensorial Evoked Potential Monitoring. 13’th European Congress of Clinical Neurophysiology, Istanbul, 2008.
7.Geysu Karlikaya, Beyza Çitçi, Bülent Güçlü, Hatice Türe, Uğur Türe, Canan Aykut Bingöl. Spinal Accesory Nerve Monitoring in Posterior Fossa Surgery. 13’th European Congress of Clinical Neurophysiology, Istanbul, 2008.
8.Geysu Karlikaya, Beyza Çitçi, Mesut Yilmaz, Hasan Hüseyin Karadeli, Canan Aykut Bingöl, Sedat Dalbayrak, Sait Naderi. The role of dynamic electrodiagnostic studies in cervical spondylothic myelopathy. 13’th European Congress of Clinical Neurophysiology, Istanbul, 2008.
9.Füsun Mayda Domac, Geysu Karlikaya, Yılmaz Cetinkaya, Mehemet Gencer, Tülin Tanridag, Onder Us. Electrophysiological studies in asymptomatic patients with B12 deficiency. 13’th European Congress of Clinical Neurophysiology, Istanbul, 2008.
10.Ozturk V, Ciftci F, Citci B, Karlikaya G, Mut M, Bingol C,A. Optic Nerve Tumour Or Neurosarcoidosis.25’th Meeting of European Society of Ophtalmic Plastic and Reconstructive Surgery, Slovenia, 2007.
11.G. Karlikaya, B. Citci, İ. Kovanlıkaya, B. Güçlü, A. Hamamcı, C. Aykut Bingöl. Rasmussen’s Encephalitis. Seventeenth Meeting of the European Neurological Society, Rhodes, Greeece,2007.
12.Beyza Citci, Geysu Karlıkaya, Vildan Ozturk, Hasan Karadeli, Ferda Ciftci, Canan Aykut Bingol. Neurosarcoidosis-A case report. 8’th European Neuro-Ophtalmology Society Meeting. Ist, 2007
13.Beyza Citci, Vildan Ozturk, Geysu Karlıkaya, Hasan Huseyin Karadeli, Ulkem Yakupoglu, Ferda Ciftci, Canan Aykut Bingol, Uremic Optic Neuropathy-Case Report. 8’th European Neuro-Ophtalmoloy Society Meeting, Ist, 2007.
14.Geysu Karlikaya, Tulin Tanridag, Gulbun Yuksel, Hulya Tireli, Onder Us Transcranial Magnetic Stimulation in Amyotrophic Lateral Sclerosis. 28th International Congress of Clinical Neurophysiology, Edinburgh, 2006.
15.Gülbün Yüksel, Geysu Karlıkaya, Kemal Tutkavul, Ayşe Akpınar, Cihat Örken Hülya Tireli Ulnar Nerve Entrapment at the Elbow; Electrodiagnosis. 28th International Congress of Clinical Neurophysiology, Edinburgh, 2006.
16.Gülbün Yüksel, Geysu Karlıkaya, Kemal Tutkavul, Banu Yıldırım, Cihat Örken, Hülya Tireli Clinical and Electrodiagnostic findings of n-Hexane Neuropathy. 11th International Congress on Neuromuscular Diseases, Istanbul, 2006.
17.Geysu Karlikaya, Gulbun Yuksel, Banu Yildirim, Cihat Orken, Hulya Tireli. Intravenous Immunglobulin Treatment; The effect on different hematological and biochemical parameters. 11th International Congress on Neuromuscular Diseases, Istanbul, 2006.
18.Gülbün Yüksel, Figen Varlibas, Geysu Karlikaya, Hülya Tireli. Primary Progressive Aphasia; a case report. 21th International Conference of Alzheimer's Disease International, Istanbul 2005.
19.Geysu Karlikaya, Gülbün Yüksel, Figen Varlibas, Hülya Tireli. Caregiver Burden: A Turkish Population Study .21th International Conference of Alzheimer's Disease International, Istanbul, 2005.
20.Geysu Karlıkaya, Gülbün Yüksel, Hülya Tireli. Bell’s Palsy and Electroneurography. 12’th ECCN Congress Stocholm, 2005.
21.Geysu Karlikaya, Tülin Tanridag, Önder Us. The comparison of two different methods for superficial peroneal nerve conduction studies. 12’th ECCN Congress Stocholm,2005.
22.Gülbün Yüksel, Geysu Karlikaya, Tülin Tanridag, Gülseren Akyüz, Önder Us. Nerve conduction studies, median SEP and blink reflex in untreated thyroid diseases. 12’th ECCN Congress Stocholm,2005.
23.H. Tireli, G. Karlıkaya, K. Tutkavul, S. Özkara, B. Aydemir, T. Okay. Myasthenia Gravis: How To Treat. 7 th İnternational Congress of Mediterranean Society Of Myology, Kusadası, Turkey May, 2004
24.Arslan F, Karlıkaya G, Örken C, Hays AP, Parman Y, Tireli H. Fatal peripheral neuropathy: case report of neurolymphomatosis? 13’th Meeting of the European Neurology Society, Istanbul, 2003.
25.Leung DK, Hays AP, Karlikaya G, Del Bene ML, Rowland LP. Diagnosis of ALS: Clinicopathologic analysis of 76 autopsies. 51’st Annual Meeting of American Academy of Neurology. Toronto, 1999.
26.Yuksel G, Tireli H, Karlıkaya G. Cognitive function deficits due to frontal lobe dysfunction in idiopathic parkinson’s disease. Movement Disorders Congress, New York, 1998
27.Yuksel G, Tireli H, Karlıkaya G. Memory deficits in idiopathic parkinson’s disease. Movement Disorders Congress, New York ,1998
28.Karlıkaya G, Tireli H, Gündoğdu B, Yüksel G. The role of palm stimulation in Carpal Tunnel Syndrome. 14’th İnternational Congress of EEG and Clinical Neurophsyiology, Florence,1997
29.Tireli H, Mumoğlu S, Tutkavul K, Ayta S, Karlıkaya G. Two year remission in melas treated with high dose CoQ and lipoinic acid. Abs. Journal of Neurological Sciences, supp. 150 S-311, 1997.Prof. Dr. Geysu Karlıkaya Medicana Sağlık Grubu'na ait MEDICANA KADIKÖY hastanesinde çalışmaktadır.

Prof. Dr. Geysu Karlıkaya hekimimizin Nöroloji alanında uzmanlığı bulunmaktadır.

UZMANLARIMIZA
SORUN

MEDICANA Sağlık Grubu hekimleriyle sağlığınızla ilgili sorularınızı, rapor ve sonuçlarınızı (laboratuar, görüntüleme, vb.) paylaşabilir, tüm bölümlerle ilgili ikinci görüş alabilirsiniz.. Alanında uzman hekim kadromuz paylaşacağınız bilgileri değerlendirip en kısa sürede sorularınızı yanıtlayacaktır.
Acil durumlar için 0850 460 6334 nolu çağrı merkezimizden destek alabilirsiniz

Dosya boyutu maksimum 20 mb olmalıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili Bilgilendirme’yi okudum. Kişisel verilerimin belirtilen kapsamda işlenmesini ve sağlık hizmet sunumu amacıyla tarafımla iletişime geçilmesini kabul ediyorum.

İlerlemek istiyorsanız lütfen bu kutuyu işaretleyin.

EN FAZLA GÖRÜNTÜLENENLER

E-RANDEVU