KURUMSAL HABERLER


+A A-

Bir hastanın kesin Covid-19 virüsü taşıdığı nasıl anlaşılır?

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Taş, bir kişinin Covid-19 virüsü taşıdığının üç farklı testle anlaşılabileceğini açıkladı


Bir hastanın kesin Covid-19 virüsü taşıdığı nasıl anlaşılır?

Medicana Sivas Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Taş, bu testleri; PCR Testi, Antikor - Antijen Testi, Akciğer Tomografisi olarak sıraladı.

PCR Testi için, burun ve boğazdan sürüntü örneği alındığını belirten Taş, “Virüsün varlığını ortaya koyan bir antijen testidir. PCR’ın pozitif olması, o anda o kişide virüsün olduğu anlamına gelir. PCR, öncesi veya sonrasını göstermez. Sonucu 12-48 saat içerisinde belirlenir” dedi.

Taş, Antikor - Antijen Testi testini ise şu şekilde açıkladı, “Antikor, bazı vücut hücrelerinin ürettiği bir savunma cevabıdır. Antikor kanda bulunur. Dolayısıyla tüm antikor testleri kanla yapılmak zorundadır. Mikroorganizmaya karşı üretilen cevabı tespit etmek için yapılır. Vücudun bir ön cevap bir de geç cevap olmak üzere 2 tip cevabı vardır”

Erken Sonuç Almak Mümkün

İki tür antikor testi bulunduğunu belirten Taş, bunlardan ilkini erken sonuç alınan İmmunoglobulin M testi, ikincisini ise geç sonuç alına İmmunoglobulin G testi olarak açıkladı. Taş bu testlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Erken cevapta İmmunoglobulin M ve İmmunoglobulin G de cevaptır. Bu test her ikisini de çıkartır. Şuanda Türkiye’de 2 tip test vardır. Biri kart test dediğimiz hızlı testtir. Bu test 2 saat içinde neticeyi gösterir. Bu test; kişinin parmak ucundan veya damarından alınan bir miktar kan test kitinde yer alan bir alana yerleştirilir, o kart test paneli içinde bulunan kimyasallar sonucunda hiç çizgi oluşmaya bilir ki bu testin sonucunun negatif olduğu anlamına gelir. İmmunoglobulin M kısmında çizgi oluşursa; kişinde İmmunoglobulin M tipi antikor olduğu anlamına gelir. Bu kişide erken yanıt oluşmuş demektir. İmmunoglobulin G bandında çizgi oluşursa; kişide İmmunoglobulin G tipi antikor var anlamına gelir. Bu kişide geç yanıt oluşmuş demektir” dedi.

İmmunoglobulin M, Kesin Sonuç

Taş, İmmunoglobulin M testinin pozitif çıkmasının Covid-19 anlamına geldiğini ifade edip, “Kişi o anda hastadır demektir. Yani erken cevap oluşturmuştur. O andaki durumuyla ilgili bu tespitte bulunduğumuz kişiye aynı anda PCR testide yapılması gerekir. Eğer hem PCR pozitif hem İmmunoglobulin M pozitif ise kişi o anda hasta anlamına gelir. Eğer PCR negatif ancak İmmunoglobulin M pozitif ise; kişi yakın zamanda korona virüs geçiriyor demektir.

İmmunoglobulin G Bağışıklık Demek

Taş, İmmunoglobulin G’nin tek başına pozitif çıkmasının kişinin eskidenkorona virüsgeçirmiş dolduğunu anlamında geldiğini belirterek, “ Yani kişi bağışık kazanmıştır. Eğer PCR negatif, İmmunoglobulin G pozitif ise; kişide mikrop yok ama eskiden geçirdiği için kişi bağışıktır. Hem İmmunoglobulin M hem de İmmunoglobulin G pozitif ise; o zaman da kişi 14 gün içinde veya 3 hafta içinde korona virüs geçirmiş demektir” dedi.

PCR Testi ve Antikor Testi Nerelerde Yapılabilir

PCR testi ve antikor testinin ancak Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı, referans laboratuvar olarak kabul ettiği ve kendi sitesinde de bu laboratuvar isimlerini açıkladığı yerlerde yapılabileceğini belerten Taş, “Başka hiçbir yerde PCR çalışması yapılamıyor. Medicana Sivas Hastanesi olarak bu tetkikleri çalışabiliyoruz” dedi.

En Hızlı Sonucu Akciğer Tomografisi Veriyor

Taş, Covid-19 testleri arasında en hızlı sonucu akciğer tomografisinin verdiğinin altını çizerek şunları kaydetti. “Bilindiği üzere korona viriüs en çok akciğerlerde tutulum yapıyor. Bunu saptamanın en hızlı yolu akciğer tomografi ile akciğerleri görüntülemektir. Kimi hastalarda semptomlar var fakat PCR negatif ise akciğer tutulumunu gözlemek için tomografiye başvurulur. Eğer tutulum görüntüsü var ise tedavi protokolü uygulanır”


Uzm. Dr.
Neslihan Taş
Göğüs Hastalıkları
MEDICANA SİVAS
Profili Gör
Oluşturma: 07.11.2020 12:00
Son Güncelleme: 09.12.2021 03:48
Oluşturan: Neslihan Taş