KURUMSAL HABERLER


+A A-

Meme Kanseri ve Erken Tanısında Tarama Yöntemleri

Meme kanseri dünyada kadınlar arasında en sık görülen kötü huylu tümördür. Kadınlarda görülen tüm kanserlerin %30’unu oluşturmaktadır. Erkeklerde nadirdir. Kadınlarda kansere bağlı ölümlerin %18’i meme kanseri nedeniyle oluşmaktadır. Meme kanserine bağlı ölümler akciğer ve kalın barsak kanserlerinden sonra 3. sırayı almaktadırlar.


Nedenleri:
Nedeni bilinmemektedir. Genetik, çevresel, hormonal, sosyobiyolojik ve psikolojik etkenlerin oluşumunda rol aldığı kabul edilmekle birlikte, meme kanserli kadınların %70-80’i bu risk faktörlerine sahip değildir. 

Kendi Kendini Muayene Yöntemi


Memenin Fizik Muayenesi

20-40 yaş arası şikâyeti olmayan her kadına her 3 yılda bir, 40 yaşından sonra ise her yıl memenin doktor tarafından muayenesi önerilmektedir.

Menapoz öncesi kadınlarda en uygun muayene zamanı adetten sonraki haftadır.


Mamografi

40 yaşın altındaki kadınlarda kullanılması meme dokusunun yoğunluğu nedeniyle sınırlıdır, sağlıklı bilgi vermez.

Şikayeti olmayan 35-40 yaşındaki kadınlara daha sonraki mamografiler ile karşılaştırabilmek amacıyla baz mamografi çektirilmesi, 40-49 yaşındaki kadınlara 1 - 2 yılda bir, 50 yaşın üstünde ise her yıl mamografi çektirilmesi önerilmektedir.


Taramada İzlenecek Yol

<20
Her ay kendi kendini muayene

20-40
Her ay kendi kendini muayene ve 3 yılda bir klinik muayene

35
Yaşında baz mamografi

40-49
Her ay kendi kendini muayene

· Geç menopoza girmek

· Geç yaşta ilk canlı doğum yapmak

· Uzamış hormon tedavisi

· Göğüs duvarına tedavi amaçlı radyoterapi uygulanması

· Genetik mutasyon (Genetik yatkınlık)


Görüntüleme Yöntemleri

?Ultrasonografi

?MR

?Biyopsiler ( iğne biyopsileri ve/veya cerrahi biyopsiler )


Oluşturma: 28.10.2013 12:00
Son Güncelleme: 31.07.2017 03:20
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu