KURUMSAL HABERLER


+A A-

Akciğer kanserinin sebebi yüzde 85 sigaradır!

Akciğer kanserinde erken teşhis hayat kurtarabilir…  Dünyada kanserden ölümlerin en sık nedenlerinden birini akciğer kanseri oluşturur ve akciğer kanserinin birincil sebebi, yüzde 85 gibi bir oranla sigaradır. Sigara tütünün içinde yaklaşık 81 adet, birçok organ kanserine yol açan kanserojen madde tespit edilmiştir. Bir yılda 30 paketten fazla sigara içen, 50 ile 75 yaşları arasındaki kişilerin, her iki yılda bir, düşük doz spiral toraks bilgisayarlı tomografi ile tarama yaptırmaları olası hastalık riskinin erken teşhisi açısından önemlidir.


Akciğer Kanserinin Sebebi Yüzde 85 Sigaradır!


Akciğer kanserinin sebepleri, belirtileri nelerdir? Teşhis ve tedavisi nasıl yapılır?

Akciğer kanserinin en önemli belirtileri, geçmeyen öksürük, balgam, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve kilo kaybıdır…

Akciğer kanserinde erken teşhis hayat kurtarabilir… 
Dünyada kanserden ölümlerin en sık nedenlerinden birini akciğer kanseri oluşturur ve akciğer kanserinin birincil sebebi, yüzde 85 gibi bir oranla sigaradır. Sigara tütünün içinde yaklaşık 81 adet, birçok organ kanserine yol açan kanserojen madde tespit edilmiştir. Bir yılda 30 paketten fazla sigara içen, 50 ile 75 yaşları arasındaki kişilerin, her iki yılda bir, düşük doz spiral toraks bilgisayarlı tomografi ile tarama yaptırmaları olası hastalık riskinin erken teşhisi açısından önemlidir.

Akciğer kanseri evre-1 de yakalanırsa kür elde edilebilir. Yani akciğer kanserinin erken tespit edilmesi ve tedavi edilmesi yaşam süresini belirgin bir şekilde uzatır. 

Akciğer kanserinin en önemli belirtisi geçmeyen öksürük…

Akciğer kanseri hastaları genellikle


    geçmeyen öksürük,

    nefes darlığı,

    kanlı balgam,

    ileri evrelerde kilo kaybı,

    göğüs ağrısı gibi şikayetlerle doktora başvururlar.


Akciğer kanserinin tedavisi, hastalığın evresine göre değişir… 

Akciğer kanserinin tedavisi, kanserin evresine göre belirlenir. Tüm akciğer kanserlerinin yüzde 75' ini oluşturan, yassı epitel hücreli, büyük hücreli ve adeno kanser olarak üç gruptan oluşan küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde erken evrelerde öncelikle cerrahi yapılmalıdır. Cerrahi sonrasında kemoterapi tedavisi ve bazı olgularda radyoterapi tedavileriyle hastaların yaşam süresi oldukça uzamaktadır. 

Erken evrede hastalığın tespit edildiği, ameliyatı gerçekleştirilmiş ve sonrasında kemoterapi tedavilerini alan hastalarda beş yıllık sağ kalım oranı yüzde 44 civarlarındadır. Hastalığın ileri evrede tespit edildiği ve ameliyat edilmeyen hastalarda sağ kalım süreleri daha kısadır. Ancak bu ileri evre hastalarda da kemoterapi tedavisi ile ortalama 8 ay ile 1 yıl kadar yaşam süresi kazanılabilir. 

İleri evreli bazı hastalarda 2. ve 3.basamak kemoterapiler, hedefe yönelik tedaviler ve monoklonal antikor tedavileriyle yaşam sürelerinin daha da uzaması sağlanabilir. 

Akciğer kanserinin daha az görülen diğer türü olan küçük hücreli tipinde ise sınırlı evre ve yaygın evre olarak iki ayrı evreden söz edebiliriz. Sınırlı evre tedavi edilebilir evre olup kemoterapi ile eş zamanlı radyoterapi tedavisi standart tedaviyi oluşturur. Küçük hücreli akciğer kanserinde sınırlı evre kemoterapiler ile ortalama 14 ile 20 ay arasında sağ kalım süresi sağlanırken, yaygın evre dediğimiz ileri evrede sağ kalım süreleri en fazla 9-11 ay kadar olmaktadır.

Yaygın evre küçük hücreli akciğer kanserinde iki yıllık sağ kalım oranı yaklaşık yüzde 4 civarındadır.

Oluşturma: 03.11.2016 12:00
Son Güncelleme: 16.12.2021 02:56
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu