KURUMSAL HABERLER


+A A-

Kulak Çınlaması (Tinnitus) Sağırlık Belirtisi Olabilir

Kulak çınlaması Kulak Burun Boğaz dalının tedavisi zor hastalıklarından birisidir. Kulak çınlamasının sebebi her zaman bulunamayabilir. Medicana Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hayati Kale kulak çınlamaları hakkında önemli bilgiler verdi.


Baş Dönmesine Dikkat Edilmeli

Dr. Öğr. Üyesi Hayati Kale, ‘’ Kulak çınlaması kişinin normal olmayan bir takım sesleri sürekli veya aralıklı olarak duyduğunu hissetmesidir. Çınlama çok genel bir tabir olup bu sesler her zaman çınlama tarzında olmayabilir. Hastalar genellikle su sesi, rüzgar sesi, makine sesi, bozuk radyo sesi gibi ifadelerle çınlama hastalığını tarif edebilmektedir. Bu sesler başlangıçta sadece sessiz ortamda hissedilirken hastalığın ilerleyen evrelerinde gürültülü ortamda bile duyulabilmektedir.  Kulak çınlaması şikayeti ile gelen bir çok hastada muayene, işitme testleri, tomografi, MR gibi tanı yöntemleri sonucunda anormal bir durum bulunamamaktadır. Ancak kulak çınlaması çok ciddi sorunların habercisi de olabilir. Özellikle ani başlayan, işitme kaybı ve baş dönmesi ile seyreden kulak çınlamaları mutlaka araştırılmalıdır.  ‘’ diye ifade etti.

Kötü Huylu Hastalıklar Çınlama İle Belirti Gösterebilir

Çınlama şikayeti ile gelen hastaların bir kısmında acil müdahale gerektiren ani işitme kaybı görülebilmekte olduğunu belirten Dr. Hayati Kale şu konulara dikkat çekti: ‘’  Başvuru süresi uzadıkça hastalığın seyri de kötüleşmektedir. Daha nadir olmakla beraber bazı beyin tümörlerinde ve kulağın kötü huylu bazı hastalıklarında da çınlama ilk semptom olabilir. Özellikle tek taraflı çınlaması olan, işitme kaybı olan, baş dönmesi semptomları olan hastalarda mutlaka MR veya tomografi ile beyin ve kulaktaki muhtemel tümör oluşumu ekarte edilmelidir. Bu tümörlerin tanısı erken koyulmadığı takdirde ilerleyen zamanlarda kalıcı yüz felci, kalıcı sağırlık ve şiddetli baş dönmeleri başta olmak üzere bir çok probleme yol açabilir. Çınlamanın yok edilmesi her zaman mümkün olmayabilmektedir. Bu hastalıkla ilgili güncel yöntemler ve yeni ilaçlar geliştirilmektedir. Kulak çınlaması olan bir kişide öncelikle ciddi hastalıkların var olup olmadığı araştırılmalı daha sonra hastanın semptomları dikkatlice sorgulanarak en iyi tedavi verilmelidir. Özellikle mevcut ilaçlara dirençli çınlamalarda psikiyatri bölümünden görüş istenmelidir.’’

Oluşturma: 23.10.2019 12:00
Son Güncelleme: 06.10.2020 04:59
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu