Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi- 1996
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bilim Dalı-2000-2004

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı-2004-2009

Mesleki Deneyim

Şanlıurfa Eğitim Ve Raştırma Hastanesi Gastroenteroloji Zorunlu Hizmet Görevi-2009-2011

Bursa Vm Medicalpark Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı:2011-2017

Tıbbi İlgi Alanları

Kronik Karaciğer Hastalıkları (Yağlı Karaciğer, Kronik Hepatit B-Kronik Hepatit C, Karaciğer Sirozu), Peptik Ülser, Gastroözofageal Reflü Hastalığı, İnflamatuar Barsak Hastalıkları (Crohn Hastalığı, Ülseratif Kolit), Ercp (Safra Yolu Taşları Ve Diğer Safra Yolu Hastalıklarının Endoskopik Tanı Ve Tedavisi)

Özellikli İşlem

ERCP,GİS darlıklarında balon ve buji dilatasyonu,Özofagus varis kanamalarında band ligasyonu ve skleroterapi,PEG (endoskopi kullanılarak mideye beslenme tüpü konulması)