KURUMSAL HABERLER


+A A-

COVID-19 obez hastalarda daha ağır mı seyreder?COVID-19 obez hastalarda daha ağır mı seyreder?


Obezite kronik hastalıkları tetikliyor

Obezitenin birçok yan hastalığa davet çıkardığını söyleyen Doç. Dr. Ekici, “COVİD 19 hastalığı ile obezite arasındaki olumsuz birlikteliğin sebepleri tam olarak binmemektedir ancak obez hastalarda hastalığın daha ağır seyrettiği bilinmektedir. COVID 19 açısından astım, kronik akciğer hastalığı, diyabet, kalp ve kronik böbrek hastalığı olan bireyler daha yüksek risk altındadır.  Obezite de belirtilen bu kronik hastalıkların (diyabet, kalp hastalıkları, astım vb.) gelişmesinde kilit rol oynar. Obezitenin bu özellikleri COVID-19 hastalarında artmış ölüm riski için önemli faktörlerden biri olduğunu düşündürmektedir.” dedi.

Amerikan kaynaklarına göre obezite ölüm sayısını arttırmakta

Doç. Dr. Ekici, sözlerine şöyle devam etti:

“Obezitenin COVID-19 için ciddi bir risk faktörü olduğu bilinmekle birlikte, Amerikan kaynaklı bazı yayınlar, Amerika’da COVID-19 nedeniyle ölüm sayısının yüksek olmasına neden olarak ülkedeki obezite oranının yüksek olmasını göstermektedir.    Amerika’da yetişkin bireylerde obezite sıklığının %34 olduğu, ülkemizde ise bu oranın  %30.3 olduğu bildirilmiştir.”

Beden Kitle Endeksi arttıkça yoğun bakıma girme riski artıyor

“Kısıtlı çalışmalara rağmen COVID-19 vakalarının beden kitle indeksi (BKİ) arttıkça hastalığa yakalanma oranlarının ve hastalığın şiddetinin arttığı, daha fazla yoğun bakım tedavisine ve mekanik ventilasyona (entübasyon) bağlanma ihtiyacının olduğu görülmüştür.

Obezlerde COVID-19 nedeniyle hastaneye yatış riskinin 6.2 kat daha fazladır. Çin’de ki çalışmalarda ise, Beden Kitle Endeksindeki her bir birimlik artışın COVID-19 hastalığının daha şiddetli geçirme riskini %12 arttırdığı ve obez bireylerin normal vücut ağırlığına sahip bireylere göre hastanede kalış sürelerinin daha uzun olduğu gösterilmiştir. Arıca obezlerde, öksürük ve ateş gibi semptomlar normal vücut ağırlığına sahip bireylerden daha fazla görülmektedir. Hatta herhangi bir yandaş hastalığı olmayan obez bireylerde dahi hastalığın seyri normal kilodakilere göre daha ağrı olmaktadır.”

“Obezite masum gibi görünen çok ciddi bir sorun”

“Obezite şehirleşme, ekonomik gelişme ve yaşam biçimindeki değişiklikler nedeniyle tüm dünyada gittikçe artmakta ve epidemik bir sağlık sorunu olarak kabul edilmektedir. Her ne kadar mikroorganizmalarla bulaşmasa da, dünya çapında ve ciddi problemlere yol açan pandemi hükmünde bir hastalık kabul edilebilir. Yol açmış olduğu hayatı tehdit eden hastalıkların yanı sıra, dünyamızın geçirmekte olduğu bu olağanüstü günlerde, obezitenin COVID 19 üzerine olan olumsuz etkilerinin de görülmesiyle ne kadar ciddi bir halk sağlığı problemi olduğu anlaşılmaktadır.”

Oluşturma: 22.02.2021 12:00
Son Güncelleme: 22.02.2021 10:08
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu