KURUMSAL HABERLER


+A A-

Kalbinizi hissediyorsanız problem olabilir

Kalbin düzensiz atışı olarak tarif edilen aritmiler, çarpıntı, fenalık hissi ve bayılmaya yol açıyor


Kalbinizi hissediyorsanız problem olabilir

Günde 2 kupadan fazla içilen kahve ve sigara kalpte atım hızını yüzde 18 oranında artırıyor

Kalbin olması gereken düzenli çalışmaması hali olarak tanımlanan ve toplumda yaygın olarak görülen aritmi, çoğunlukla çarpıntı, kalpte düzensiz ya da güçlü atım olarak görülüyor. Kalpteki uyarı odakları, sinir lifleri ve kalp yapısını etkileyen hastalık ve durumun aritmiye neden olabileceğini ifade eden Medicana International İzmir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Selma Akdeniz Oskay, genetik kökenli aritmilerin genç yaşta ölüme sebebiyet verebileceği uyarısında bulunarak, “Normal sağlıklı bir organın çalıştığını hissetmeyiz. Karaciğeri hissetmediğimiz gibi kalbimizi de hissetmemiz gerekir. Eğer kalp kendini hissettiriyorsa araştırılması gerekir” uyarısında bulundu.

Her çarpıntının ve bayılma hissinin aritmi olarak tanımlanamayacağını dile getiren Medicana International İzmir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Selma Akdeniz Oskay, farklı aritmi türlerinin farklı yaşlarda ve gençlerde de görülebildiğini, kalp damar hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, kalp yetmezliği, hipertansiyon, tiroid, akciğer hastalıkları, geçirilmiş kalp ameliyatları ve aneminin de aritmi oluşumuna zemin hazırladığını ifade etti. Kimi aritmilerin kişinin genetiği tarafından belirlendiğini söyleyen Uzm. Dr. Selma Akdeniz Oskay, nadir görülmekle beraber genetik kökenli aritmilerin hayati açıdan riskli olduğunu belirterek, “kimi zaman genç yaş ani ölümlere yol açabilir. Televizyon ekranlarında gördüğümüz ani sporcu ölümlerinin bir kısmı da ciddi hayati tehdit eden aritmiler sonucu olabilmektedir” diye konuştu.

Çarpıntıyı Dikkate Alın

Kişinin heyecanlanması, fiziksel aktivitede bulunması gibi nedenlerle kalbin olağandan daha hızlı atım yaptığına vurgu yapan Uzm. Dr. Selma Akdeniz Oskay, fizyolojik etkenler dışında bazı durumlarda da kalbin hızlandığını belirterek, “çay, kahve tüketimi, alkol tüketimi, sigara tüketimi, tiroit hastalıklarında kullanılan bazı ilaçlar, grip ilaçları ve bazı antibiyotikler çarpıntıya neden olabilir. Örneğin ben hastalarıma günde 200 mg. Yani 2 kupa kahveden fazla kahve tüketmemelerini öneriyorum. Sigaranın sağlığa pek çok zararı olduğu gibi kalbe de zararlı. Sigara, kalpte atım hızımı uzun vadede kronik olarak yüzde 18 oranında artırıyor” dedi.

 Kalbinizi Dinleyin

Kişinin, kalbinde ritim bozukluğu olup olmadığını kendisini ve kalbini dinleyerek anlayabileceğini anlatan Uzm. Dr. Selma Akdeniz Oskay, “ Normalde bir insan, sağlıklı bir organının çalıştığını hissetmez. Tıpkı karaciğerimiz hissetmediğimiz gibi kalbimizi de hissetmeyiz. Ancak eğer kalp kendini hissettiriyorsa araştırılması gerekir. Altta yatan nedenlere bakmak lazım. Kalbin atışı dakikada 60-100 arası normaldir. Eğer 120’ye kadar çıkıyor ya da 50’nin altına düşüyorsa, düzensiz ve duraksayarak atıyorsa, hızlı ve düzensiz ya da yavaş ve düzensiz atıyorsa mutlaka hekime başvurmak gerekir” şeklinde konuştu.

Tedavi Yöntemleri Var

Aritminin nedeninin tespit edildikten sonra tedavinin bu nedene göre şekillendiğini anlatan Uzm. Dr. Selma Akdeniz Oskay, ilaç tedavisinin sonucunda düzensizliğin devam etmesi durumunda kalbe şok cihazı ya da kalp pili takılabildiğini dile getirerek, “toplunda en çok gördüğümüz aritmi grubu orta yaş sonrası genelde başlamasını beklediğimiz atriyal fibrilasyondur. Kişinin çarpıntı atakları çok sıksa, kullanılan ilaca rağmen acile başvuruları çok sık oluyorsa yakma ya da dondurma denilen yöntemle tedavi uygulayabiliyoruz. Bazı aritmi türlerinde kişinin doğuştan getirdiği kısa devre oluşturan farklı sinir lifleri vardır. Elektrofizyolojik çalışmada alınan sinyaller ile bu kısa devre yapan sinir lifinin yeri tespit edilerek ısı enerjisi uygulanarak yok edilir. Bu işleme radyofrekans ablasyon adı verilir. Sinir lifi yeri, dokudaki derinliği ve ulaşılabilirliği ablasyon işleminin başarısında çok önemlidir. Ancak tedavi genellikle yüz güldürücüdür ve başarı olasılığı yüzde 95’tir” şeklinde konuştu.

Uzm. Dr.
Selma Akdeniz Oskay
Kardiyoloji
MEDICANA INTERNATIONAL İZMİR
Profili Gör
Oluşturma: 20.03.2021 12:00
Son Güncelleme: 20.03.2021 08:52
Oluşturan: Selma Akdeniz Oskay