KURUMSAL HABERLER


+A A-

Çocuklarda Kırma Kusurlarına Dikkat!

Kırma kusurları toplumda en sık görülen ve görme keskinliğini en sık bozan bir göz problemidir. Aslında bir hastalık değil, bir bozukluktur. Normal bir gözde ışık ilk önce gözün en ön ve dış kısmında yer alan kornea olarak adlandırdığımız saydam tabakada daha sonra göz içinde yer alan mercekte kırılarak gözün arka iç kısmında yer alan ışığın algılandığı retina üzerinde odaklanır. Göz ışığı doğru kıramaz ve retinaya üzerinde odaklayamazsa kırma kusuru meydana gelir ve görme bulanıklaşır. Medicana Bursa Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Serdar Aktaş konu hakkında bilgi verdi.


Çocuklarda Kırma Kusurlarına Dikkat!


Dört çeşit kırma kusuru vardır:

Miyopi:

Göze gelen ışığın normalden fazla kırılmasına bağlı olarak retina önünde odaklanması durumudur. Miyoplar yakını görebilirler fakat uzağı net göremezler. Miyopide genetik geçiş sıktır. Ayrıca yapılan araştırmalarda uzun süreli yakın çalışmanın ve annenin hamilelik döneminde sigara içmesinin miyopi gelişiminde önemli risk faktörleri olduğu bulunmuştur. Gelişen teknoloji ile yaygınlaşan akıllı telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarına uzun süre bakmak toplumda miyopi sıklığını giderek arttırmaktadır. Günümüzde Dünya nüfusunun yaklaşık %25’inde miyop olduğu tahmin edilmektedir. 2050 yılında ise Dünya nüfusunun yarısında (4,758 milyar insanda) miyopi olacağı öngörülmektedir. Miyopinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda ise dış ortamlarda (park, bahçe, tabiat vb.) daha fazla zaman geçirerek yeteri kadar gün ışığı ve D vitamini alan çocuklarda miyopi gelişiminin belirgin olarak daha az olduğu saptanmıştır. Ayrıca yakın çalışma sırasında özellikle dijital ekran karşısında iken 20 dakikada bir 20 saniye süre ile uzağa (en az 7 metre) bakmak gözlerin yorulmasını ve miyopi gelişme riskini ve miyopinin ilerlemesini durdurabilir. Miyopi olan çocuklarda derecenin ilerlemesini durdurmaya yönelik özel çok odaklı gözlükler ve atropin damla tedavileri uygulanabilmektedir.


Hipermetropi:

Göze gelen ıışığın retinanın arkasında odaklanması sonucu meydana gelir. Hipermetroplar özellikle yakını görmede zorlanırlar. Eğer hipermetropinin derecesi yüksekse bu hastalar uzağı görmede de zorlanacaklardır. Yapısal ve genetik özellikler hipermetropinin en sık nedenleridir.


Astigmatizma:

Gözün kornea (dış saydam tabaka) veya göz içindeki merceğinde değişik meridyenlerde ışığı farklı kırmasına bağlı olarak tek bir odak noktasının oluşmadığı durumdur. Bu hastalar hem uzak hem de yakın görmede problem yaşarlar. Astigmatizma miyopi ve hipermetropi ile beraber görülebilir.


Presbiyopi:

Gençlerde esnek olan göz içindeki mercek, uzaktaki ve yakındaki nesnelere kolayca odaklanmaya imkan verir. Ancak 40 yaşından sonra göz içindeki mercek sertleştiğinden yakını görmek ve okuma zorlaşır. Bu yaşa bağlı göz bozukluğuna presbiyopi adı verilir. Çevremizle ilgili bilgilerin %80 kadarı görme yolu ile elde edilir. Kırma kusuruna bağlı bulanık görme çocuklarda okul performanslarını olumsuz etkilediğinden yılda en az bir kez kontrol edilmesi gerekmektedir. Ayrıca bebeklik döneminde doğuştan var olabilen kırma kusurları gözlükle düzeltilmediği takdirde tedavisi zor göz tembelliğine ve şaşılığa yol açabilmektedir. Bu sebeple doğumdan sonraki ilk 3 ayda göz muayenesi yapılmalıdır.

Oluşturma: 17.02.2022 12:00
Son Güncelleme: 17.02.2022 09:22
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu