KURUMSAL HABERLER


+A A-

Medicana’da Boston Scientific ile Yenilikçi Sağlık EğitimiMedicana’da Boston Scientific ile Yenilikçi Sağlık Eğitimi

Sağlıkta süreç yönetimi, analiz ve iyileştirme

Medicana Bahçelievler yöneticilerinin katıldığı Yalın Altı Sigma sertifikalı eğitiminde, günümüz dünyasında her zamankinden daha hızlı değişen sağlık hizmetlerinde süreç yönetimi ele alındı. Bu değişim ve gelişimlere uyum sağlayabilmek amacıyla analiz ve iyileştirme başlıkları altında verilen eğitim; çeşitli görsel materyaller, videolar, oyun ve simülasyonlar ile desteklendi.

Eğitimci Erdem Dursun, yalın altı sigma eğitiminin önemine şöyle değindi: “Kuruluşlarının yeteneklerini, organizasyon yapılarını ve süreçlerini sürekli olarak geliştirmeleri ayrıca gelecekteki ihtiyaçları öngörerek, bugünden bu konularda çalışma yapmaları elzemdir. Bu nedenle Boston Scientific, ADVANTICS, hastaneler için ilgili alanlarda çeşitli eğitim programları sunmaktadır. “

Yalın Altı Sigma nedir?

Yalın Sarı Kuşak Eğitimi,  süreç yönetimine ve Yalın Sigma'nın temel araçlarına bir giriş yaparak, katılımcıların iç süreçleri baştan başa, daha güçlü bir şekilde anlamasını  ve her çalışanın kuruluşun genel hedeflerine ulaşmasında anlamlı katkıda bulunmasını hedefler. Bu eğitim, katılımcılara, ileri eğitimler için gerekli temel altyapıyı hazırlar ve onların yalın sigma projelerinde aktif yer almalarını destekler.

Sarı Kuşak eğitim katılımcısı, yalın sigmaya giriş, tanımlama, ölçme ve kontrol aşamalarındaki araçlar ve teknikleri ayrıca analiz ve iyileştirme aşamalarında neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgi sahibi olur. Programın amacı; katılımcıların hastane süreçlerini daha etkin ve verimli bir şekilde iyileştirme ve yönetme yeteneklerini geliştirmektir. Eğitimin içeriğinde şunlar yer almaktadır;

  Yalın Altı Sigma'ya Giriş

  Yalın araçlar

  Değer Akış Haritası (VSM)

  Muda (İsraf)

  Ishikawa Şeması

  Spagetti diyagramı

  5S

  Dengeleme

  İtme ve Çekme sistemleri

  Sürekli İyileştirme & Kaizen

Boston Scientific tarafından geliştirilen ve dünyada uygulanmakta olan yenilikçi terapiler ve eğitim Hizmetleri, Medicana Sağlık Grubu ve Boston Scientific uzun dönemli işbirliği çerçevesinde uluslararası boyutta hayat bulmaya devam edecek ve Medicana Sağlık Grubu hastalarına bu hizmetler ile sağlık hizmeti sunmaya devam edecektir. Medicana Sağlık Grubu bu uluslararası işbirliği ile hasta memnuniyetini ve tecrübesini arttıracaktır.

Oluşturma: 21.02.2022 12:00
Son Güncelleme: 21.02.2022 05:07
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu