KURUMSAL HABERLER


+A A-

Kurdeşen Covid habercisi, saç dökülmesi Covid belirtisiKurdeşen Covid habercisi, saç dökülmesi Covid belirtisi

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 virüsü, kişiden kişiye değişse de tüm vücuttaki organlarda farklı etkilere sebep olabiliyor. Dermatolojik açıdan bakıldığında Covid-19’un deri belirtilerinin yüzde 2-20 arası sıklıkta görüldüğünü söyleyen Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Neslihan Şendur, halk arasında kurdeşen olarak tabir edilen ürtikerin, Covid-19’un habercisi olduğunu ve hastalığın şiddetli geçebileceği anlamına geldiğini söyleyerek, egzama, saç dökülmesi, suçiçeği benzeri sulu kabarcıklar, el ve ayak parmak uçlarında morumsu kırmızı renk değişikliği, kırmızımsı deri döküntülerinin de Covid-19’un deri bulguları arasında yer aldığını ifade etti.

Covid -19’un bazı insanlarda hiç belirti vermezken, bazılarında ölümcül seyrettiğini, bu değişken davranışlı virüsün belirtilerini önceden bilerek, erken tanı almanın hastalığın ölümcül etkisini azaltacağını söyleyen Medicana International İzmir Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Neslihan Şendur, “Dermatoloji penceresinden bakıldığında hastalığın başlangıç dönemlerinde, hastalığı hafif yada çok ciddi geçirenlerde,  hatta  verilen tedaviler sonrasında da deride birçok değişikliğin oluştuğu gözlendi” dedi.

Parmak Uçlarında Renk Değişikliği

Prof. Dr. Neslihan Şendur, covid-19’un deri bulguları arasında en sık görülenin Pernio olarak isimlendirilen el ve ayak parmak uçlarında morumsu kırmızı renk değişikliği, el ve ayakların parmak uçlarına yerleşen sulu küçük kabarcıklar, purpurik olarak isimlendirilen rengi basmakla solmayan morumsu kırmızı renkte noktacıklar olduğun ifade etti. Prof. Dr. Şendur, “Covidli hastaların izlemlerinde hastalık ile eş zamanlı olarak bazı hastalarda su çiçeğinde olduğu gibi sulu kabarcıkların olduğu görülmüştür. Suçiçeği benzeri belirtiler hastalık başladıktan sonra ortaya çıkarak yaklaşık 8 günde iyileşir. Kaşıntılı olan bu lezyonlar daha çok orta yaş grubundaki hastalarda görülür. Hastalarımın çoğunda ise saç dökülmesi belirtisi görüyoruz. Saç dökülmeleri ise kişide Covid-19 başladıktan sonra enfeksiyona bağlı olarak başlar” dedi.

Hastalığın Şiddetli Geçeceğini Haber Veriyor

Halk arasında kurdeşen olarak tabir edilen ürtikerin ise deride kırmızı, kaşıntılı kabarıklıklar şeklinde olduğunu, genellikle hastada covid başlamadan önce çıktığını dile getiren Prof. Dr. Şendur, “Ürtiker atakları olan ve tedaviye yanıt vermeyen hastalarda sonrasında Covid-19 tablosunun oturduğunu ve pozitifleştiğini görüyoruz. Genellikle başlar 1-2 saat içerisinde kaybolur. Bazen daha uzun da sürebilir ilk çıktığı yerde sönerken vücudun başka bir yerinde çıkar. Genellikle hastalığın şiddetli geçeceğini gösteren bir bulgudur. Bir  başka deri bulgusu da bazıları deriden kabarık, bazıları da deri seviyesinde kırmızımsı  döküntülerdir. Bunlar Makülopapüler deri bulguları olarak bilinir. Tüm gövdede, koltuk altı, kasıklar, meme altları, kıvrım yerleri gibi bölgelerde  basmakla solan,  kırmızımsı renk değişikliği olur.  Bazı  yerlerde ise morumsu ve basmakla solmayan  deri değişiklikleri görülür. Covidli hastalarda dikkati çeken bir başka deri hastalığı da artmış sıklıkta görülen halk arasında gece yanığı olarak da bilinen  zonadır” diye konuştu.

Ağız İçi Yaraları Da Uyarıyor

Dünyada ortaya çıktığından bu yana hastalığı geçiren kişiler üzerinde yapılan araştırmada, bazı hastaların ağzında mukozal lezyon olarak tariflenen bulgular oluştuğunu belirten Prof. Dr. Şendur, “Ateşli dönemde, boğaz ağrısı olsun yada olmasın küçük kırmızı benekler şeklinde görülür. Dil  üzerinde soyulma, dilde fissür (çatlak) yada yaralar olur.  Tekrarlayan uçuklar, kandidiyazis, coğrafik dil görülür. Tabii bu belirtiler sadece coronavirüs enfeksiyonuna özgü değildir.  Diğer enfeksiyöz hastalıklarda da görülebilir” şeklinde konuştu.

Tüm bu sayılan belirtilerin tek başına coronavirüs enfeksiyonunun belirtileri olduğunu söylemenin doğru olmayacağını dile getiren Prof. Dr. Şendur, “Tanı alan, hastanelerde izlenen, şiddetli hastalık geçirenler aynı zamanda  çeşitli ilaçlar da kullanan hastalardır. Bu belirtilerin bir bölümü ilaçlara bağlı olarak da ortaya çıkabilir” dedi.


Neslihan Şendur
Profili Gör
Oluşturma: 11.05.2021 12:00
Son Güncelleme: 11.05.2021 08:50
Oluşturan: Neslihan Şendur