KURUMSAL HABERLER


+A A-

Epilepsi Nöbetleri, Cerrahi ile Son Buluyor

Beyindeki elektriksel aktivitenin normalin dışına çıkmasıyla oluşan epilepsi nöbetleri, hastaları ne yazık ki toplum dışına itiyor. Pek çok hasta yaygın uygulanan ilaç tedavisine karşı dirençli ve cerrahi uygulamanın varlığı ile başarı oranı konusundan habersiz.


Epilepsi Nöbetleri, Cerrahi ile Son Buluyor

Medicana International Ankara Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Kurt, epilepsi rahatsızlığında ilaca dirençli hastalarda tedavide, büyük önemi olan cerrahiyi tercih edebildiklerini söylerken, "Uygun olan hastaların  yüzde 90-95'i cerrahi sonrası nöbetsiz hale gelir. Bu büyük bir avantajdır ve hastanın hayatında beyaz bir sayfanın açılması anlamına gelir. Kalan %5-7'lik kısımda da aslında bir pozitif değişimden bahsediyoruz; nöbet sayıları ve sürelerinin azaldığını gözlüyoruz" dedi.  

Cerrahi kararını konsey alıyor

Prof. Dr. Gökhan Kurt, ilaç tedavisine rağmen nöbetleri devam eden hasta grubuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Epilepsinin asıl tedavisi açık cerrahidir. Ancak öncelikle medikal/ilaç tedavisiyle epilepsiye çözüm bulunmaya çalışılır. Eğer bu tedaviye dirençli bir vaka söz konusu ise bir takım ilaç değişiklikleri ve kombinasyonlar uygulanır. Ne yazık ki hastaların önemli kısmında ilaca direnç söz konusudur. Ortalama 2 yıllık böyle bir mücadelenin ardından ilaca rağmen nöbetleri devam eden hastanın artık cerrahi yönden değerlendirmesini yapmak gerekir. Epilepsi cerrahisine karar vermek ise bir ekip işidir. Cerrahi müdahale kararı, gerek radyolojik olsun gerekse hastanın davranışlarını ve nöbet şeklini gösteren bir takım tetkikler sonucu konsey tarafından alınır. Beyin-sinir cerrahlarının yanı sıra çocuk yaştaki hastalar için çocuk nöroloğu, yetişkinler için erişkin nöroloğu, psikiyatrist ve psikolog ile nükleer tıpçı ve radyoloğun oluşturduğu bir konseyde hastanın tüm verileri masaya yatırılarak cerrahiye uygunluğu değerlendirilir.

Hastalarımız yeniden doğuyor

Pek çok hastamız tedavinin ardından iş sahibi oluyor ya da mesleklerini daha iyi biçimde icra eder hale geliyor. Kimi evleniyor, çocuk sahibi olabiliyor. Kendi tabirleriyle 'yeniden doğmuş gibi' hayata yeni bir başlangıç yapıyorlar. O nedenle epilepsi tedavisinde cerrahinin yeri büyük önem taşıyor. Ancak ne yazık ki cerrahi yapan merkez sayısı çok az. Bir de cerrahi tedavinin varlığından ve başarı oranından haberdar olan hasta sayısı çok düşük.

Diğer bir tedavi de radyocerrahi olabiliyor

Epilepsi tedavisinde radyocerrahi uygulama da mümkün olmakla birlikte sınırlı bir alana sahiptir. Uygun hastalarda yani cerrahiye elverişli olmayan beyin tümörlerinde, damarsal bozukluğu olan kişilerde vb bu seçenek tercih edilebilir." 

Oluşturma: 26.04.2017 12:00
Son Güncelleme: 19.07.2017 10:37
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu