KURUMSAL HABERLER


+A A-

İnmeye Karşı Bol Su İçmek FaydalıMedicana International Ankara Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Songül Turğut:

"Beyin ve damar hastalıkları, dünyada en çok fonksiyon kaybına yol açan, yaşam kalitesini en çok etkileyen ve ölüm nedeni olarak üçüncü sırada yer alan hastalıklardır. Her yıl dünyada 17 milyon kişi inme geçirmekte ve ne yazık ki bu hastaların 6 milyonu yaşamını yitirmektedir. İnme akut olarak ortaya çıkan ve çok hızlı tedavi gerektiren bir durumdur. Bu nedenle bulgularının toplum tarafından tanınması tedavide zaman kaybını önler, büyük önem taşır.

İnme, beyne kan akımını sağlayan damarlardan birinin aniden tıkanmasıyla beyne giden kan akımının yavaşlaması veya durması sonucu oluşur. Beyin kanaması ise beyin damarlarının birinin aniden yırtılmasıyla kanın beyin dokusu içine alınmasıdır. İnme bu şekilde de oluşabilir.

65 yaş üstü erkeklerde daha sık görülüyor

İnmenin görülme sıklığı yaş ile birlikte artmaktadır. Tüm inme vakalarının üçte ikisi 65 yaş üstündeki kişilerde görülmektedir. Erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür. Hipertansiyon, diyabet, kalp hastalıkları, sigara kullanımı, yüksek kolesterol ve geçici iskemik ataklar inmeye neden olan risk faktörleridir. Beyin kanamalarının en önemli nedeni ise kontrol edilemeyen hipertansiyondur. Beyin damarlarındaki baloncuklar,damar yumakları gibi kalıtsal nedenler de beyin kanaması nedenleri arasındadır.

İnmenin gelip geçici görme bozuklukları, tek taraflı ani görme kaybı, konuşamama, konuşmada bozukluk, anlamsız konuşma, vücudun bir yarısında kuvvet kaybı gibi belirtileri olur. Eksik belirtileri ise yüzde güçsüzlük, kolda güçsüzlük ve konuşma bozukluğudur. Yutma güçlüğü, bulanık görme, baş dönmesi ve dengesizlik de inme belirtisi olabilir. 

Acil yaklaşım gerektirir

İnme tedavisini koruyucu tedavi, akut tedavi, risk faktörlerinin tedavisi (hipertansiyon, diyabet, obezite tedavisiyle sigara ve alkol tüketilmemesi), atrial fibrikasyon olarak sıralayabiliriz. Akut tedavi kan basıncı kontrolü; özellikle 170-180 tansiyona akut müdahale edilmesi, ateşin kontrol altına alınmasıdır. Akut inme acil yaklaşım gerektirir. İlk 3-4 saatlik vakalarda trombolitik tedavi uygulanır.

Aritmisi olanlar koruyucu önlem almalı

İnmede hastaların yanı sıra normal ve risk altındaki kişileri de korumaya yönelik tedbirler alınmalıdır. İnme hastalarında risk faktörlerini azaltmak, yaşam tarzı konusunda bilgilendirilmelerini sağlamak da medikal tedavi ile eşdeğer önemdedir. Doğru beslenme alışkanlığı, fiziksel aktivitenin artırılması, hipertansiyon ve kalp hastalığının düzenli kontrolü ile obeziteyi önleyecek stratejiler geliştirmek gereklidir. Bol bol su içilmesi önerilir. Devam eden bir hastalık mevcut ise hergün kontrol edilmelidir.

Aritmisi olan hastalarda inme riski yüksek olduğu için farkındalık ve önlem çok önem taşır.

İnme tedavisi günümüzde etkin olarak uygulanabilmektedir. Ancak bu tedavilerin daha yaygın ve etkin olarak uygulanabilmesi için inme konusunda özel ünitelerin sayısı artırılmalıdır.İnme sonrası hastaların yeterli ve uygun rehabilitasyon tedavisi alması da çok önemlidir. İnme tekrarlayabilir bir hastalık olduğu için önlemlerin artırılması ve sürdürülmesi çok önemlidir."


Songül Turğut
Profili Gör
Oluşturma: 02.11.2016 12:00
Son Güncelleme: 19.07.2017 12:15
Oluşturan: Songül Turğut