KURUMSAL HABERLER


+A A-

Kanser Tedavisi Ekip İşidir

Medicana Multidisipliner Tümör Konseyi ile Kanseri Ele Alıyor Modern tıpta komplike hastalıkların tedavisinde konseyler oluşturulmaktadır. Bu yöntem başarılı tedavi oranlarını arttırmaktadır. Kanser tümörleri her bireyde özgün davranışlar sergileyen komplike durumlardır. Bu nedenle Medicana Kanser Ünitesi’nde kanser hastalarımızın tedavisi için ilgili tüm dallardaki uzmanların bir arada çalışmasını sağlayan Multidisipliner Tümör Konseyleri kurulmaktadır.


Medicana Multidisipliner Tümör Konseyi ile Kanseri Ele Alıyor


Modern tıpta komplike hastalıkların tedavisinde konseyler oluşturulmaktadır. Bu yöntem başarılı tedavi oranlarını arttırmaktadır. Kanser tümörleri her bireyde özgün davranışlar sergileyen komplike durumlardır. Bu nedenle Medicana Kanser Ünitesi’nde kanser hastalarımızın tedavisi için ilgili tüm dallardaki uzmanların bir arada çalışmasını sağlayan Multidisipliner Tümör Konseyleri kurulmaktadır. 


Multidisipliner Tümör Konseyi Nedir?


Multidisipliner Tümör Konseyinde hastaların tedavisi ile ilgilenen tüm dallardaki uzmanlar bir araya gelerek hastanın durumunu tüm farklı açılardan değerlendirmektedir. Hastalığın bu konseylerde tartışılması, tedavide en ideal yaklaşımın ve en etkin tedavi planının belirlenmesini sağlamaktadır. 


Multidisipliner Tümör Konseylerinin Avantajları Nedir? 


Bu konseydeki görüşme ve tartışmalar hastalığın tüm boyutları ve en ince detayları ile ele alınmasının yanısıra konseydeki tüm hekim ve uzmanlarının literatürdeki en güncel bilgilere ulaşılmasını, uzmanlar arasındaki iletişimin gelişmesinin sağlayarak başarı oranlarını arttırmaktadır. 

Multidisipliner Tümör Konseylerinde tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, patoloji, genel cerrahi hekimleri ve uzman radyologların yanı sıra ilgili branş doktorları da yer almaktadır. Bu konseyler sayesinde Medicana Kanser Ünitesi’nde tedavi olan tüm hastalarımız ilgili uzmanları tek tek görmek yerine hastalığının tüm boyutları ile araştırıldığının verdiği güvenle tedavisine devam etmektedir.


Multidisipliner Tümör Konseyi Nasıl İşler?


Multidisipliner Tümör Konseyinde görüşülecek vakalarla ilgili olarak ön hazırlıklar yapılmakta, vakayla ilgili her hekim ve uzman konseye davet edilmektedir. Hekimler arasında vaka ile ilgili gerçekleşen bilgi alışverişi, deneyimlerin ve güncel bilgilerin paylaşılması ile her bir vakanın mevcut durum analizi ortaya konarak en etkin tedavi planı hekimlerin ortak kararı ile belirlenmektedir.

Oluşturma: 12.02.2015 12:00
Son Güncelleme: 20.07.2017 09:13
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu