KURUMSAL HABERLER


+A A-

Dünyada İlk Defa Tekrarlayan Yumurta Olgunlaşma Başarısızlığı Olgularında Gebelik Elde Edildi

Tekrarlayan oosit maturasyon anormallikleri(OMA ve G-EFS) tüp bebek tedavisine giren hastalar için önemli , az rastlanan ve çok ciddi bir problemdir.


Dünyada İlk Defa Tekrarlayan Yumurta Olgunlaşma Başarısızlığı Olgularında Gebelik Elde Edildi

Yumurtalıklarında yumurta rezervi olan ,tüp bebek ilaç tedavilerine olumlu yanıt veren ve uyarılmaya cevap veren miktarda yumurta alınmasına rağmen maalesef alınan yumurtaların istenen olgunluk aşaması olan Metafaz II aşamasına yani mikroenjeksiyon aşamasına gelemedikleri veya gelen varsa da yeterli olgunlaşmanın olmadığı gözlenir.

Bu hasta grubunda, aynı yerde veya farklı merkezlerde aynı sonucu almak suretiyle hayal kırıklığı ve çaresizlik derinleşir.

Yakın zamana kadar gerek ilaçlı ve gerekse ilaçsız yaklaşımlar denenerek yapılmış tüm çalışmalar maalesef yetersiz kalmış ve hastalardan gebelik elde edilememişti.

Eylül ekim aylarında aynı tanıya fakat farklı alt gruplarına sahip iki hastada ilaçsız tüp bebek (In Vitro Maturasyon-IVM) yöntemi ağızdan alınan bir ilaçla yapılan uygulamada dünyada ilk defa OMA (oosit maturasyon arresti) hastalarında gebelik elde edilmiş ve gebelikler sağlıklı şekilde devam etmektedir.

IVM tedavisi öncesinde yumurtalıklara iğne ile yapılan TVOI işlemi ile yumurtalıklara aktivasyon verilmesinin de rolü olacağı düşünülmektedir.

Henüz iki hasta ile tam etkinlikten bahsetmek mümkün değildir ama bu gelişme cesaret verici olup daha çok hastaya uygulama yapıldığında çıkacak sonuçlar bu yaklaşımın etkinliğini ortaya koyacaktır.

Tedavi yaklaşımında etkili olan mekanizmalar; yumurtalık aktivasyonu,endojen FSH hormonunun salgılanmasının tetiklenmesi ve enzim bloğu nedeniyle artan androjenik yükün lokal etkili maddelerin yumurta olgunlaşmasına katkı yapması olabileceği düşünülmektedir.

Tabi ki diğer önemli mekanizma ise folikül içinde gelişimini tamamlayamayan yumurtanın alınarak laboratuarda geliştirilmesi ile folikül içi ortam kaynaklı olasılıkların ekarte edilmesidir.

Yoğun bir laboratuar çalışması gerektiren süreçte en önemli avantajlardan bir tanesi ise olumsuz gelişme yaşansa bile aynı tedavi süreci içinde tekrar yumurta toplanabilmesidir.

Yumurta olgunlaşma anormalliklerinden bir diğeri de çok fazla sayıda yumurta çıkması beklenen olgulardan hiç yumurta elde edilemediği Boş Folikül Sendromu dur.Gerçek boş folikül sendromunda da tek ve geçerli tedavi yöntemi ise yine ilaçsız tüp bebek yöntemidir.

Hayvan çalışmalarının çok yoğun bir şekilde yapıldığı olgunlaşma problemlerinde insan yumurta çalışmalarının kısıtlı olduğu OMA konusunda klinik işlem olarak yapılan tedavi yaklaşımının sonuç vermesi ve laboratuar işlemi olarak IVM ile yumurtaların hem olgunlaşıp hem de döllenmeleri ve iyi kalitede embryo transferine olanak sağlamaları heyecan vericidir.

IVM için gerek yeni tedavi protokolleri gerekse iyi laboratuar şartları geliştirildikçe sorunlu ciddi sorunu olan hastalarda daha yüz güldürücü sonuçlar alınabilecektir.

IVM gelecekte gerek artan kanser hastalarında üremenin korunmasında,gerek yumurta olgunlaşma problemlerinde ve gerekse tüp bebek uygulaması yapılan diğer endikasyonlarda gelecekte daha fazla yer tutacak gibi görünmektedir.

Oluşturma: 18.01.2022 12:00
Son Güncelleme: 18.01.2022 10:07
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu