KURUMSAL HABERLER


+A A-

Küçük Kesi ile Bypass CerrahisiSternotomi olarak adlandırdığımız göğüs kemiğinin kesilmesi ile yapılan kalp ameliyatları kalp cerrahisi ameliyatlarında en sık kullanılan yöntemdir. Bu yöntemin kalbe ulaşmada oldukça geniş bir görüş açısı sağlaması, her türlü kalp ameliyatının rahatlıkla yapılabilmesine imkan tanıması nedeni ile kalp cerrahları tarafından çoğunlukla tercih edilir. Fakat hastaların iyileşme ve işe geri dönüş sürelerinin nispeten uzun olması, bütün cerrahi branşlarda küçük kesi veya kesisiz ameliyatların giderek yaygınlaşması, hastaların kozmetik beklentilerinin giderek artması kalp cerrahlarını da en az geleneksel yöntem kadar başarılı fakat daha küçük veya alternatif kesilerle kalp ameliyatlarını gerçekleştirme arayışına itmiştir. Minimal İnvazif Mitral Kapak Cerrahisi de bu arayıştan doğmuştur.

Minimal İnvazif Mitral Kapak Cerrahisi Nasıl Yapılıyor?

Bu yöntemde göğüs kemiği kesilmeden, göğsün sağ tarafından meme altından yapılan küçük bir kesi (5-7 cm arasında) ile kaburgalar arasından kalbe ulaşmaktayız. Sağ kasıktan yapılan küçük bir kesi (2-3 cm) ile hastanın kasık atardamar ve toplardamarına yerleştirilen kanüller vasıtasıyla hastamızı kalp akciğer makinasına bağlamaktayız. Bu yöntem için geliştirilen özel cerrahi aletler ile kalbi durdurmakta, mitral kapağın bulunduğu kalp boşluğunu açarak mitral kapağı tamir edebilmekte ya da değiştirebilmekteyiz. Bu aşamaların her birini kamera eşliğinde, kalbe büyük monitörden bakarak gerçekleştirmekteyiz.

Küçük Kesi İle Kalp Cerrahisinin Avantajları

Küçük kesi ile yapılan kalp ameliyatlarında daha az kalp manipülasyonu yapılmakta ve dolayısı ile de kalpte daha az travma oluşturulmaktadır. Kozmetik görünüm klasik ameliyatlardan çok daha üstündür. Bayanlarda kesi meme altında kaldığı için ameliyat sonrasında dışarıdan gözle gözüken bir iz kalmaz. Ameliyat sonrası sırt üstü yatma zorunluluğu yoktur. Ameliyat sırasında ve sonrasında geleneksel yönteme oranla çok daha az kan kullanılır. Hastalarımız isterlerse 3 hafta gibi kısa bir sürede işlerine geri dönebilirler. Araba kullanabilirler. Hastaların korkulu rüyası olan göğüs kemiği enfeksiyonu riski ise yoktur. Özetle ameliyat sonrası iyileşme süresi geleneksel ameliyatlarda 2-3 aylık bir süreden 3 haftalık bir süreye iner.

Bu yöntem ile mitral kapak ameliyatları yanı sıra triküspit kapak ameliyatları, ASD gibi bazı doğuştan kalp ameliyatlarını, uygun hastalarda koroner by pass cerrahisi uygulamaları yapılabilmektedir.

Oluşturma: 24.04.2017 12:00
Son Güncelleme: 20.07.2017 02:43
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu