KURUMSAL HABERLER


+A A-

Kanser Tanı ve Tedavi Yöntemlerinde Multidispliner Yaklaşım

Onkoloji, tanı ve tedavide multidisipliner bir yaklaşım gerektiren önemli bir bilim dalıdır Bu nedenle kanser hastalığının tedavisi ve takibinde branşlar arası ortak çalışma çok önemlidir.KANSER TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNDE MULTİDİSPLİNER YAKLAŞIM


Onkoloji, tanı ve tedavide multidisipliner bir yaklaşım gerektiren önemli bir bilim dalıdır Bu nedenle kanser hastalığının tedavisi ve takibinde branşlar arası ortak çalışma çok önemlidir.

İstanbul’un en önemli hastanelerinden biri olan Medicana İnternational İstanbul Hastanesi Türkiye ve Dünya’da kanserin tanı ve tedavisinde önemli bir yere sahiptir.


Medikal Onkoloji Bölümü


Kemoterapi Tedavisinde Hastalarımızın Konforunu Önemsiyoruz


Hastanemizin Medikal Onkoloji Bölümü’nde kanser tanısı koyulmuş hastalarımızın takip ve tedavileri planlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu hastaların takip ve tedavisinde gerektiğinde ilgili Cerrahi Uzmanlar ve Radyasyon Onkolojisi hekimi ile işbirliği yapılmaktadır. Hastalarımızın tedavi planları Medikal Onkoloji doktoru, Kemoterapi Hemşiresi, Radyoloji Uzmanı, Onkoloji konusunda deneyimli Psikolog, Diyet ve Beslenme Uzmanı’nın da bulunduğu bir heyet ile takip edilerek, tedavilerin hastanın ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesini sağlanmaktadır.  Ayakta veya yatan hastalarımız, tedavilerini durumuna göre özel oda veya kemoterapi koltuklarında alabilmektedir.


Radyasyon Onkolojisi Bölümü


Medicana İnternational İstanbul Hastanesi Radyoterapi Ünitesi ve Gelişmiş Cihazları İle Hizmet Vermektedir 


Radyoterapi, radyoaktif ışınlarla yapılan, kanser olgularında ameliyat ve kemoterapi gibi bir tedavi yöntemidir. Tek başına yapılabileceği gibi, ameliyat öncesi, sonrası ya da kemoterapi beraberliğinde uygulanabilir. Radyasyon tedavisi, gereği gibi kullanıldığında riski çok az, yararları ise çok daha fazla olan bir tedavi modelidir. Radyoaktif ışınlar, tedavi edilen bölgedeki kanser hücrelerini yok ederek etkilerini gösterirler. Bu arada tedavi alanı içindeki normal hücreler de bu ışınlardan kötü etkilenseler de, onların kendilerini onarma yetenekleri vardır. Dolayısıyla radyasyona bağlı normal doku hasarı çoğu kez geçicidir.


Kanserde Erken Tanı ve PET/BT


Dünyada teşhiste en gelişmiş sistem olan PET/CT (Pozitron Emisyon Tomografi) cihazı ile tüm vücudun hem fonksiyonel (işlevsel), metabolik ve hem de anatomik (yapısal) görüntüleri kaydedilir. 

Böylece tüm vücutta herhangi bir kitlenin metabolik karakterizasyonu, kötü huylu olup olmadığı, kanserin yaygınlığı (evreleme), tedaviye yanıt verip vermediği, takipte nüks/metastaz şüphesi varsa yeniden evreleme için, radyoterapi planlamada, şüpheli kitlelerde biyopsi yerini belirlemede kullanılmaktadır.

Hastanemizde kanser tanısında kullanılan PET-CT, bilgisayarlı ışın tedavisi planlamada modern tıp teknolojisinin ürünü  cihazlardan oluşan tanı ve tedavi üniteleri bulunmaktadır


Kanser Tedavisinde Psikolojik Destek


Kanser hastalarında psikolojik destek, tedavinin ayrılmaz bir bölümü olup, hastalığın  tedavisinde önemli bir tamamlayıcıdır. Kanser hastalığı, kişiye, hastalığın tipine, evresine göre değişmekle beraber psikolojik güçlük ve bozukluklara yol açma potansiyeli en yüksek olan hastalık gruplarındandır. Kanser tedavisi gören hastalar etkili psikolojik destek tedavisi ile hastalığa uyum sağlama ve tedavi süreçlerini kolaylıkla atlatabilmektedir. Medicana International İstanbul Hastanesi Onkoloji Merkezinde tedavi gören hastalar için hastalığa kısa sürede uyum sağlama ve kanserle etkin bir şekilde başa çıkmaları için psikolog ve deneyimli ekip eşliğinde diğer bölümlerle koordineli çalışır.

Oluşturma: 03.08.2015 12:00
Son Güncelleme: 04.08.2017 02:39
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu