KURUMSAL HABERLER


+A A-

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon

Kardiyopulmoner rehabilitasyon kalp ve akciğer hastalıkları sonrası fonksiyonel kısıtlılık gelişmiş hastalara uygulanan bir tedavi yaklaşımıdır.


Her hasta için rehabilitasyon tıbbının prensipleri çerçevesinde bireysel olarak reçetelendirilen özel egzersiz tiplerini içerir.


Egzersizlerin;

  • Kalp dayanıklılığı
  • Hipertansiyon
  • Hiperkolesterolemi
  • Günlük yaşam aktivitelerini yapabilme kapasitesi
  • Kemik yapısı ve kas gücü üzerine olumlu etkileri vardır.Kardiyak Rehabilitasyon

Kardiyak rehabilitasyonda amaç, kalp hastalığının şiddeti ile uyumlu bir şekilde hastaların tıbbi, fiziksel, zihinsel, psikolojik sosyal, mesleki durumlarının en iyi düzeye getirilmesidir.

Kardiyak rehabilitasyon programı hemen her türlü kalp rahatsızlığı olan hasta için önerilmektedir.

  • Aterosklerotik kalp hastalığı (damar sertliği) olup göğüs ağrısı olan,
  • Kalp krizi geçirmiş, by-pass ameliyatı olmuş veya anjiyo yapılıp damar içine stent yerleştirilmiş olan,
  • Kalp kapak hastalığı nedeniyle ameliyat olan
  • Kalp yetmezliği olan

   hastalar kardiyak rehabilitasyon programı için aday hastalardır.


Pulmoner Rehabilitasyon

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), astım gibi akciğer hastalığı ve solunum sıkıntısı olan hastalar için önerilen bir programdır.


Programın temel amaçları:

Solunum sıkıntısı olan hastaların günlük yaşantıları içerisinde hareketlilik düzeylerini artırmak

Solunum egzersizleri ile etkili solunumu öğretmek

Bireyin sıkıntı yaşamayacağı egzersiz düzeyini belirlemek ve kondisyonunu artıracak düzeyde egzersiz yapmasını sağlamak

Hastanın yapabildiklerini fark etmesi ile güven kazanması ve hastalığı ile ilişkili kaygılarının azaltılmasını sağlamaktır.

Oluşturma: 15.03.2018 12:00
Son Güncelleme: 15.03.2018 05:10
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu