KURUMSAL HABERLER


+A A-

B12 Vitamini Eksikliği Hasta Ediyor

Vitaminler, normal metabolizma için küçük miktarlarda da olsa alınması gereklidir. Vitaminler (D vitamini hariç), insanlar tarafından sentezlenemediğinden, metabolizma bozukluklarını önlemek için diyette mutlaka alınması gerekir. Bazıları ayrıca temel mikro besinler olan minerallerden (kalsiyum ve demir gibi) ayrılmalıdırlar.


B12 Vitamini Eksikliği Hasta Ediyor

Vitamin yetmezliği düşük kan seviyeleri veya geri dönüşümlü metabolik değişikliklerle ilişkili olarak tanımlandığında, tipik Batı diyetlerinde vitamin eksikliği görülme sıklığı, özellikle yaşlı erişkinlerde  daha yüksektir. Hamilelik ve alkol tüketimi bazı vitaminler için gereksinimleri artırabilir. Klasik vitamin eksikliği sendromlarına (örn. pellagra) neden olan seviyelerin altındaki seviyelerde, bazı vitaminlerdeki  eksiklikler, gözlemsel çalışmalarda ateroskleroz, kanser ve osteoporoz gibi kronik hastalıklar ile ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte, takviyedeki vitaminlerin kronik hastalıkları önleyebildiği veya tersine çevirebileceği daha az belirgindir.

Genetik faktörler vitaminlerin metabolize edilmesini ve çeşitli klinik durumlarda ve dozlarda takviyenin sonuçlarını etkileyebilir. Vitamin dozu ve eksiklikleri ile ilgili klinik kararları yönlendirmek için genetik bilginin henüz yeterli olmadığı bilinmektedir.

B12 vitamin eksikliğinin başlıca nedenleri;

1-Kötü alım: Yoksulluk, yaşlı yetişkinler, alkolikler, kısıtlayıcı diyetler (ör. Vegan)
2-Kötü emilim: Çölyak hastalığı, Crohn hastalığı, kısa bağırsak, gastrik bypass, yaşlı yetişkinler
3-Anormal kayıplar: Hemodiyaliz, kronik ishal
4-Anormal metabolizma: Genetik polimorfizmler, alkolizm (folat metabolizmasını artırır)

B12 vitamini açısından zengin gıdalar;  İstiridye, somon, ahtopot gibi deniz ürünleri ve balık yumurtasında, karaciğer, yumurta sarısı, et, mercimek, ıspanak,  tahıllardır

B12 vitamin yetmezliğinde ;  Megaloblastik anemi (pernisiyöz anemi) ve nörolojik semptomlar (subakut kombine dejenerasyon) ile karşılaşmaktayı

Suboptimal vitamin B12 düzeyi, genellikle B12 içeren gıda kaynaklarının (örn., Karaciğer, süt, balık, et) yetersiz emilimi ve yetersiz alımı nedeniyle oluşur. Kobalaminin malabsorbsiyonu, esas olarak, özellikle de intrinsik faktöre veya azaltılmış gastrik asit sekresyonuna karşı otoimmün antikorların varlığında, diyet proteinlerinden cobalamin salınamamasının sonucudur. Daha yaşlı erişkinlerde, mide atrofisi ve hipoklorhidri, gastrik asidin azalması ve yetersiz B12 emilimine yol açar. Bir vegan diyetini takiben insanlar arasında B12 vitamini eksikliği de görülebilir.

Vitamin B12 eksikliği çeşitli hastalık durumları ile ilişkilidir:

Ciddi vitamin B12 eksikliği nörolojik hastalığa ve megaloblastik anemiye neden olur. Anemi olmadan bile  B12 eksikliği, demans ve düşük bilişsel işlevle ilişkilidir . Bununla birlikte, B12 vitamini takviyeleri almanın demansı önlediğine dair kesin bir kanıt yoktur. Ek olarak, B12 eksikliği bazı yaşlı erişkinlerde dengenin bozulmasına yol açabilir.

Vitamin B12 eksikliği de özellikle yaşlı erişkinlerde hiperhomosisteineminin önemli bir nedeni olabilir . Yüksek düzeyde homosistein, artmış kardiyovasküler hastalık riski ile ilişkilidir. Folik asit, B6 vitamini ve B12 vitamini takviyesi homosistein düzeylerini düşürebilir, ancak randomize çalışma verileri bu vitaminlerin kardiyovasküler hastalığı önlediği hipotezini desteklememektedir.

Hiperhomosisteinemi de osteoporoz ile ilişkilidir. Bu ilişkinin nedensel olup olmadığı ya da homosistein düzeylerinin düşürülmesinin riski etkileyip etkilemeyeceği bilinmemektedir. Benzer şekilde, yüksek riskli gruplarda folat ve vitamin B12 ile takviyenin kırık riskini azaltıp azaltmadığı bilinmemektedir.

Sağlıklı yetişkinlerde ve B12 vitamini eksikliği olanlarda B12 vitamini takviyesi, önemli yan etkiler olmaksızın iyi tolere edilir. Bununla birlikte B12 vitamini takviyesinin, dengeli beslenmeyi sürdüren sağlıklı insanlarda faydalı olduğuna dair yüksek kaliteli kanıt yoktur.

Uzm. Dr.
Semiha Ayaydın Kaplan
İç Hastalıkları
MEDICANA KADIKÖY
Profili Gör
Oluşturma: 14.05.2018 12:00
Son Güncelleme: 14.05.2018 12:20
Oluşturan: Semiha Ayaydın Kaplan