KURUMSAL HABERLER


+A A-

Gereksiz Antibiyotik Kullanımı Yarar Değil, Zarardır !

Çağımızın vazgeçilmez ilaçlarından biri olan antibiyotikler günümüzde en çok kullanılan ilaç grupları arasında yer almaktadır Dünyada en çok kullanılan ilaçlar sıralamasında; Kalp damar ilaçları %19 ile ilk sırada iken, ülkemizde antibiyotik %19 ile en sık kullanılan ilaçlar sıralamasında 1. sırada yer alır, aynı zamanda antibiyotik tüketiminde ülkemiz Avrupa’ da ilk sırada yer almaktadır. Medicana Bahçelievler Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Karabay gereksiz antibiyotik kullanım zararları hakkında bilgi verdi.


Dr. Mehmet Karabay ,’’ Gereksiz antibiyotik kullanımı birçok olumsuz sonuçlara neden olmaktaıdır.  Antibiyotikler daha çok bakteriyel enfeksiyonlara karşı kullanılır dolayısıyla bakteriyel enfeksiyon tanısı konularak başlanmalı, viral enfeksiyon için veya ve semptoma yönelik ( örneğin öksürük için vs) kullanılması veya gerekenden uzun yada kısa kullanılması, endikasyonu / etkeni gözetmeksizin kullanılması, gerekmediği halde profilaksi , geniş spektrumlu antibiyotik tercih edilmesi gibi durumlar gereksiz tüketimi beraberinde getirmektedir. Zira antibiyotikler gereksiz kullanıldığı zaman vücudun flora bakterilerini baskıladığını  ve immüniteyi de olumsuz etkilediğini bilmek gerekiyor.’’

Gereksiz Antibiyotik Kullanımı Açısından Dünya Listelerinde Ön Sıralardayız

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Karabay, ‘’ Gereksiz antibiyotik kullanımı sonucu antibiyotiklere karşı giderek gelişen direnç günümüzde tüm ülkelerin en önemli problemi olmuş ve Türkiye için de kritik boyutta ulaşmıştır. Bununla birlikte yan etkiler Ekonomik yük ve diğer olumsuz sonuçlar( ilaç-ilaç etkileşimi, ilaç - besin etkileşimi vb ) söz konusu olmaktadır. Antibiyotik kullanımındaki temel ilke, hastanın antibiyotiğe gereksiniminin olup olmadığına doktor tarafından karar verilmesi, hastaların doktora gitmeden kendi başına antibiyotik kullanmaması ve mutlaka doktora başvurması gerekmektedir. Antibiyotik kullanımına başlanmadan  önce hastaya ait özellikler mutlaka değerlendirilmelidir. Hastanın yaşı, immünsüpresyon durumu, karaciğer  ve böbrek yetmezliğinin olup olmaması, genetik hastalığı varlığı, daha önceki antibiyotik kullanımında alerji olup olmaması, eşlik eden hastalıklar ,kullandığı ilaçlar, gebelik ve emzirme durumu dikkate alınarak antibiyotik tedavisine başlanmalıdır ’’ şeklinde konuştu.

Hem Sağlığı Hem de Ekonomiyi Etkiliyor

Her kullanılan antibiyotiğin yan etkisi bulunduğunu ifade eden Dr. Karabay, ‘’ Ancak bu yan etkiler kabul edilebilir düzeyde olmalı ve ortaya çıkabilecek yan etkiler önceden bilinerek ona göre tedbir alınmalıdır. Uygun antibiyotik seçimi her hasta için farklı değerlendirilmelidir (bir hasta için uygun olan antibiyotik diğer hasta için uygun olmayabilir.) Diğer önemli faktörlerden biride maliyettir. Burada önemli  olan antibiyotiklerin kutu maliyetinden ziyade toplam tedavi maliyetinin dikkate alınmasıdır. Antibiyotiğin hangi yolla verileceği  ve süresi oldukça önemlidir.’’

                                                       

Oluşturma: 12.02.2019 12:00
Son Güncelleme: 12.02.2019 03:46
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu