KURUMSAL HABERLER


+A A-

Kişiye Özel Çınlama Tedavisi

Basit bir orta kulak enfeksiyonundan kaynaklanabileceği gibi, işitme kaybı, yüksek sese maruz kalma, yaşlılık, tansiyon problemleri, diyabet, çeşitli hastalıklar, ilaç yan etkileri, travmalar ve tümoral oluşumlar gibi pek çok durumdan kaynaklanabilen kulak çınlaması, kaynağı tespit edilerek kişiye özel tedavi edilebiliyor.


Kişiye Özel Çınlama Tedavisi

Medicana International Ankara Hastanesi İşitme, Konuşma ve Denge Ünitesi Uzman Odyolog Nur Baykal, Tıptaki adı tinnitus olan kulak çınlamasının gerçekte akustik bir uyaran olmaksızın sürekli bir ses duyulması olarak tanımladı. Uzm. Odyolog Nur Baykal çınlama hakkında “Değişik tonlarda ve şiddetlerde olabilir, belirli durumlarda artma ve azalma gösterebilir. Basit bir orta kulak enfeksiyonundan kaynaklanabileceği gibi, işitme kaybı, yüksek sese maruz kalma, yaşlılık, tansiyon problemleri, diyabet,  çeşitli hastalıklar, ilaç yan etkileri, travmalar ve tümoral oluşumlar gibi pek çok durumdan kaynaklanabilir.  Çınlama kişilerde hayat kalitesini olumsuz etkileyerek ruh sağlığının bozulmasına ve psikolojik problemlere de yol açmaktadır.” açıklamalarında bulundu.

Kulak Çınlamasında Kişiye Özel Uygulama

Kulak çınlamasının çeşitlerinin çınlamanın karakteristiğine ve şiddetine göre sınıflandırıldığını açıklayan Uzm. Ody Baykal “Bu nedenle çınlamanın tedavisinde standart bir uygulamadan ziyade kişiye özel olarak ayarlanmalı. Çınlamanın hangi özelliğinin daha yoğun olduğu kişiden kişiye farklılık gösterir, bu nedenle çınlamanın tedavisinde standart bir uygulamadan ziyade kişiye özel olarak ayarlanmalı.” açıklamasında bulundu.

Çınlamanın Sınıflandırılması

Çınlama karakteristiğine göre ele alındığında objektif ve sübjektif olmak üzere ikiye ayrılır. Objektif çınlama, hem hastanın kendisi hem de dışarıdan duyulabilen çınlamalar bu grup genellikle damar ve ya kas hastalıklarına bağlı gelişebilmektedir. Sübjektif çınlama, kulak kaynaklı, metabolik ya da nörolojik bir hastalığın sonucu olarak hastanın kendisinden başka kimsenin duymadığı ses olarak tanımlanmaktadır.

Kulak çınlamaları şiddetine göre değerlendirilmesinde ise özel testler ile çınlamanın şiddet seviyesinin belirlenmesi yoluyla yapılmakta, bu seviye hastanın çınlamasının minimum düzeyden maksimum düzeye 5 ayrı kategorinin hangi aşamasında olduğunu net bir biçimde ortaya koyması ile tanımlanmaktadır. Aynı seviyedeki çınlamanın verdiği rahatsızlık kişiden kişiye değişiklik göstermektedir, sesin nasıl algılandığı ve bu algının kişi tarafından nasıl değerlendirildiği rahatsızlık düzeyini etkileyen en önemli öğedir.

Çünkü bu değerlendirmeler sempatik sinir sisteminin fazla uyarılmasına dolayısıyla çınlamanın daha yoğun algılanmasına gerginlik, anksiyete, konsantrasyon bozuklukları ve uyku problemleri gibi psikolojik sonuçların olmasına yol açabilmektedir.

Çınlama tedavisinde sınıflandırma oldukça önemli

Tedavi aşamasında değişik testlerle elde edilen sonuçların değerlendirilmesi, kişinin çınlama nedenleri seviyeleri detayları ile ortaya konulur, çınlama şiddet seviyesine göre belirli gıdalardan kaçınma, yüksek sesten korunma, kan dolaşımını arttırıcı tedaviler, radyo-frekans uyarıcıları ile sesleri alan dış tüy hücrelerine enerji akımının sağlanmasıyla maskeleme cihazlarının kullanılması, işitme kaybının eşlik ettiği durumlarda çınlama engelleyici işitme cihazlarının seçimi nöro-modülasyon tedavi yöntemleri ve gereken durumlarda bilişsel davranış yaklaşımları ile kişinin şikayet seviyesine göre çınlama tedavisi edilebilmektedir.

Oluşturma: 23.09.2019 12:00
Son Güncelleme: 25.09.2019 12:04
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu