KURUMSAL HABERLER


+A A-

KANSER ÇOCUK SAHİBİ OLMAYA ENGEL DEĞİL

Kanser tedavisi üreme sağlığına olumsuz etkileyebilir, kemoterapi ve radyoterapi tedavi öncesinde sperm/yumurta dondurma ile hastanın sağlığına kavuşmasının ardından tüp bebek tedavisi uygulanabilmekte.


KANSER ÇOCUK SAHİBİ OLMAYA ENGEL DEĞİL

Medicana International Ankara Hastanesi Tüp Bebek Merkezi sorumlu hekimi Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç kanser tedavisi sırasında oluşabilecek kısılık riskine karşı çocuk sahibi olmak isteyen hastalara sperm/yumurta dondurma işlemi uygulanabileceğini açıkladı. “Sağlık Bakanlığı Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik”, kanser hastalarına yumurta veya sperm dondurma işlemi uygulamasına izin vermekte olduğunu vurgulayan Dr. Kılıç. “Kemoterapi ve radyoterapi öncesinde dondurulan sperm/yumurta, hastanın sağlığına kavuşmasının ardından tüp bebek tedavisinde kullanılır. Zorlu sürecin ardından çocuk sahibi olma imkânı verebilir ”dedi.

Yumurta Dondurma

Yumurta dondurmada temel amacın, kadınların üreme yeteneğinin korunması olduğunu anlatan Dr. Kılıç “Yumurta dondurma işlemi, kadının yumurtalarından toplanan olgun yumurtaların ileriki yıllarda çocuk sahibi olabilmesi için çok özel yöntemlerle dondurulup saklanmasıdır. Ülkemizde ve diğer birçok ülkede bu işlemin gerçekleştirilmesine kanunen belirlenmiş belirli tıbbi zorunluluk hallerinde izin verilmektedir.” dedi.

Türkiye’de hangi durumlarda yumurta dondurma işlemi uygulanabilir?

Bu İşlemin,

  Kemoterapi ve radyoterapi gibi gonad hücrelerinde zarar veren tedaviler öncesinde,

  Yumurtalıkların alınması gibi üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak amaliyetlar öncesinde,

  Düşük over rezervi olup henüz doğum yapılmamış ise veya aile öyküsündeki erken menopoz hikayesinin üç uzman tabipten oluşan Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirildiği

hallerde uygulanabilir olduğunu hatırlayan Dr. Kılıç “Yumurtalar vitrifikasyon denilen pratik olmasına rağmen ciddi dikkat isteyen dondurma yöntemiyle başarılı şekilde dondurulmaktadır. Bu yöntemle dondurulan yumurtalar, çözüldüğünde yumurta başına oldukça yüksek (%90-100) canlılık oranları elde edilmektedir.” açıklamasında bulundu.


Sperm Dondurma

Sperm dondurma işlemi ile sperm hücrelerinin canlılıklarının uzun süre koruyabilme amacıyla dondurularak saklandığını ve istendiğinde çözülerek yardımcı üreme tekniklerinde kullanılabildiğinin açıklayan Dr. Kılıç Ülkemizde ve diğer birçok ülkede bu işlemin gerçekleştirilmesine kanunen belirlenmiş belirli tıbbi zorunluluk hallerinde izin verilmekte olduğunu söyledi.

Türkiye’de hangi durumlarda sperm dondurma uygulanabilir?

Bu İşlemin,

  Cerrahi yöntemlerle sperm elde edilmesi halinde,

  Kemoterapi ve radyoterapi gibi gonad hücrelerinde zarar veren tedaviler öncesinde,

  Testislerin alınması gibi üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak amaliyetlar öncesinde,

  Çok az sayıda sperm olması (kriptozoospermi) durumunda uygulanabilir, olduğunu açıklayan Dr. Kılıç “ Bilimsel çalışmalarda, dondurulmuş ve çözülmüş hareketli spermler ile yapılan mikroenjeksiyon sonrasında döllenme ve gebelik oralarının olumsuz etkilenmediği gösterilmiştir. Şayet dondurma işlemi için iyi kalitede yeteri kadar sperm elde edilebilmişse dondurulup-çözünmüş spermler kullanılarak mikroenjeksiyon düşünülebilir.” dedi.


Dondurulmuş sperm/yumurtanın saklanma süresi

Sağlık Bakanlığı Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmeliğe göre; dondurulmuş üreme hücreleri merkezlerde en fazla beş yıl süreyle saklanabilir olduğunun altını çizen Dr. Kılıç, “ Daha uzun süre saklanması Bakanlığın iznine tabi olup saklanan numunelerin değerlendirmeleri, sayımları ve tekrar kullanılmasını engeleyecek şekilde imhası ilgili müdürlük bünyesinde kurulacak komisyon tarafından yapılmaktadır.” Açıklamasında bulundu.

Oluşturma: 23.11.2019 12:00
Son Güncelleme: 06.12.2021 05:10
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu