KURUMSAL HABERLER


+A A-

Her Yıl 12 Milyon Kişi Obezite Hastalığına Yakalanıyor !

Obezite, Dünya Sağlık Örgütü tarafından hastalık derecesine varan şişmanlık olarak tanımlanıyor. Hastalık derecesine varan hastalığın temel nedeni vücuda alınan enerji miktarı ile harcanan enerji miktarı arasındaki farkın fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Vücut kitle indeksinin 25-30 arasında olması normal, 30'un üzerinde olması ise obezite olarak kabul edilir. Medicana Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Uğur Ekici obezite hastalığı ve tedavi yöntemleri hakkında konuştu.


Obezite, Safra Kesesi Hastalıklarına Neden Olabilir

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Ekici, '' Obezite; vücut sistemlerini ve psikososyal durum üzerinde yarattığı olumsuz etkilerden dolayı pek çok sağlık problemlerine neden olmaktadır. Obezitenin çeşitli hastalıklarla ilişkisi bilinmekte olup hastalık ve ölümü   artırıcı etkisi de ortaya konulmuştur. Obezite,  Avrupada her yıl 1 milyondan fazla ölüm ve  hasta olarak  geçiren 12 milyon yaşamın sorumlusudur. İnsülin direnci , şeker hastalığı, hipertansiyon, koroner arter hastalığı, metabolik sendrom, safra kesesi hastalıkları, bazı kanser türleri (kadınlarda safra kesesi, yumurtalık ve meme kanserleri, erkeklerde ise kolon ve prostat kanserleri ), osteoartrit, felç, uyku apnesi, karaciğer yağlanması, astım, solunum zorluğu, gebelik komplikasyonları, menstruasyon düzensizlikleri ve aşırı kıllanma obezitenin neden olduğu sağlık sorunlarıdır. '' diye ifade etti.

Obeziteden Korunma Çocukluk Çağında Başlamalı

Obezite oluşmadan korunma büyük önem taşımaktadır. Obeziteden korunma, çocukluk çağında başlamalıdır diye kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Uğur Ekici, '' Çocuk ve adolesan döneminde oluşan obezite, yetişkinlik dönemi obezitesi için zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle aile, okul ve çevre yeterli ve dengeli beslenme ve fiziksel aktivite konularında bilgilendirilmelidİr. Obezite tedavisi, bireyin kararlılığı ve etkin olarak katılımını gerektiren, tedavisi zorunlu, uzun ve süreklilik arz eden bir süreçtir. Obezitenin etiyolojisinde pek çok faktörün etkili olması, bu hastalığın önlenmesi ve tedavisini son derece güç ve karmaşık hale getirmektedir. Obezite tedavisinde amaç, gerçekçi bir vücut ağırlığı kaybı hedeflenerek, obeziteye ilişkin morbidite ve mortalite risklerini azaltmak, bireye yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir. Obezite tedavisinde kullanılan yöntemler 5 grup altında toplanmaktadır. Bu yöntemler; diyet tedavisi, egzersiz tedavisi, davranış değişikliği tedavisi, farmakolojik tedavi ve cerrahi tedavidir. ''

Metabolik Cerrahi İle Yemeğin Miktarı Azaltılabilir

18-65 yaş arasında yapısı uygun olan, Vücut kitle endeksi 35'in üzerinde ve şeker hastalığı, tansiyon, kronik obstrüktif akciğer hastalığı denilen kronik bronşit gibi nefes darlığı ile seyreden hastalıklar, uyku apne sendromu, osteoartrit denilen dizlerde ağrılara ve dejenerasyonlara bağlı oluşan hastalık ve bununla birlikte obeziteye bağlı oluşan sık karşılaşılamayan birçok rahatsızlığa sahip hastalara obezite ameliyatı önerildiğini kaydeden Dr. Ekici konuşmasını şöyle noktaladı :  Günümüzde obezite ve diyabet konusunda en etkili yöntemlerden biri hiç tartışmasız cerrahi uygulamalardır. Tıbbi veriler neticesinde cerrahi uygulamaların tip 2 diyabet ve obezite tedavisinde %80-95 oranında tam ya da kısmi iyileşme sağladığını görmekteyiz. Diyabet oluşum mekanizmalarından en önemli olanı yeme alışkanlıklarımızdır. Günümüzde yiyeceklerinin aşırı kalorili ve işlenmiş olması daha çok yememize ama doymamamıza ve yememize rağmen ince barsaklarımızın gerekli kısımlarının yeterince uyarılmamasına ve insülin direncimizin çok artmasına sebep olmaktadır. Metabolik cerrahi ile yemeğin miktarını azaltılır ve yemeklerin geçiş yollarını değiştirilerek, bazı hormonların daha aktif çalışmasını sağlanır.  Bu şekilde hem diyabet hemde obezite kontrol altına alınabilir. Ayrıca kullanılan yeni yöntemler emilim bozukluklarına yol açmayan yöntemlerdir ve buna bağlı olarak uzun dönem emilim problemleri görülmez. ''

Oluşturma: 23.01.2020 12:00
Son Güncelleme: 07.12.2021 11:34
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu