TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA AVCILAR Radyoloji

Bilgisayarlı tomografi, x-ışını kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir.

Radyoloji ünitelerimizde BT cihazı ile vücudun herhangi bir alanından ayrıntılı kesitsel görüntüler alınabilmekte olup, travmatik lezyonlardan yumuşak doku hastalıklarına kadar birçok hastalığın tanısında kullanılabilmektedir. Ayrıca direkt grafilerle ve ultrason ile gösterilemeyen birçok patoloji BT ile teşhis edilebilmektedir.

Ünitelerimizde bulunan BT cihazı ile beyin, omurga, toraks, abdomen, kemik ve pelvik yapılar ayrıntılı olarak değerlendirilebilmektedir.

Avcılar Radyoloji Doktorları