KURUMSAL HABERLER


+A A-

Alzheimer ve Parkinsonla karıştırılıyor: Normal Basınçlı Hidrosefali

Genellikle Alzheimer ve Parkinson ile karıştırılan normal basınçlı hidrosefali hakkında açıklamalarda bulunan Medicana Bahçelievler Hastanesi Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı , toplum tarafından pek bilinmeyen bu hastalık hakkında bilgiler verdi.


Alzheimer ve Parkinsonla karıştırılıyor: Normal Basınçlı Hidrosefali

Normal Basınçlı Hidrosefali Nedir?

Medicana Bahçelievler Hastanesi Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı hastalığı şöyle tanımladı: “Normal basınçlı hidrosefali, omurilik sıvısının, beynin vetriküllerinde (sıvı dolu odalarında) biriktiği bir hastalıktır. Beyindeki sıvı dolu odalar, aşırı beyin omurilik sıvısı ile genişledikçe, yanındaki beyin dokusunu bozabilmekte ve zarar verebilmektedir. Bu durum yürüme zorluğu, düşünme ve muhakeme ile ilgili sorunlara, ayrıca mesane kontrolünün kaybına yol açabilmektedir.”

Normal Basınçlı Hidrosefali Kimlerde Görülür?

Normal basınçlı hidrosefalinin tanısının genellikle Alzheimer ve Parkinsonla karıştrılabiliyor. “Öncelikle 60'lı ve 70'li yaşlarındaki insanları etkiler. Hidrosefali Derneği, yaklaşık yedi yüz bin yetişkinin normal basınçlı hidrosefali olduğunu tahmin ediyor. Ancak genellikle Alzheimer veya Parkinson hastalığı olarak yanlış teşhis ediliyor. Aslında, hastalığı olan kişilerin yüzde 20'sinden daha azı uygun şekilde teşhis edilir.”

Normal Basınçlı Hidrosefalinde Doğru Tanılama Yüzde 20 Oranında

Hastalığın tanısının yüzde 20 oranında olduğunu belirterek “Bazı yurtdışı kaynaklara göre her bin kişiden iki veya üçünde normal basınçlı hidrosefali olduğu tahmin ediliyor. Fakat bu kişilerin yüzde 20’den azına uygun bir tanı konulabiliyor. Uygun tanısal testler yapılmadığında sıklıkla Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı, felç veya diğer sinir sistemi hastalıkları olarak yanlış teşhis ediliyor. Bazen belirtileri yaşlanmanın bir sonucu olarak görülse de bu hastalık doğrudan tedavi yoluyla iyileştirilebilen bir hastalıktır.” dedi.

Normal Basınçlı Hidrosefali Neden Ortaya Çıkar?

Normal basınçlı hidrosefali vakalarının çoğunun nasıl geliştiği bilinmemektedir. Bunlar birincil tür vakalardır. Bir nedene bağlı olarak geliştiğinde ise ikincil tür olarak adlandırılır. Bu hastalığa yol açan bazı nedenler; kafa travması, kafa cerrahisi, beyin kanaması, tümör veya kistler, ameliyat sırasında kanama, menenjit ve diğer beyin enfeksiyonlarıdır. Bazı kişilerde hidrosefali doğuştan görülmekte ve yaşamın son dönemlerine kadar belirti vermemektedir. Bu tarz gelişen hidrosefali hastalığının tespiti tomografi ve MR gibi taramalarla tesadüfen ortaya çıkmaktadır.

Normal Basınçlı Hidrosefali Belirtileri Nelerdir?

Aşağıdaki belirtiler, başka hastalıkların semptomları ile karıştırılmamalı ve bu tarz şikayetlerde hidrosefali şüphesi uyandırmalıdır:

  • İlk ortaya çıkan semptom yürüme bozuklukları olabilir. Dengesizlik kaynaklı ayakta duramama veya yürüyememe şeklinde kendini gösterir. Yürüme bozukluğu tipik olarak yavaş, kısa adımlı, genellikle geniş tabanlı ve karışıktır. Hastalar bu durumu ayrıca sanki yere çekiliyormuş gibi tanımlayabilirler.

  • Günlük aktivitelere ilgi kaybı, unutkanlık, rutin görevleri tamamlamada güçlük ve kısa süreli hafıza kaybını içeren hafif demans (bunama başlangıcı).

  • Düşünce süreçlerinin genel olarak yavaşlaması, ilgisizlik, bozulmuş planlama ve karar verme, azalan konsantrasyon ve kişilik ve davranıştaki değişiklikleri içeren düşünme becerilerinde azalma.

  • Hastalıkta yürüme güçlüğü ve bilişsel gerilemeden biraz daha geç ortaya çıkma eğiliminde olan mesane kontrolünün kaybı.

  Normal Basınçlı Hidrosefali Nasıl Tedavi Edilebilir?

  Klinik ve radyolojik değerlendirmelerle normal basınçlı hidrosefali ön tanısı alan hastalarda bel bölgesinden (lomber ponksiyon) beyin omurilik sıvısının çıkarılmasının tanıda önemli yeri vardır. Geleneksel tedavide, Beyin Omurilik Sıvısını beyinden vücudun başka bir bölümüne yönlendiren bir şant, cerrahi olarak yerleştirililir. Buna alternatif olarak uygun hastalarda hidrosefalinin endoskopik tedavisi yapılabilir. Belirtilen bulguların varlığında mutlak suretle teşhis ve tedavide geç kalmamak adına mutlaka bir beyin cerrahisi uzmanına başvurmak sağlığınız için büyük önem taşır. 

Oluşturma: 07.12.2023 12:42
Son Güncelleme: 07.12.2023 12:42
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu