KURUMSAL HABERLER


+A A-

Böbrek Hastalıkları ve Genel Tedavi YaklaşımlarıBöbrek Hastalıkları ve Genel Tedavi Yaklaşımları

Akut böbrek yetmezliği böbrek fonksiyonlarının kısa süre içerisinde hızlıca ancak uygun tedavi ve girişimlerle geri döndürülebilecek şekilde bozulmasıdır. Böbrek yetmezliğinin bu formu sıklıkla böbrek kanlanmasının bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkar.

Yeterli Sıvı Alamama Akut böbrek Yetmezliğine Yol Açabiliyor

Prof. Dr. Emre Tutal, ‘’ En basitinden bir ishal, bulantı, kusma, ateşli enfeksiyon durumları, yeterli sıvı alamama özellikle duyarlı kişilerde akut böbrek yetmezliğine yol açabilir. Duyarlı kişilerin başında yaşlılar, çocuklar ve eşlik eden diğer hastalığı olan bireyler gelir. Akut böbrek yetmezliğine duyarlılığı artıran bu hastalıkların başında şeker hastalığı, hipertansiyon, kalp yetmezliği, karaciğer yetmezliği, kanserler gelmektedir.  Daha nadir rastlanan sebeplerden biri ise böbreklerin kişinin kendi bağışıklık sistemince hedef alındığı tıbben nefritik/nefrotik sendrom olarak adlandırılan hastalıklardır. Bu hastalıklar sıklıkla ani gelişen ödem, hipertansiyon ve üremik bulgularla doktora başvurur. Bazı formları ise uzun süre bulgu vermeden ilerleyebilir ve ancak son dönem böbrek yetmezliği tablosuna ulaşıldığında farkedilir. Kesin tanı için tercih edilen yöntem böbrek biyopsisidir. Tedavide ise bağışıklık istemini baskılayan başta kortikosteroidler olmak üzere bir grup ilaç kullanılmaktadır. Kronik böbrek yetmezliği ise böbrek fonksiyonlarının kalıcı ve ilerleyici bir şekilde bozulmasıdır.  Tüm akut  böbrek yetmezlikleri uygun şekilde tedavi edilmediğinde ya da tedavi yanıtı alınmadığında kronik böbrek yetmezliğine ilerleyebilir.  Bunun dışında böbrek yetmezliğinin toplumda en sık rastlanan sebebi şeker hastalığı ve hipertansiyondur. Bu nedenle bu hastalar düzenli olarak nefrolog takibine alınmalıdır. ‘’ dedi.

Kronik Böbrek Yetmezliği İlk Aşamada0 Belirti Vermeyebilir

Kronik böbrek yetmezliği genellikle sinsi ilerler ve son döneme gelene kadar hiçbir bulgu vermeyebilir diye kaydeden Dr. Emre Tutal, ‘’ Bu döneme ulaştığında ise hastalarda bulantı, kusma, kilo kaybı, yaygın vücut ağrısı, cilt renginde değişiklikler, ödem, halsizlik, idrar miktarında azalma gibi yakınmalara sebep olur. Son dönem böbrek yetmezliği gelişen hastalar böbrek yerine koyma tedavisine ihtiyaç duyarlar.  Bu tedaviler diyaliz (hemodiyaliz ya da periton/karın diyalizi) ve böbrek naklidir. Diyaliz tedavisi en yaygın tedavi olsa da yeterli bir tedavi yöntemi değildir. Hastalar haftada 3 kez diyaliz cihazına bağlanarak ya da karınlarına gün içinde 4-6 kez diyaliz sıvısı vererek bu tedavileri alırlar ve üremik toksinler böylece vücuttan uzaklaştırılmaya çalışılınır. Böbrek nakli ise şu anda son dönem böbrek yetmezliğinin altın standart tedavisidir. Böbrek nakli canlı ya da beyin ölümü gelişmiş kadavradan yapılabilir. Kadavra nakil için bireyin sağlıklı olduğu dönemde organ nakli vericisi olduğunu beyan etmesi ya da hasta yakınlarının beyin ölümü gerçekleştiğinde organ vericisi olması için onay vermesi gerekmektedir. Birey daha önceden organlarını bağışlamış olsa dahi yakınları kabul etmezse organ vericisi olamamaktadır. Diyaliz hasta sayısının azaltılması için en ideal yöntem kadavradan nakil olsa da gerek sosyokültürel sebepler gerekse de toplumda bu bilincin tam yerleşmemiş olmasından dolayı kadavradan nakil sayılabileceğinden çok azdır. Bu nedenle ülkemizde daha çok canlı vericiden organ nakli yapılmaktadır. ‘’ diye ifade etti.

Risk Grubundaki Hastaların Düzenli Olarak Nefrolog Takibine Girmeleri Gerekir

Dr. Emre Tutal,’’ Bu durumda hastanın 4. dereceye kadar akrabaları organ vericisi olabilmektedir. Bazı özel durumlarda ailede uygun verici olmaması gibi, hastanın arkadaşı vs akraba dışı böbrek vericilerinden de nakil yapılabilir. Ancak bu durumda hasta ve verici operasyon öncesi Sağlık Bakanlığı’na bağlı Etik Kurul tarafından incelenmekte ve arada çıkar ilişkisi olmadığından emin olunmaktadır. Yine hastanın uygun vericisi olsa bile kan grubu ya da doku uyuşmazlığı, hastanın bağışıklık sisteminin nakil edilen böbreğe aşırı tepki verme ihtimalinin olduğu durumlarda benzer durumdaki bir çift ile çapraz nakil yapılabilmektedir. Böbrek nakli öncesi verici adayı tek böbreğini verdiği zaman hayatının bundan sonraki döneminde herhangi bir zarar görüp görmeyeceğine dair detaylı bir şekilde incelenmektedir.  Böbrek hastalıkları toplumda sanıldığından çok daha sık olmasına rağmen sinsi ilerlediğinden ve son döneme kadar bulgu vermeyebileceğinden erken tanı koymak zor olmaktadır. Bu nedenle risk grubundaki insanların düzenli nefrolog takibi altına girmeleri önerilmektedir.

Oluşturma: 01.07.2021 12:00
Son Güncelleme: 01.07.2021 03:51
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu