KURUMSAL HABERLER


+A A-

Medicana Sağlık Grubu’ndan Duyuru

Medicana Sağlık Grubu’nun İstanbul’daki Avcılar, Bahçelievler ve International İstanbul Hastanesi ve Medicana Sivas Hastanesi Grup bünyesinde faaliyet gösteren Işıl Sağlık Hizmetleri’nin çatısı altında toplandı.


Konu   : Medicana Sağlık Grubu’nda gerçekleşen birleşme


Medicana Sağlık Grubu bünyesinde faaliyet gösteren; Işıl Sağlık Hizmetleri A.Ş., Avcılar Sağlık Hizmetleri ve Gereçleri Ticaret Sanayi A.Ş., Bahçelievler Sağlık Hizmetleri A.Ş. ve Medicana İnternational İstanbul Hastanesi A.Ş., Türk Ticaret Kanunu’nun şirketlerin birleşmelerine ilişkin hükümleri çerçevesinde, Işıl Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin anılan diğer şirketleri devralması suretiyle birleşmişlerdir. Birleşme işlemleri İstanbul Ticaret Sicili’nde 09.11.2017 tarihinde tescil edilmiş ve 15.11.2017 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.


Birleşme sonucunda Işıl Sağlık Hizmetleri A.Ş.’ne devredilmek suretiyle birleşmeye katılan yukarıda belirtilen şirketlerin tüzel kişilikleri sona ermiş, bu şirketlerin sahipliğindeki;

  • Özel Medicana Hospitals Avcılar Hastanesi
  • Özel Medicana Hospitals Bahçelievler Hastanesi
  • Özel Medicana Hospitals Haznedar Hastanesi
  • Özel Medicana İnternational İstanbul Hastanesi
  • Özel Medicana Kadıköy Hastanesi
  • Özel Medicana Sivas Hastanesi’nin

sahipliği ile bu şirketlerin tarafı oldukları her türlü sözleşmeden doğan tüm hak ve yükümlülükleri, 09.11.2017 tarihi itibariyle Işıl Sağlık Hizmetleri A.Ş.’ne geçmiştir.

Bu itibarla 09.11.2017 tarihinden itibaren;

  • Avcılar Sağlık Hizmetleri ve Gereçleri Ticaret Sanayi A.Ş.,
  • Bahçelievler Sağlık Hizmetleri A.Ş.
  • Medicana İnternational İstanbul Hastanesi A.Ş.


tarafından imzalanmış olan her türlü sözleşmedeki tüm yükümlülüklerin, Işıl Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından yerine getirileceğini, anılan şirketlerin sözleşmelerdeki haklarının da yine Işıl Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından talep edileceğini, anılan şirketler tarafından düzenlenmesi gereken tüm faturaların Işıl Sağlık Hizmetleri A.Ş. adına düzenlenmesi gerektiğini, anılan şirketlerin düzenlemeleri gereken tüm faturaların Işıl Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenleneceğini, anılan şirketlere yapılması gereken tüm ödemelerin de yine Işıl Sağlık Hizmetleri A.Ş.’ne yapılması gerektiğini,  anılan şirketlerin yapmaları gereken ödemelerin teminat altına alınarak Işıl Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılacağını bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU 

Oluşturma: 28.11.2017 12:00
Son Güncelleme: 11.03.2021 03:35
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu