KURUMSAL HABERLER


+A A-

Prostat Büyümesine Altın Çözüm: HOLEP

HOLEP (Holmiyum Lazer Prostatektomi) BPH tedavisinde artan sıklıkta yapılamaya başlanan günümüzün en modern ve başarılı tedavi yöntemidir.


Prostat Büyümesine Altın Çözüm: HOLEP Yöntemi

Prostat büyümesi (BPH) yaşlanan erkeğin en önemli sağlık sorunlarından biridir.

Prostat yarattığı idrar etme sıkıntıları ile yaşam konforunu bozmanın ötesinde gecikmiş olgularda Böbrek yetmezliği başta olmak üzere önemli bazı sağlık sorunlarına yol açabilir.

Ameliyat Ne Zaman Gereklidir?

İlaç tedavisine rağmen yakınlarda belirgin düzelme saptanamayan hastalarda,

  • Hastanı yakınmaları çoksa,
  • Hasta idrarını mesaneye sonda konularak yapmak zorunda kalıyorsa,
  • Mesanede idrar etme sonrası rezidüel (artık) idrar kalıyorsa,
  • Hastada geçmeyen enfeksiyon, kanama ve taş oluşumu gibi başkaca sıkıntılar oluşmuş ise ameliyat yapmak gerekir.

"Diğer Yöntemlere Göre HOLEP Avantajları Hasta İçin Oldukça Fazladır”

Prostat ameliyatında amaç, büyüyen ve idrar yolunu tıkayan prostat dokusu (adenom)'un çıkarılmasıdır. 

“TUR, Plazmakinetik TUR ve GREENLIGHT Lazer Ameliyatlarından Sonra Geride Adenom Dokusu Kalabilir”

Prostat tedavisinde açık cerrahi müdahale günümüzde neredeyse tamamen terkedilmiştir. Sınırlı bazı olgular dışında yeri yoktur.

Kapalı cerrahi girişimler olan klasik TUR, plazmakinetik TUR ve greenlight lazer yöntemlerinde adenomun, tam olarak çıkarılamaması nedeniyle geride rezidüel (artık) doku kalır ve hasta idrarını tam olarak yapamayabilir.  Rezidüel doku zamanla büyüyüp kanamalara ve işeme problemlerinin tekrar etmesine neden olabilir.

“HOLEP Prostat Hastalığında Günümüzün En Modern Tedavi Yöntemidir”

HOLEP (Holmiyum Lazer Prostatektomi)  BPH tedavisinde artan sıklıkta yapılamaya başlanan günümüzün en modern ve başarılı tedavi yöntemidir. HOLEP'te büyümüş adenom kapalı yöntemle idrar yolundan girilerek, ince bir lazer probu ile prostatın dış kabuğundan tamamen ayrılarak çıkartılması esasına dayanır. Bu sayede sonradan büyüyerek hastalığın nüksetmesine neden olabilecek hiçbir doku kalmaz.

“HOLEP günümüzde Avrupa ve ABD'de prostat tedavisinin 'Yeni Altın Standart'ı olarak kabul edilmektedir.”

HOLEP'in diğer yöntemlere göre üstünlükleri,

  • HOLEP lazerle çok iyi kanama kontrolü sağlanır. Ameliyat sonrası kanamalar yok denecek kadar azdır.
  • HOLEP'te kullanılan lazerin etki ettiği doku derinliği çok azdır (sadece 0,4 mm). Bu nedenle sertleşmeyle   ilgili sinirlere zarar verme olasılığı yoktur. Bu sayede hasta sonradan ereksiyon problemleri yaşamaz.
  • HOLEP her büyük-küçük her prostata rahatlıkla uygulanabilir (100 cc'den 300 cc'ye varan). Oysa diğer yöntemlerde doku büyüklüğü ameliyat süresini artıran, başarısını sınırlayan önemli bir faktördür.
  • HOLEP hastanın erkenden evine ve günlük rutinine dönmesini sağlar. Hastanede kalış kısa ve sorunsuzdur.
  • HOLEP'te kabuğundan sıyrılarak mesaneye atılan adenom, 'morsellatör' adlı bir cihaz yardımı ile adeta 'kıyma' haline getirilerek dışarı alınır.
  • HOLEP kan sulandırıcı kullanan, kalp ve akciğer hastalığı olan hastalarda da rahatlıkla uygulanabilir.Oluşturma: 26.12.2018 12:00
Son Güncelleme: 26.12.2018 02:43
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu