KURUMSAL HABERLER


+A A-

Obezite ve Cerrahi TedavisiMorbid obezite, günümüzde, özellikle gelişmiş ülkeleri olmakla birlikte, gelişmekte olan ülkeleri de tehdit eden genel bir sağlık problemidir. Bu anlamda, pek çok ülke ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bu durumu, kapsamlı bir halk sağlığı problemi olarak değerlendirmektedir. Ciddi obezitelerde, medikal (ilaç) ve diyet yöntemleri ile tedavi çoğu zaman geçici olduğu ve hayal kırıklığına neden olduğu için günümüzde en etkili yöntem cerrahi olarak belirmektedir.


Bariatrik cerrahi (obezite cerrahisi) önemli gelişmeler kat etmiştir. Gastrik by-pass, mide kelepçesi olarak da bilinen gastrik banding gibi sık uygulanan yöntemlerin yanında yeni yöntemler de geliştirilmeye devam etmektedir. Özellikle sleeve gastrektomi (tüp mide), iyi sonuçları, etkinliği ve komplikasyonların azlığı sebebiyle sık kullanılan bir yöntem olma yolunda hızla ilerlemektedir.


Bizim de modifiye ederek (kısmen değiştirerek) uyguladığımız Gastric Plication (mide katlama), sleeve gastrektomiye iyi bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Burada amaç, mideyi tüp haline getirerek kapasitesini azaltmaktır. İlk kez İranlı Cerrah Talepbour tarafından uygulanışından beri modifiye edilerek günümüze kadar uygulana gelmiştir.


Gerek mide katlama gerekse de sleeve gastrektomi ameliyatları, komplikasyonları oldukça az ve uzun dönem sonuçları da oldukça iyidir. Gastrik by-pass sonrası gözlenen demir eksikliği ve vitamin eksikleri gibi durumlar da bu ameliyattan sonra hemen hemen hiç gözlenmemektedir.


Biz bu tekniği yaklaşık 90 hastamıza uyguladık. Mevcut tablomuz: Komplikasyonlar oldukça az ve sonuçlar da gayet memnun edici.


Şu an gerek tüp mide (sleeve gastrektomi) gerekse de mide katlama (gastrik plikasyon) yöntemlerini, kapalı (laparoskopik) şekilde Medicana Konya Hastanesi’nde uygulamaktayız.


Ameliyat Sonrası Dönem


Hastalara ameliyat sonrası (postopertive) 1. gün sıvı diyet başlanır. 15. Gün soft gıdalar (lapa tarzı) ve 30 günden sonra da solid (katı) gıdalara izin verilir. Mide koruyucu proton pompa inhibitörleri (PPI), tablet olarak 1 ay süreyle ağızdan uygulanır. Gerektiğinde hastalar, ameliyat sonrası dönemde, gerek karşılıklı görüşme ve gerekse telefon görüşmesi ile psikolojik destek alabilir.

Oluşturma: 23.10.2014 12:00
Son Güncelleme: 19.07.2017 03:44
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu