KURUMSAL HABERLER


+A A-

Tüp Bebek Tedavisi Hakkında Merak Edilenler

Günümüzde en çok tercih edilen kısırlık tedavilerinin başında “Tüp bebek” gelir. Teknolojinin hızla ilerlemesi ve bu konudaki deneyimin de artmasıyla Tüp bebek tedavileri pek çok infertil çiftin bebek sahibi olması için umut ışığı olmuştur. Medicana Kadıköy Hastanesi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Yasemin Çekmez tüp bebek tedavisini adım adım açıkladı.


Dr. Yasemin Çekmez tüp bebek işlemini anlatarak; Düzenli adet gören kadınlar her ay tek bir yumurta oluşturmaktadırlar. Tüp bebek tedavisinde kullandığımız hormon ilaçları ile bu sayıyı artırarak daha fazla sayıda yumurta elde etmek amaçlanır. Verdiğimiz ilaçların kullanımı sırasında yumurtalardaki gelişmeyi takip etmek ve gerekli durumlarda doz ayarlamalarını yapmak üzere ultrason ve kan tahlillerinin yapılması gerekliliğine  değindi. Dr. Çekmez; ‘’Yeterli büyüklüğe gelen yumurtalar yine bir hormon iğnesi yardımıyla olgunlaştırılır ve yaklaşık 36 saat sonra anestezi altında tüp bebek uzmanı tarafından aspirasyon yöntemi ile toplanır. Toplanan yumurtalar embryolog tarafından laboratuvar ortamında erkekten alınan taze spermlerle, testis doku örneğinden elde edilen spermlerle ya da duruma göre daha önce dondurularak saklanan spermler çözülerek  ile döllenmeleri sağlanmasına değinerek; döllenen yumurtaların embriyo gelişimleri embriyolog tarafından takip edilir.3. İle 5. Gün arasında embriyo transfer işlemi tüp bebek uzmanı tarafından yapılır. Gerekli görülen hallerde embriyolar daha sonra çözerek transfer edilmesi amacı ile dondurulabileceğini belirtti.

Hastanın Yaşı Tüp Bebek Tedavisinde Başarı Oranını Etkilemektedir

Tüp bebek tedavisinde başarı oranları hastanın klinik özelliğine göre değişkenlik gösterir. Başarıyı etkileyen önemli faktörlerden birincisi hasta yaşıdır. 30 yaşın altındaki hastalar için bu oran yüzde 60’a çıkarken, 35 yaş civarında yüzde 40’a, 40’lı yaşlarda ise yüzde 15’e düşüyor. Ancak bu oranlar tedaviyi yalnızca bir kez deneyenler için geçerlidir. Toplam oranlara bakıldığında ise tedaviyi 4 kez yaptıranlarda başarı oranı yüzde 90’ın üzerine çıkıyor. İlk siklusta yüzde 50 olan başarı oranı, bir yılda yapılan 4 siklus sonrasında yüzde 90’a çıkmaktadır.

Over rezervi azaldıkça tüp bebek başarı şansı azalır

Tüp bebek başarı şansını etkileyen bir diğer kriter over rezervedir. Over rezervi azaldıkça başarı şansı ve canlı doğum oranı giderek azalmaktadır. Bu nedenle 35 yaşın üzerinde evli olmayan, evli olup gebelik planını ertelemiş olan ya da ailesinde erken yaşta menopoz öyküsü olan kadınlara tüp bebek uzmanına başvurarak anne olma şanslarını kaybetmemeleri için yumurtalık rezervlerini kontrol ettirmelerini öneriyoruz. Böylelikle rezervi düşük olan evli bayanlar vakit kaybetmeden tüp bebek tedavisine başlayarak, evli olmayan kadınlar da yumurtalarını dondurarak ilerde gebe kalarak anne olabileceklerdir. Günümüzün hastalığı sigara bağımlılığı da başarıyı azaltan bir faktördür.. Sigara kullanımı oosit kalite ve sayısını azalttığı gibi benzer şekilde sperm sayı ve kalitesini de azaltmakta dolayısıyla elde edilecek embriyoların sayı ve kalitesi düşmektedir. Sigara içicisi olan kadın ve erkek durumunda tedavi başarısı düşecek ve canlı doğum oranları azalacaktır.

Kişiselleştirilmiş tedavinin önemi büyüktür!

Tüp bebek tedavisinde başarı oranlarını belirleyen bir diğer konuda hastaya göre kişisel tedavinin belirlenmesi ve tek çeşit tedavinin tüm hastalara uygun olmayacağını bilinmesidir Dr. Yasemin Çekmez;  tedavinin kişiye göre oluşturulduğunu belirterek; ‘’her hastanın ilaçlara dolayısıyla tedaviye yanıtı farklılık arz eder. Bu nedenle tüm hastalara aynı tedaviyi uygulamak doğru olmaz. Bunun için kişinin yaşına, yumurtalık rezervine, vücut kitle indeksine, daha önceki tedavilere verdiği yanıta bakarak uygun tedavi protokolü belirlenir. Kişiye özel tedavinin planlanması başarının anahtarıdır.’’dedi.

Oluşturma: 08.01.2019 12:00
Son Güncelleme: 06.12.2021 05:11
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu