KURUMSAL HABERLER


+A A-

Kronik Migrenli Hastalarda Baş Ağrılarının Önlenmesine Yönelik Yeni Bir Tedavi: BOTOX

Kronik Migrenli Hastalarda Baş Ağrılarının Önlenmesine Yönelik Yeni Bir Tedavi: BOTOX


Migren’le ilgili bildiklerimiz ve bilmediklerimiz?


- Kronik migren basit bir başağrısı veya yıllardan bu yana devam eden başağrısı değildir!

- Her kronik başağrısı kronik migren değildir,her migren kronik migren değildir.

- Kronik migren demek için, bir ayın en az yarısında (15 gün) şiddetli başağrısı olacak ve bunların da en az yarısı migren kriterlerini dolduracak !

- Migren başağrısı genellikle tek taraflı, orta veya şiddetli, sıklıkla kusmanın eşlik ettiği, ışık, ses, hareket ve kokuya duyarlı olunan bir tablodur.

- Kronik migren sosyal yaşamı, fiziksel ve mesleki performansı büyük ölçüde etkiler. Yaşam standartlarını olumsuz etkileyen hastalıklar arasında 19. Sırada yer almaktadır.

- Her 5 kronik migren hastasından 1’inin çalışma durumu ‘’engelli’’ olarak değerlendirilir.


Kronik migren tedavisi nasıl yapılır?


Kronik migren hastaların ve ailelerin hayatı üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olabilecek maliyetli ve engelleyici bir bozukluktur. Kronik migreni olan hastalar, acil servis veya uzman hekim muayenelerine, epizodik migreni olan hastalara göre daha çok giderler. Buna rağmen kronik migren hastalarının yaklaşık %80’ine doğru tanı konulamamakta veya doğru tanı konulsa bile bu hastalar doğru ve etkin tedavi görmemektedirler. Eskiden kronik migren tedavisinde sadece antidepresan ilaçlar, bir takım tansiyon veya epilepsi ilaçları kullanılmaktaydı. Bugüne kadar kronik migrenli hastalar sınırlı sayıda önleyici tedaviler uygulanmıştır, ancak bu ilaçların migren atağını önleyici etkileri yetersiz kalmıştır.


Bilimsel veriler ışığında, Botulinum Toksin Tip A (BOTOX), Kronik Migren’in koruyucu tedavisinde 2011 yılından bu yana yer almaktadır.


BOTOX NEDİR?


Botulinum toksin tip A belirli bir bakteri türünün ürettiği doğal bir proteindir. Protein bakteriden çıkarılır ve kullanımdan önce özel olarak hazırlanır. Bu protein ‘’etken madde’’ yani, ilacın asıl işi yapan kısmı olup, kronik migren gibi durumlarda yardımcı olabilir.


BOTOX tedavisi Migrende nasıl uygulanır?


Botox tedavisinin migren baş ağrısı sıklığını azalttığını kanıtlanmıştır ve bu durum hastalar için önemli faydalar sağlar. Botox çocuklar, gebelik ve emzirme döneminde olan kadınlar dışında tüm kronik migrenli hastalara uygulanabilir. Migren ataklarının önlenmesi amacıyla bazı baş, boyun ve omuz kaslarına çoklu enjeksiyondan sonra hastaların yaklaşık %70’i migrenli gün sayısında tedavi öncesine göre %50’den fazla azalma görmektedir. Ayrıca bu hastalarda aynı zamanda yaşam kalitesi ve baş ağrısına bağlı engellilik miktarında önemli iyileşmeler gözlenmektedir. Çalışmalar ve deneyimlerimiz Botox tedavisi sonucunda hastaların işlevlerinde, canlılığında, psikolojik durumunda ve genel yaşam kalitesinde önemli bir gelişme kaydedildiğini ortaya koymaktadır. 

Oluşturma: 01.04.2014 12:00
Son Güncelleme: 05.08.2017 12:25
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu