KURUMSAL HABERLER


+A A-

Böbrek Taşları Perkütan Cerrahi Yöntemi İle Tedavi EdilebiliyorPratik Bir Şekilde Başarı Elde Edilir

Hastaların eğitim ve sosyal düzeyinin giderek artması, yaygın olarak uygulanan ultrasonografi incelemeleri ile taşları daha küçük boyutlarda iken teşhis edilebilmekte olup, söz konusu küçük boyutlu taşların tedavisi açık ameliyat ya da perkütan taş cerrahisi gibi hasta için invazif olarak girişimlere gerek kalmadan kapalı (endoskopik) yöntemler ile pratik bir şekilde başarı ile tedavi edilebilmekte olduğunu belirten Dr. Sarıca şu konulara dikkat çekti: ‘’  Bu kapsamda özellikle tekrarlayan olgular başta olmak üzere tedavide böbreğin yapısal ve fonksiyonel olarak en az düzeyde etkileyecek, hastanın hayat kalitesinde minimal ya da hiç bir değişiklik ortaya çıkarmayacak yöntemlerin uygulanması büyük önem kazanmıştır. Bu bağlamda teknolojik ilerlemelere paralel olarak klinik uygulamaya giren minimal invazif endoürolojik taş tedavi yöntemleri hızla kabul görmüş ve artan deneyim ışığında hem erişkin hem de çocuk olgularda yüksek başarı, minimal komplikasyon oranları ile yoğun bir uygulama alanı bulmuşlardır. ‘’

Böbreklere Zarar Vermeden Uygulanır

Prof. Dr. Kemal Sarıca, ‘’ Robotik fleksible üreteroskopik taş kırma yönteminin hastalar için faydaları ; Hastanın vücudunda herhangi bir kesi yapmadan, çok daha önemlisi böbreği delip zarar vermeden uygulanabilen bu sistem, tamamen doğal idrar kanalından tedavi edebilmeyi sağladığı için, hastaların işlem sonrasındaki hayat kalitesi çok az oranda negatif olarak etkilenecek ve hastalar çok hızı bir şekilde  iyileşerek günlük hayata, iş hayatına  dönebilecektir. Tek seansta taştan kurtulma yüzdesini arttırdığından tedavi süresi ve sayısı azalacak, daha hızlı ve etkili sonuç alınabilecektir. Hastanın işlem maruz kalacağı radyasyon maruziyeti azalacak ve muhtemel başka problemlerin ortaya çıkması sınırlanacaktır. Günümüzde büyük ve kompleks böbrek taşlarında ( 2 cm. den büyük) perkütan taş tedavisi (PNL) invazif bir tedavi yöntemi olarak ilk sırada uygulanırken, 2cm’nin altındaki taşlarda ise taşın böbrekteki yeri ve kimyasal içeriğine göre ya ESWL (vücut dışından şok dalgası ile tedavi) veya RIRS (retrograde intrarenal cerrahi) hem Avrupa ( EAU) hem de Amerikan (AUA) taş tedavi kılavuzlarında eş değerde kabul edilebilir tedavi alternatifleri olarak önerilmektedir. ‘’

Oluşturma: 23.01.2020 12:00
Son Güncelleme: 23.01.2020 10:12
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu