TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA INTERNATIONAL SAMSUN Çocuk Cerrahisi

Çocuk yetişkininin küçültülmüş bir kopyası değildir. Kendine özgü anatomik, fizyolojik, metabolik ve psikolojik özellikleri vardır. Bu özellikler çocuğa yapılacak tanı ve tedavi yaklaşımlarını ve uygulanacak cerrahi girişimleri temelden etkiler.

Ayrıca, çocukta ve erişkinde aynı isimle adlandırılan hastalıklar bile çok farklı yöntemlerle tedavi edilmektedir. Bu sebeplerden çocuklarla ilgili cerrahi girişimlerin sadece çocukların cerrahi hastalıklarının teşhis ve tedavisi İle ilgili eğitim almış kişiler tarafından yani Çocuk Cerrahları tarafından yapılması gereklidir.

Çocuklardaki, çok küçük denilebilecek cerrahi girişimler bile, eğer uygun koşullarda yapılmaz ise çok ciddi sonuçlara sebep olabilir. Çocuk Cerrahisi bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla ortaya çıkmış bir bilim dalıdır. Çocuk Cerrahisi çocuk anne karnında iken başlayan ve ergenlik çağının bitimine dek geçen süre içerisinde çocuklarda karşılaşılan doğumsal ve sonradan ortaya çıkabilecek cerrahi hastalıkların teşhis ve tedavisi ile uğraşır.Hastanemiz Çocuk Cerrahisi Bölümü, 24 saat hizmet vermektedir.

Bölümümüzde 1 günlükten 16 yaş sonuna değin çocukların baş-boyun bölgesinin, kalp hariç olmak üzere akciğer ve göğüs duvarının, karın ve kasık bölgesinin, böbrekler, idrar yolları ve üreme organlarının doğumsal ve sonradan ortaya çıkan cerrahi sorunlarının tedavileri, güncel bilimsel doğrularla, deneyimli akademik ve idari kadroların katkılarında, başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte çocuğun fizyolojik ve psikolojik gereksinimleri göz önüne alınarak modern tıbbın tüm olanakları kullanılmaktadır.

Bölümümüzde pediatrik laparoskop, torakoskop, özofagoskop, bronkoskop ve sistoskop gibi endoskopik cerrahi donanım ile bunlarla uyumlu video görüntüleme sistemleri bulunmaktadır. 

Böylece çocukların yemek borusuna, soluk yollarına ve idrar yollarına endoskopik olarak tanı koydurucu ve tedavi edici girişimler yapılabildiği gibi göğüs boşluğu ve karın içinin cerrahi girişimleri kapalı ameliyat olarak adlandırılan torakoskopik ve laparoskopik yöntemlerle gerçekleştirilebilmektedir.

Bölümümüzde gerçekleştirilen ameliyatların büyük bir çoğunluğu işlem sonrası hastanede kalmayı gerektirmemekte çocuk aynı gün taburcu edilebilmektedir. Hastanede kaldığı dönemde çocuklarımız anneleri ve yakınları ile birlikte tek kişilik odalarda kalmaktadır.

Yenidoğan döneminde doğumsal cerrahi sorunları nedeni ile cerrahi tedavi uygulanan bebekler, gerek ameliyat öncesinde gerekse ameliyat sonrasında yenidoğan yoğun bakım ünitesinde alanında uzman çocuk hekimleri ve yenidoğan yoğun bakım hemşireleri ile birlikte takip ve tedavi edilmektedir.

Bölümümüzde çocukluk çağının aşağıdaki belli başlı ameliyatları gerçekleştirilmektedir.

Yenidoğanın Cerrahi Hastalıkları

Yenidoğan dediğimiz yaşamının ilk 30 günü içindeki bebeklerimizin daha çok doğumsal olmak üzere sık rastladığımız cerrahi sorunlarından bazıları şunlardır:

 • Yemek borusunun gelişmemesi,
 • Çocukta solunum sıkıntısına yol açan akciğerlerin doğumsal gelişim bozuklukları
 • Diafragma hernisi dediğimiz barsakların göğüs boşluğunda olması,
 • Karın duvarının olmamasına bağlı barsakların karın dışında yer alması,
 • Doğumsal barsak tıkanıklıkları,
 • Anal atrezi dediğimiz doğuştan makat deliği olmaması,
 • Kistik higroma dediğimiz büyük kistik yumrular,
 • Konjenital aganglionik megakolon dediğimiz çocuğun kaka yapmasını engelleyen barsağın son kısmındaki sinirlerin yokluğu veya yetersizliği durumları
 • Böbreklerde, idrar yollarında ve idrar torbasında anne karnında ya da doğumdan sonra tesbit edilebilen sorunlar
 • Yenidoğan döneminin her türlü tümörleri
 • Sünnet

Çocuk Ürolojisi

Çocukların urogenital sistem hastalıklarında Çocuk Cerrahisi Uzmanları - Çocuk Nefrolojisi Uzmanları - Radyoloji Uzmanları ve Nükleer Tıp Uzmanları hastayı ve tetkiklerini birlikte değerlendirmekte, oluşturulan tedavi planında Çocuk Cerrahları tarafından her türlü endoskopik, laparoskopik ve açık cerrahi girişimler gerçekleştirilebilmektedir

 • Hidronefroz, hidroüreteronefroz gibi böbrek çıkışında ve mesaneye giriş yerindeki doğumsal darlıklar
 • Vesiko-üreteral reflü denilen idrarın idrar torbasından böbreklere doğru geri kaçması
 • İdrar torbası çalışma bozuklukları, işeme bozuklukları, idrar kaçırma,
 • Penisteki bozukluklar; hipospadias olarak adlandırdığımız, halk arasında peygamber sünnetli denilen, idrarın penisin alt kısmından gelmesi, Epispadias, peniste eğrilik, idrar yapamama, sünnet hataları
 • Sünnet

Kasık bölgesinin Cerrahi Hastalıkları

 • İnmemiş Testis (Kriptorşidizm)
 • Kasık fıtığı (İnguinal Herni)
 • Hidrosel
 • Varikosel
 • Testis Torsionu,

Mide ve Barsak Hastalıkları

Karın içi organlardan kaynaklanan her türlü hastalığın tanı ve tedavisine yönelik girişimleri kapsar. Çocuk Hastalıkları uzmanları ve Çocuk Gastroenterologları ile yakın işbirliği yapılmaktadır. Bu grup hastalıklar da cerrahi tedavide endoskopik ve laparoskopik cerrahi dahil olmak üzere ileri tıbbın tüm olanakları başarı ile uygulanmaktadır.

 • Sindirim sistemine ait geç bulgu veren doğumsal anomaliler,
 • Yemek borusunun sıklıkla yakıcı madde içimine bağlı gelişen darlıkları
 • Yemek borusunun özellikle küçük çocuklarda Yabancı cisim yutması sonucu ortaya çıkan tıkanıklıkları
 • Gastroözefagial reflü hastalığı dediğimiz gıdaların mideden yemek borusuna geri kaçması
 • Apandisit, karın ağrısı ile gelen her çocukta düşünülmesi gereken, yaş küçüldükçe tanısı zor konan ve yine yaş küçüldükçe daha fazla sorunlara yol açan bir hastalıktır.
 • Barsak tıkanıklıkları
 • Barsak ya da mideden oluşan kanamalar
 • Kabızlık ve kaka tutamama durumları

Karaciğer ve Safra Yolları Hastalıkları

Karaciğer ve safra yollarının doğumsal ve edinsel cerrahi hastalıklarının düzeltici endoskopik,  laparoskopik ve açık cerrahi ameliyatları yapılmaktadır.

 • Karaciğerin kist, abse ve tümörleri,
 • Safra yollarının doğumsal yokluğu, kistik genişlemesi
 • Safra kesesiunin taş hastalığı
 • Pankreasın kist ve tümörleri

Çocuklarda Baş Boyun Bölgesinin Cerrahi Hastalıkları

 • Doğumsal kistler, sinüsler,
 • Troid hastalıkları (guatr, kist ve tümörleri),
 • Boyun kitleleri, büyümüş lenf bezleri,
 • Boyun eğriliği ile ailenin dikkatini çeken tortikolis gibi durumlar multidisipliner yaklaşımla izlenmekte ve gerektiğinde cerrahi tedavileri gerçekleştirilmektedir.

Solunum Sistemine Ait Cerrahi Hastalıklar

 • Geç ortaya çıkan doğumsal akciğer hastalıkları,
 • Göğüs duvarının kunduracı göğsü ya da kuş göğsü gibi isimlendirilen doğumsal şekil bozuklukları,
 • Akciğer enfeksiyonlarına bağlı gelişen abse ve ampiyemler,
 • Soluk borusuna yabancı cisim kaçması,
 • Pnömotoraks ve hemotoraks denilen göğüs boşluğuna hava ve kan dolması gibi acil durumlar

Çocuklarda Travma

 • Trafik kazaları,
 • Düşme,
 • Darp ve buna benzer genel vücut yaralanmaları,
 • Hırpalanmış çocuk sendromu,
 • Kesici, delici ve kunt karın ve göğüs yaralanmaları

Kız ve Erkek Genital Hastalıklar;

 • Labial füzyon olarak adlandırılan ve kız çocuklarında oluşan Genital bölgedeki yapışıklıklar,
 • Imperfore Hymen,
 • Över Torsiyonu,
 • Över kisti
 • Belirsiz cinsiyet gibi hastalıklarda gerektiğinde acil cerrahi tedavi gerektiğinde de multidisipliner tedavi yaklaşımları başarı ile uygulanmaktadır.

Ev Kazaları

Hastanemiz bünyesinde yılların deneyimiyle 0-16 yaş grubu çocuklardaki su yanığı, soba yanığı, elektrik yanığı vb. yanık vakalarının ayaktan ve yatarak tedavileri yapılmaktadır.

Internatıonal Samsun Çocuk Cerrahisi Doktorları