Aşırı Kilo Kaybı Sonrası Estetik Operasyon

Aşırı Kilo Kaybı Sonrası Estetik OperasyonTıbbın ve teknolojinin gelişmesi ile obeziteden muzdarip olanlar çeşitli tedavi yöntemleri ve cerrahi işlemlerle kısa sürede ve yüksek oranda kilo kaybedebilmektedir. Bu işlemlerin ardından kilo kaybına uğrayanların derilerinde sarkmaların ve çeşitli deformasyonların görülmesi normaldir. Bu deformasyonların yarattığı görünüm nedeniyle çoğu kişi hem psikolojik ve sosyal olarak kendini iyi hissetmemekte hem de fiziksel olarak zorluk çekmektedir. Obezite cerrahisi sonrasında bu fazla deriden ve deformasyonlardan kurtulmak içinse estetik uygulamalardan yararlanılması gerekmektedir. Vücudun farklı bölgelerinde ve yüzde uygulanan ve post bariatrik cerrahi olarak adlandırılan estetik operasyonlar sayesinde fazla deriden kurtulan hastalar normal hayatlarına devam edebilmektedir.


Aşırı Kilo Verenler Neden Estetik Operasyon Geçirmeli?

Aşırı kilo problemi bulunanların hızlı bir şekilde kilo kaybetmesini sağlayan cerrahi işlemler bariatrik cerrahi olarak adlandırılmaktadır. Özellikle yalnızca spor ya da diyet yaparak kilo veremeyen ve fazla kiloları yüzünden diyabet ya da uyku apnesi gibi sağlık problemleri yaşayanlar bariatrik uygulamalardan yararlanabilmektedir. Tüp mide ameliyatı, gastrik by-pass ameliyatı ve mide balonu gibi bariatrik yöntemler midenin hacmini küçülterek aşırı kilo problemi olanların sağlıklı ve dengeli beslenmesine yardımcı olmaktadır.

Post bariatrik cerrahi ise bariatrik yöntemler sonrasında verilen kiloların meydana getirdiği deri sarkmalarını, gevşemeleri ve deformasyonları gidermeye yönelik estetik uygulamaları içermektedir. Vücudun farklı bölgelerinde ve yüzde ortaya çıkan aşırı deri fazlalığına göre operasyonlar çeşitlilik göstermektedir. Post bariatrik uygulamaları, bariatrik operasyon geçiren neredeyse herkes tarafından talep edilmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri uzun ve zorlu bir süreç olan aşırı kilo vermeden sonra vücudun şekillendirilmesi ve çok daha estetik bir görünüm yaratma isteğidir. Post bariatrik uygulamalar, aynı zamanda hastaların psikolojik durumlarına etki ederek sosyal hayatlarından daha fazla keyif almalarını sağlamaktadır.

Hangi Bölgelere Uygulanır?

Bariatrik cerrahi operasyonlarından sonra kilo veren kadın ve erkeklerin vücutlarının bazı bölümlerinde diğer bölgelere göre daha fazla deri sarkmaları ve deformasyonlar görülmektedir. Aşırı kilo nedeniyle normalden çok daha fazla gerilen deri kilo verilmesinin ardından bu bölgelerde gevşemeye başlamaktadır. Bir anlamda, elastikliğini kaybeden deri hacmini büyük oranda kaybeden vücut ve yüze uyum sağlayamamaktadır. Fazla derinin yaygın olarak görüldüğü bölgeler arasında bel ve karın çevresi, kolların üst kısmı, uyluğun iç bölümleri, göğüs bölgesi, diz üstü, kalça ve yüz ve boyun bölgeleri bulunmaktadır.

Hastaların en çok sıkıntı yaşadığı bu bölümlerde sarkmalar ve deri fazlalığı farklı görünümlere bürünmektedir. Üst kolda genellikle yarası kanadı şeklinde toplanan ve aşağı sarkan bir deri görmek mümkündür. Karın bölgesinde bazen genital bölgeye kadar inen fazla deri, göğüslerde ise karın gölgesine kadar sarkabilmektedir.

Kimler İçin Uygundur?

Aşırı kiloya sahip olanlar diyet, spor ya da bariatrik cerrahi yöntemlerle vücutlarının neredeyse her bölgesinde ve yüz bölümlerinde bulunan yağ kütlelerini kaybetmektedir. Bu kilo verme işleminin ardından ise fazla deriyi ortadan kaldırmak amacıyla post bariatrik uygulamalardan yararlanılmaktadır. Tüp mide ameliyatı ya da diğer obezite cerrahisi işlemlerini gören kadın ve erkekler post bariatrik cerrahi uygulamalarından faydalanabilmektedir.

Bununla birlikte bu uygulamalardan yararlanmak için hastaların kilo verdikten sonra, yaşları da göz önünde bulundurularak uygun metabolik duruma gelmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda, özellikle bariatrik operasyonlar sonrasında hastaların vücut kitle indekslerinin normal oranlarda seyretmesi ve belli bir kiloda kalmaları da önemlidir.

Nasıl Uygulanır?

Aşırı kilo sahibi olanların hızlı bir şekilde fazla yağlarından kurtulmak amacıyla geçirdiği bariatrik operasyonların ardından oluşan deri fazlalığını almak için estetik operasyonlar uygulanmaktadır. Fazla ve sarkmış derinin en fazla görüldüğü bölgeler olan göğüs, bel çevresi, sırt, yüz ve boyun, kollar ve bacaklar için hastaların durumuna göre hem tüm bölgeleri içeren hem de lokal operasyonlar yapılmaktadır. Bu operasyonlardan önce uzman cerrahlar hastalara plan oluşturmaktadır. Bazı durumlarda operasyonlar tek seferde olmayabilmektedir. Bu anlamda göğüs bölgesi; karın, bacak ve popo; kollar; yüz ve boyun bölgeleri tek tek ele alınmaktadır.

Belt Lipektomisi

Genel anestezi altında uygulanan belt lipektomisi uyluk, bel, kalça, karın ve sırt gibi birden fazla vücut bölümünde ortaya çıkan sarkmış derinin toparlanması işlemidir. Bu bölgelerin yeniden şekillendirilmesini amaçlayan operasyon aşırı deri fazlalığı bulunan hastalar için uygundur. Ortalama 6-8 saat süren belt lipektomisi operasyonları bacak germe işlemleri ile birleştirilebilmektedir.

Pannikülektomi

Çeşitli bariatrik operasyonların ardından aşırı kilo veren bireylerin göbek çevresinde pannus olarak adlandırılan sarkık deriler oluşmaktadır. Bu fazla ve gevşek deri kişileri psikolojik olarak etkilediği gibi deri enfeksiyonlarına da neden olabilmektedir. Pannikülektomi, bu sarkan derinin alınması işlemidir. Bu sayede hastalar fazla deriye bağlı yaşadığı problemlerden kurtulabilmektedir. Pannikülektomi operasyonlarının gerçekleştirilmesi için hastaların sabitlenmiş bir kiloya ulaşması gerekmektedir.

Kol Germe

Bariatrik cerrahi sonrasında hastaların büyük çoğunluğunun üst kol bölgesinde deri fazlalığı oluşmaktadır. Hem buradaki deri fazlalığını hem de varsa yağ kütlesini ortadan kaldırmak ve hastalara estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla kol germe işlemi uygulanmaktadır. Üst ve alt kolda bulunan sarkık derinin yoğunluğuna bağlı olarak cerrahlar belli oranda kesi açmaktadır. Bu kesiler yalnızca üst kolda kalabileceği gibi bilekten koltukaltına kadar uzanabilmektedir. Kolun iç kısmına saklanan kesiler operasyonun ardından belli bir süre geçtikten sonra belli belirsiz bir hal almaktadır.

Bacak Germe

Aşırı kilo kaybının ardından bacaklarda oluşan fazla ve sarkık deri günlük hayatta hastalara zorluk çıkarmaktadır. Bu derinin alınması için uygulanan bacak germe operasyonları içinse hastaların sabit bir kiloya ulaşması gerekmektedir. Vücutla orantılı bacakların oluşturulması amacıyla iç bacak germe, dış bacak germe ve vertikal bacak germe gibi farklı yöntemlerden yararlanılmaktadır. Bacaklarında orta derecede deri fazlalığı bulunan kişilere genellikle iç bacak germe operasyonu uygulanmaktadır. Bu yöntemde açılan kesiler kasığa saklanmaktadır. Aşırı sarkık deriye sahip hastalara hitap eden vertikal uygulamalarda kasıktan dize kadar bir kesi açılırken dış bacak germede ise kalça bölgesinden kasığa kadar kesi açılmaktadır. Uygulama yöntemine hastaların durumuna göre uzman hekimler karar vermektedir.

Meme Estetiği

Fazla kilo kaybedenlerde sıklıkla görülen meme sarkmaları da estetik uygulamalarla düzeltilmektedir. Meme dikleştirme, hacmi küçültme ve sarkık derilerin toparlanması amaçlarıyla gerçekleştirilen operasyonlarda bir miktar iz kalması normaldir. Bazı hastalarda ise meme şekillendirme sonrasında neredeyse belli olmayan izler kalmaktadır.

Sırt Germe

Sırt çevresinde oluşan gevşek deri, dokuların yetersiz kalması nedeniyle toparlanamadığı için hastalara sırt germe operasyonu uygulanmaktadır. Genellikle yatay bir kesi açılarak gerçekleştirilen işlemde kaslar çok daha sıkı bir hale getirilmektedir. Operasyon sırasında sinirlere ve dokulara zarar verilmemesine büyük önem verilmektedir. Sırt germe işleminin ardından hastalar hem fiziksel olarak bir yükten kurtulmakta hem de estetik bir görünüm elde etmektedir.

Yüz Estetiği

Obezite cerrahisi işlemlerinden sonra aşırı kilo vermeye bağlı olarak yüz ve boyun bölgesinde de sarkmalar görülmektedir. Aşırı derinin görüldüğü bölgelere göre yüz ve boyun germe uygulamaları yapılmaktadır. Bu operasyonlarda izler genellikle belli belirsizdir.


Sık Sorulan Sorular


  • Post bariatrik cerrahi işlemleri sonrasında iz kalır mı?

Karın, meme, bacak, kollar ve sırt gibi bölgelerde görülen sarkık derinin ortadan kaldırılması amacıyla uygulanan cerrahi işlemlerde bu bölgelere kesiler açılmaktadır. Sarkık derinin fazlalığına göre kesiler bazı durumlarda oldukça uzun olabilmektedir. Kesi izleri kalıcı olmakla birlikte uzman plastik cerrahlar kesileri mümkün olduğu kadar saklamaktadır. Aynı zamanda, izler bir süre sonra silikleşerek belli belirsiz bir görünüm kazanmaktadır.

  • Estetik operasyonların ardından hastalar ne kadar süre sonra günlük hayatlarına dönebilir?

Hastaların iyileşme süresi geçirilen operasyona göre değişiklik göstermektedir. Özellikle ilk hafta semptomların en belirgin yaşandığı dönem olduğu için bu süre boyunca hastalar oldukça zorlanabilmektedir. Şişlikler, uyuşukluk, ağrı ve rahatsızlık hali bazı durumlarda aylar sürebilmektedir. Kontrollere gitmek ve doktorların tavsiyelerine uymak bu süreci kısaltarak hastaların günlük hayatlarına dönmesini kısaltmaktadır.

  • Aynı anda tüm bölgelere işlem uygulanabilir mi?

Post bariatrik cerrahi uygulamalarının çoğu aynı anda planlanabilmektedir. Örneğin meme operasyonları kol germe işlemiyle, belt lipektomisi ise bacak germe operasyonuyla birleştirilebilmektedir. Bununla birlikte, tüm bölgelere aynı anda cerrahi müdahale uygulanması çoğu zaman hastaların sağlığı ve operasyon süresinin uzaması gibi nedenlerle tavsiye edilmemektedir.

  • Aşırı kilo kaybı sonrası estetik operasyonlarda risk var mıdır?

Her ameliyatta olduğu gibi bu operasyonlarda da bazı riskler bulunmaktadır. Enfeksiyon, kanamalar, deri altında sıvı birikmesi, alerjik reaksiyonlar, doku ve duyu bozuklukları gibi riskler olsa da gelişen yöntemler sayesinde bu riskler en aza indirilmektedir.

Oluşturma: 22.06.2020 02:32
Son Güncelleme: 10.01.2022 03:51
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu
+A A-