MR-TRUS Füzyon Prostat Biyopsisi

MR-TRUS Füzyon Prostat BiyopsisiProstat Biyopsisi Nedir?

Prostat, erkeklerde bulunan ve meninin bir kısmının üretiminden sorumlu olan bir bezdir. Yaklaşık olarak ceviz büyüklüğünde olan prostat bezinin ağırlığı 20 gram civarındadır. Bazı durumlarda, bu bezde zamanla büyüme veya kanser oluşumu görülebilir. Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biridir. Bu nedenle, prostat kanserinin önlenmesi ve erken teşhis edilmesi açısından rutin tarama büyük önem taşır. Pek çok kanser türünde olduğu gibi prostat kanserinde de erken ve doğru teşhisle birlikte, tedavi planının zamanında uygulanabilmesi hastanın yaşam süresini uzatan önemli faktörler arasında yer alır.

Prostat biyopsisi ise kanser riski taşıyan ya da şüpheli görünen durumlarda uygulanan ve bölgedeki dokularda herhangi bir anomali olup olmadığını tespit etmeye yarayan bir doku alma işlemidir. Biyopsi, şüpheli bölgeden parça alınması işlemine verilen isimdir. İnce bir iğne aracılığıyla bir ürolog tarafından gerçekleştirilen prostat biyopsisi sonucunda bölgeden alınan doku analiz edilir ve bu dokuda kanser olup olmadığı araştırılır.

Prostat biyopsisi, genel olarak parmakla yapılan rektal (makattan) muayenede şüpheli bir durum görüldüğü ya da kan testlerinde PSA (Prostat Spesifik Antijen) değerinin yüksek çıktığı hastalarda uygulanır.

MR-TRUS Füzyon Prostat Biyopsisi Nedir?

MR-TRUS Füzyon Prostat Biyopsisi, ileri teknoloji cihazlar ve çeşitli bilgisayar yazılımlarının kullanıldığı bir biyopsi türüdür. Hedefe yönelik bir yöntem olan bu biyopsi, yüksek hassasiyete sahip olan bir yöntemdir. Aynı zamanda, bu teknik kullanılarak prostattan doku örneği alınan durumlarda yaşanan sorunların büyük ölçüde azaltıldığı ve hatalı tanının önüne geçmek için birden fazla görüntüleme yönteminin bir arada kullanıldığı söylenebilir.

Klasik prostat biyopsisinden farklı olarak MR-TRUS Füzyon adlı yöntemde, standart biyopside saptanmayan vakalar da tespit edebilir. Sonuç verme açısından standart biyopsiye göre daha hassas olan bu yöntem, kanser varlığının tam olarak saptanamadığı durumların azalmasını sağlar ve böylece biyopsinin tekrarlanması ihtiyacını da azaltır.

Bu biyopsi türünde, tanı sürecinde yüksek doğruluk oranı veren MR yöntemi ve transrektal ultrason (TRUS) olarak adlandırılan ve makattan yapılan ultrasonografik yöntem bir araya getirilmiştir. Bu sayede, tanı konulurken daha hızlı ve doğru sonuçlar elde edilebilir. Ayrıca hem MR hem de TRUS sonucu elde edilen görüntüler bir arada değerlendirilerek daha detaylı bir inceleme yapılması sağlanır.

Bu yöntemde, biyopsi öncesinde MR (manyetik rezonans) sayesinde prostatın üç boyutlu görüntüsü oluşturulur ve bu görüntü, ultrasonda elde edilen görüntüyle birleştirilir. Aynı zamanda, bu yöntem sayesinde, istenilen her noktadan doku örneği alınabilir.

Bu Yöntemin Klasik Prostat Biyopsisinden Farkı Nedir?

Standart prostat biyopsisinde TRUS yönteminden faydalanılır. Rektumdan yapılan bu ultrasonografi işleminde prostatın arka yüzeyindeki 12 noktadan parça alınır. Ancak, bu yöntemde hassasiyetin düşük olmasından dolayı, hata payının yüksek olduğu söylenebilir. Bu nedenle, bazı durumlarda kesin tanı konulabilmesi için biyopsinin tekrarlanması gerekebilir.  

Gerek prosedürün verdiği rahatsızlık hissi gerekse de işlemin yol açabileceği enfeksiyon riski düşünüldüğünde, bu işlemin tekrarlanmasına gerek kalmadan kesin tanı konulabilmesi büyük önem taşır. Bu ihtiyaçlara cevap olarak MR-TRUS füzyon biyopsisi adı verilen yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntem sayesinde, prostat kanseri tanısında hatalar minimum seviyeye indirilmiş, prostat kanserinde doğru ve erken tanı oranı artmış ve kanserin hangi evrede olduğu daha kolay saptanabilmiştir. MR-TRUS füzyon biyopsisinin doğruluk oranı, standart biyopsiye göre %80 daha fazladır. Örnek vermek gerekirse, konuyla ilgili yapılan bir çalışmada, standart biyopsi yöntemiyle hastaların sadece %40-45’inde prostat kanserinin saptanabildiği gözlenmiştir. Füzyon tekniği ise bu oranın daha yüksek olduğunu (%70-75) ortaya koyarak daha doğru sonuçlar vermiştir.

Ayrıca, MR-TRUS füzyon biyopsisi sayesinde, hastalar standart prostat biyopsisinin sebep olabileceği stres ve enfeksiyon gibi durumlardan korunmuş olur. Bunun yanı sıra, standart biyopsiden farklı olarak, bu yöntemin tek bir seferde daha doğru ve kesin sonuçlar vermesi, prostat kanseri tanısında maliyeti azaltan bir durumdur. Bu yöntemle prostat kanserinin erken teşhis edilebilmesi de ölümle sonuçlanabilecek vakaların önüne geçilmesine yardımcı olur.

MR-TRUS Füzyon Prostat Biyopsisi Hakkında Sık Sorulan Sorular

Makattan yapılan biyopsilerde 3-5 gün görülebilmektedir. Perineden (apışarası) yapılan biyopsilerde kana beklenmemektedir.

Makat bölgesinden yapılmaktadır.

Ortalama 15-30 dakika arası sürmektedir.

Prof. Dr.
Yılmaz Aslan
Üroloji
MEDICANA ATAKÖY
Profili Gör
Oluşturma: 28.10.2020 08:26
Son Güncelleme: 27.10.2023 09:20
Oluşturan: Yılmaz Aslan
+A A-

İlgili Bölüm Hekimleri