Kanser Tanı ve Tedavisinde Kullanılan Medikal Teknolojiler - Nükleer Tıp - Sintigrafi

Kanser Tanı ve Tedavisinde Kullanılan Medikal Teknolojiler - Nükleer Tıp - SintigrafiSintigrafi

Kemik Sintigrafisi, kemiğin kan akımı, metabolizması ve hücre turnover’ı gibi önemli fizyolojik bilgileri elde etmeye olanak veren, noninvazif bir görüntüleme yöntemidir. Sensitivitesinin (duyarlılık) yüksek olması ve ek bir radyasyon maruziyetine gerek kalmadan tüm vücut kemiklerinin tek bir çekimde görüntülenebilmesine olanak vermesi klinik uygulamada büyük avantaj sağlamaktadır. Metastatik hastalıkların değerlendirilmesinde, Tüm Vücut Tarama Kemik Sintigrafisi çekimi yapılmaktadır.

Onkoloji Hastalarında Kemik Sintigrafisi

Onkoloji hastalarında kemik sintigrafisi, primer malignitenin iskelet sistemine metastazlarının tespitinde, primer kemik tümörlerinin lokasyonunun ve yaygınlığının saptanması, evreleme ve tedaviye cevabın değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

Onkoloji hastalarının %30'una yakın kısmında, kemik metastazı gelişmekte ve bu durum kemik sintigrafisinin en sık kullanım endikasyonunu oluşturmaktadır. Kemik metastazlarını tespit etmede, sintigrafik uygulamadan daha hızlı ve maliyeti daha düşük bir yöntem yoktur. Kemik Sintigrafisi, kolay uygulanan, ön hazırlık gerektirmeyen, kontraendikasyon ve yan etkisi bulunmayan, duyarlılığı yüksek bir görüntüleme yöntemidir.

Kemik Sintigrafisinin En Sık Kullanıldığı Kanser Türleri

Kemik Sintigrafisi'nin sık kullanıldığı başlıca kanserler, Prostat Ca, Meme Ca, Akciğer Ca ile Osteosarkom, Ewing Sarkom, Osteoid Osteoma gibi primer kemik tümörleridir.

Kemik Sintigrafisi Nasıl Yapılır?

Kemik Sintigrafisi için bir ön hazırlık gerekmemektedir. Hastanın aç-tok olması önemli değildir. Kemiklerin görüntülenmesini sağlayan radyofarmasötik madde hastaya damar yolundan (i.v) enjekte edildikten sonra, ilacın vücuda dağılması ve kemiklere yerleşmesi için en az 2 saat beklenmekte ve ardından tüm vücudu baştan ayağa kadar tarayan ve yaklaşık 30 dk süren görüntüleme yapılmaktadır. Enjeksiyon sonrası iki saatlik bekleme süresi içerisinde, iyi bir hidrasyon sağlanması amacıyla hastanın 1-2 litre su içerek ara-ara idrara çıkması istenmekte ve bu sayede görüntü kalitesi artmaktadır.

Oluşturma: 20.08.2020 11:04
Son Güncelleme: 03.11.2023 02:51
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu
+A A-