Kanser Tanı ve Tedavisinde Kullanılan Medikal Teknolojiler - Radyoloji - Girişimsel Radyoloji

Kanser Tanı ve Tedavisinde Kullanılan Medikal Teknolojiler - Radyoloji - Girişimsel RadyolojiGirişimsel Radyoloji

Gelişen teknoloji ile birlikte doğru- erken ve hızlı tanı beraberinde tedavinin de belirlenmesi gibi hastalıkların yönetiminde önemli bir ilerleme göstermiştir. Bu ilerleme görüntüleme ile tanı koymanın yanı sıra hastalıklı bölgeden görüntüleme eşliğinde parça alarak (ince iğne aspirasyonu, iğne ile parça almak) tanının doğrulanması, hastalıkların damar içi ve damar dışı yöntemlerle tanı ve tedavisini içeren girişimsel radyolojinin ilgi alanını oluşturmuştur.

Son teknolojik yazılım ve donanıma sahip cihazlarımız eşliğinde Tiroid, Akciğer, Meme, Karaciğer, Pankreas, Böbrek, Kemik ve vücuttaki her türlü hastalıklı bölgenin biyopsilerinin yanı sıra abse ve kistlerin boşaltımı, idrar yolları tıkanıklığında nefrostomi uygulaması, safra yollarının tıkanıklıklarında görüntüleme ve sonrasında katater ve stent uygulaması, Karaciğer kist hidatik tedavisi, özellikle karaciğer tümörlerinde uygulanan radyo frekans dalgaları ile tümörün yakılması ve özellikle kemik erimesine bağlı ezilen omura uygulanan vertebroplasti gibi damar dışı denilen nonvasküler girişimsel radyolojik işlemler yapılmaktadır.

Son teknolojik DSA yazılımı içeren Philips MultiDiagnost Eleva cihazımız sayesinde damar içi olarak bilinen Vasküler Girişimsel Radyolojik işlemlerden; kanser hastalarının tedavisinde kullanılan deri altına yerleştirilen Subkutan Port uygulaması, vücutta kalp dışındaki damarların görüntülenmesi ile damarların daralması, genişlemesi, yumaklaşması ve tıkanması gibi durumlarda tedavisi, karaciğer başta olmak üzere bazı organ tümörlerinde tümörü besleyen damarlar vasıtasıyla ilaçların uygulanması (Transarteriyel Kemoembolizasyon:TAKE) ve akciğerlere pıhtı kaçmasını önleyen filtre (Vena Kava Filtresi) uygulanması yöntemleri bölümümüzde yapılmaktadır.

Prof. Dr.
Tuğrul Örmeci
Radyoloji
MEDICANA ATAKÖY
Profili Gör
Oluşturma: 20.08.2020 03:02
Son Güncelleme: 27.01.2024 01:15
Oluşturan: Tuğrul Örmeci
+A A-

İlgili Bölüm Hekimleri